Przejdź do treści

Nephrological Cockpit

Ekran startowy programu kokpitu nefrologicznego

Narzędzie do zapewnienia jakości w TDMS

 • Wspiera proces zapewnienia jakości
 • Status odpowiednich kluczowych wskaźników wydajności dializ
 • Analiza kontekstowa terapii zarówno dla pacjenta, jak i centrum dializ
 • Osiągnij maksymalną efektywność i skuteczność w opiece nad pacjentem i zarządzaniu klinicznym

W skrócie

System zarządzania danymi terapii (TDMS)
Rola oprogramowania w procesie zapewnienia jakości Oprogramowanie stało się ważnym czynnikiem kontrolującym, automatyzującym i usprawniającym przebieg pracy podczas zabiegu lub efektywnie zarządzającym programem dializy wielu pacjentów w różnym stanie klinicznym. Technologia informatyczna umożliwiła ośrodkom dializacyjnym wymaganie i tworzenie dużej ilości danych do uzyskania podczas programu dializy pacjenta. Uzyskane dane muszą być zgromadzone i przedstawione – proces znany jako analiza danych.
Zapewnienie jakości w dializie – od teorii do praktyki

Najczęstsze parametry do pomiaru jakości w dializie to:

 • Dostarczona dawka dializyka
 • Przywrócenie objętości pozakomórkowej
 • Kontrola ciśnienia krwi
 • Korygowanie kwasicy
 • Kontrola hiperkaliemii
 • Kontrola wapnia, fosforu w surowicy oraz nadczynności przytarczyc
 • Wyrównywanie niedokrwistości
 • Magazyny żelaza
 • Stan odżywienia
 • Stan zapalny
   
Te parametry reprezentują wartości docelowe – i konkretnie określają wyniki leczenia.
Skuteczność dializy

Nefrolodzy zarządzają zarówno skutecznością programu dializy, jak i wydajnością swojej kliniki. Należy podjąć decyzje dotyczące równowagi między zdrowiem a ekonomią.
Dlatego wyzwania, z którymi mierzy się nefrolog i/lub kierownik kliniki dializ to:

 • Skuteczność sesji dializy
 • Skuteczność programu dializy
 • Jak przejść od teorii do praktyki
   
Wyzwaniom tym trzeba sprostać w złożonym środowisku.
Nephrological cockpit

Nephrological cockpit jest kluczowym elementem ogólnego procesu zapewnienia jakości w terapii nerkozastępczej i pomaga sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem w obszarze chorób przewlekłych.

Zapewnienie jakości w centrum dializ wymaga stałej obserwacji niektórych wskaźników. W wielu przypadkach w celu poprawy wyników potrzebne są interwencje. Podejście jakościowe jest procesem ciągłym:

 • Definiowania wartości docelowej dla określonego wskaźnika
 • Mierzenia wyników
 • Interpretacji wyników
 • Podejmowania działań (interwencja)
   

Przy wykorzystywaniu analizy danych w celu zapewnienia skuteczności i wydajności w klinice dializacyjnej, dane muszą być:

 • Oparte na kontekście (płeć, współchorobowość, dane medyczne, data, cel, wskaźnik)
 • Długotrwale gromadzone i posiadać dokładną datę
 • Ogólne i szczegółowe w tym samym widoku (możliwe do zanalizowania)
 • Podane w różnych perspektyw (pacjent i klinika)
   

Nephrological Cockpit spełnia wszystkie te wymagania.

 

Fresenius Medical Care — kokpit nefrologiczny — status centrum dializ

Status ośrodka dializ zapewnia sumaryczny przegląd kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dotyczących hemodializy.

Wykaz pacjentów w kokpicie nefrologicznym

Patient List Area (obszarze wykazu pacjentów) można przejść od określonego wskaźnika KPI, przedstawionego w określonym kontekście, do listy pacjentów, których wskaźnik jest  poza zakresem docelowym.

Status pacjentów w kokpicie nefrologicznym

Patient Status Area (obszar statusu pacjentów) dostarcza bardziej szczegółowych informacji dotyczących zgodności indywidualnego pacjenta lub grupy pacjentów z KPI. Pokazuje dane dla średniej wartości określonego wskaźnika KPI dla wszystkich wybranych pacjentów i minimalnej lub maksymalnej wartości mierzonej.

Fresenius Medical Care — kokpit nefrologiczny — wykres statusu pacjenta

Ponadto w obszarze statusu pacjentów można przejść do najbardziej szczegółowego widoku, który ma pokazywać określony KPI dla pojedynczego pacjenta mierzony w określonym dniu. Docelowe zasięgi i cele można zdefiniować w przeznaczonym do tego obszarze ustawień.