Przejdź do treści

Dializa domowa

Właściwa terapia w odpowiednim czasie i miejscu

Dializa domowa – właściwa terapia w odpowiednim czasie i miejscu

Dzięki naszej ofercie dializy otrzewnowej i hemodializy domowej istnieje pewność uzyskania wszystkiego co jest wymagane, aby zoptymalizować wyniki dla Państwa pacjentów, jednocześnie spełniając ich osobiste preferencje.

Twój partner w rozwiązaniach domowych dializ

Chociaż poinformowani pacjenci prawdopodobnie rozważyliby rozpoczęcie terapii od dializy, pracownicy służby zdrowia postrzegają jako najlepsze długoterminowe leczenie dializą terapie domowe.1,2 Wspólne podejmowanie decyzji pomaga lekarzom znaleźć najlepiej dopasowaną terapię.3 Terapie domowe mogą również oferować opłacalność kosztową.4

Fresenius Medical Care jest Twoim partnerem w domowej dializie, oferując szereg rozwiązań zarówno do dializy otrzewnowej (PD), jak i do hemodializy domowej (HHD), a także związane z nimi rozwiązania kliniczne i praktyczne. Zapewniamy pełne wsparcie podczas podróży pacjenta oraz podczas wszystkich zmian motody leczenia.

Dzięki naszym wysokim standardom możesz mieć pewność, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zoptymalizować wyniki dla swoich pacjentów, jednocześnie spełniając ich osobiste preferencje.

Pacjent podczas ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD)

CAPD: Indywidualne rozwiązania kliniczne w zakresie dostosowywania terapii pacjentów

Czy szczegóły mogą coś zmienić?

W zakresie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CAPD) nasze indywidualne rozwiązania kliniczne są zaprojektowane w celu dostosowania terapii pacjentów. 

System stay•safe – detale, które mają duże znaczenie

System stay•safe został zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc pacjentom przeprowadzać codzienne zabiegi CAPD w sposób bezpieczny i wygodny:5-9

 • DYSK stay•safe prowadzi pacjentów przez podstawowe etapy zabiegu CAPD i upraszcza procedurę obsługi.
 • Unikatowy niebieski PIN do systemu stay•safe automatycznie zamyka dren łączący pacjenta przed odłączeniem, zmniejszając liczbę etapów ryzyka i związaną z nimi możliwość zanieczyszczenia przez dotyk


Dowiedz się więcej

Pacjent z wnukiem

APD: Spersonalizowane leczenie i możliwość dostosowania w miarę upływu czasu

Tak indywidualny, jak Twoi pacjenci: sleep•safe harmony

W jaki sposób jeden cykler może zaoferować opcje terapii dostosowane do potrzeb pacjentów?

W automatycznej dializie otrzewnowej (APD) nasz cykler sleep•safe harmony oferuje zaawansowane funkcje, które mają na celu poprawę opieki nad pacjentem. Przyczynia się on do poprawy przestrzegania przez pacjenta zaleceń (compliance) i oszczędza czas szkolenia. Adaptowana terapia APD (aAPD) z zastosowaniem cyklera sleep•safe harmony umożliwia łączenie sekwencji krótkich okresów zalegania i małych objętości wypełnienia z długimi okresami zalegania i dużymi objętościami wypełnienia oraz różnymi stężeniami glukozy. Adaptowana APD to nowy sposób przepisywania PD, która optymalizuje ultrafiltrację (UF) i klirens w ramach jednej sesji PD.10

sleep•safe harmony oferuje:

 • Spersonalizowane leczenie dostosowane do potrzeb pacjentów
 • Adaptowana terapia APD może poprawić ultrafiltrację i klirens10 
 • Poradnictwo dla pacjentów ze zintegrowanymi animacjami na ekranie
 • Kierowany przepis zabiegu na cyklerze i poprzez oprogramowanie PatientOnLine


Dowiedz się więcej

Schemat adaptowanej zautomatyzowanej dializy otrzewnowej (AAPD)

Adaptowana automatyczna dializa otrzewnowa (aAPD) – osiągnąć więcej przy tym samym wkładzie

Adaptowana automatyczną dializę otrzewnową (aAPD) zaproponowali Fischbach M. i in.:10, łącząc sekwencje krótkich okresów zalegania i małych objętości wypełnienia z długimi okresami zalegania i dużymi objętościami wypełnienia, aAPD pomaga uzyskać ultrafiltrację (UF) i klirens w ramach jednej sesji PD

W porównaniu z konwencjonalną APD, niezależnie dążąc do uzyskania UF i klirensu, aAPD zwiększa wydajność dializy i zmniejsza wchłanianie glukozy.

Dowiedz się więcej

Pacjent podczas hemodializy w domu (HHD)

HHD: Nasze ogromne doświadczenie hemodializy – dostępne w domu

Czy nie chciałbyś rozpocząć HHD sprawdzoną technologią?

W przypadku znacznej liczby pacjentów z chorobą nerek w fazie końcowej, hemodializa domowa (HHD) stanowi realną alternatywę dla leczenia w stacji dializ. Dla tych pacjentów, obszerne doświadczenie Fresenius Medical Care w zakresie hemodializy jest również dostępne w domu. Dzięki 5008S CorDiax i ofercie hemodializy domowej firmy Fresenius Medical Care pacjenci mogą przeprowadzać zaawansowane terapie w domu:

 • Dializa i technologia uzdatniania wody od globalnego dostawcy produktów i usług
 • Funkcje bezpieczeństwa dające Tobie i Twoim pacjentom spokój ducha podczas dziennej lub nocnej dializy
 • Wsparcie techniczne dla Twojej wygody i wygody Twoich pacjentów
   

Opierając się na aparacie do dializy 5008S CorDiax, firma Fresenius Medical Care opracowała szeroką gamę zoptymalizowanych produktów uzupełniających, które umożliwiają niezawodną hemodializę wspomaganą przez partnera lub prowadzoną samodzielnie. Oferując hemodializę domową, Fresenius Medical Care stawia pacjenta w centrum zainteresowania.

Dowiedz się więcej

Lekarz w fartuchu

Kontrola objętości – praktyczny sposób na ocenę i pomoc w skorygowaniu stanu płynów

Kontrola objętości ma na celu poprawę życia i wyników  pacjentów, poprzez osiągnięcie lepszego stanu płynów. Łącząc najnowocześniejsze urządzenia technologiczne z praktycznymi postępami terapeutycznymi, kontrola objętości oferuje nowe sposoby rozwiązywania typowych problemów związanych z zarządzaniem płynami.

Kontrola objętości ma na celu zastosowanie aktywnych i szybkich interwencji w przypadku zaburzeń równowagi płynów, zachęcenie pacjentów do lepszego przestrzegania diety, utrzymanie resztkowej czynności nerek, osiągnięcie i utrzymywanie prawidłowego stanu nawodnienia oraz zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym.

Dowiedz się więcej

Rozwiązania domowe Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care jest Twoim partnerem w domowej dializie i powiązanych z nią klinicznych i praktycznych rozwiązaniach, które wspierają Cię, począwszy od przygotowania domowego programu  PD i HHD, podczas podróży pacjenta, od wprowadzenia pacjenta i szkolenia po wszystkie zmiany trybu terapii. Nasze domowe rozwiązania obejmują niezbędne wsparcie klienta, takie jak:

 • Konfiguracja domowego programu dializy
 • Wsparcie szkoleniowe
 • Instalacje w domu pacjenta
 • Usługi zaopatrzenia do domu
 • Kliniczne narzędzia wsparcia

1. Manns BJ, et al. The impact of education on chronic kidney disease patients‘ plans to initiate dialysis with self-care dialysis: a randomized trial. Kidney International 2005;68(4):1777-83.

2. Lebedo I & Ronco C. The best dialysis therapy? Result from an international survey among nephrology professionals. Nephrology Dialysis Transplantation 2008;6:403-8.

3. Nobahar M & Tamadon MR. Barriers to and facilitators of care for hemodialysis patients; a qualitative study. Journal of Renal Injury Prevention 2016;5(1):39-44.

4.Pike E, et al. Report from Kunnskapssenteret 2013. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 20136;19.

5. Dunst R, et al. Peritonitis rates using different CAPD systems. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65.

6. Van Biesen W, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for PD: Results of the multicenter trial. Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1):S43.

7. Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. EDTNA/ERCA Journal 1999;25(3):30-4.

8. Issad B, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD: Results of a multicenter survey. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1):S34.

9. Basile C., et al. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). Blood Purification 2001;19:79.

10. Fischbach M, et al. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011;31(4):450-8.