Przejdź do treści

Dla zarządzania klinicznego 

Rozwiązania informatyczne do zarządzania klinicznego w chorobach nerek

Rozwiązania informatyczne do zarządzania klinicznego w chorobach nerek

  • Wspólne zarządzanie danymi zabiegu dializy
  • Długoterminowa dokumentacja zabiegu
  • Zarządzanie przepisami zabiegu i wstępne ustawianie urządzeń 
  • Wymiana danych pacjenta ze szpitalnymi systemami informatycznymi

Kontrola opieki nad pacjentem i jakości

Kontrola opieki nad pacjentem i jakości

Poprawa opieki nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek i kontrola jakości

Poprawa kontroli jakości wymaga narzędzia do ciągłego pomiaru jakości. Zapewnienie jakości w dializie oznacza ciągły proces określania wartości docelowych dla kluczowych wskaźników, aby mierzyć wyniki, interpretować je i interweniować. Odbywa się to w odniesieniu do pacjentów indywidualnych i grup pacjentów w ośrodku lub sieci ośrodków.

Analiza danych jest motorem skuteczności i wydajności w ośrodku  dializy oraz w hemodializie domowej.

Dane muszą być odniesione do kontekstu: płci, chorób współistniejących, danych medycznych, daty. W celu umożliwienia analizy dla badań podłużnych lub kwestii związanych z konkretnymi datami. Dane muszą być zarówno połączone, jak i specyficzne, aby można było przeglądać je w tym samym widoku z różnych perspektyw (pacjenta i kliniki).

Opiekę nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek można poprawić za pomocą systemu zarządzania danymi terapii - Therapy Data Management System. Ten zintegrowany system pozwala na dokładniejszą kontrolę opieki nad pacjentem: wgląd w świeżą i dawniejszą historię pacjentów, uzyskiwanie analizy danych laboratoryjnych, raportowanie podsumowań, śledzenie alergii, śledzenie wykazów leków, sprawdzanie interakcji i alarmów pacjentów.

Jak można zoptymalizować zasoby? 

Optymalizacja zasobów pracowników opieki medycznej

Mniej stresu dla personelu pielęgniarskiego

Oszczędność czasu na zadaniach administracyjnych personelu medycznego prowadzi do większego komfortu pacjenta i mniejszego stresu, szczególnie dla personelu pielęgniarskiego. JeJest to możliwe dzięki narzędziom oprogramowania, które wspierają wstępne ustawianie urządzeń do dializy, automatyczną dokumentację zabiegów, automatyczne rejestrowanie wagi pacjentów przed, podczas i po dializie, integrację urządzeń peryferyjnych i natychmiastowy, prosty dostęp do danych pacjenta dla wszystkich użytkowników, jak również przegląd stanu aktualnych zabiegów, zgodnie z zasadą „wszystkie informacje natychmiast”.

Monitor terapii (Therapy Monitor, TMon) firmy Fresenius Medical Care spełnia wszystkie te wymagania. Dostarcza rozwiązanie do dokumentowania online różnych danych zgromadzonych przed, podczas i po dializie. Innowacyjne monitorowanie przy łóżku pacjenta zaprojektowane jest do prowadzenia zaawansowanej dokumentacji w systemach 5008 CorDiax i 5008S CorDiax.

Dowiedz się więcej o Monitorze terapii (TMon)

Badanie TMon

Badanie wykazało, że wraz z wprowadzeniem Monitora terapii powstał optymalny przepływ pracy personelu dializy. Ta poprawa powoduje oszczędność czasu poświęconego na obsługiwanie zabiegu dializy. Ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja przepływu pracy i przyspieszenie procesów skutkuje oszczędnością około 25 minut, czyli 40% czasu, na każdy zabieg dializy.

Monitor terapii jest częścią rozwiązania systemu Therapy Data Management System.

Oszczędność czasul ekarzy

Oszczędność czasu lekarzy

Nefrolog i pielęgniarki skorzystają z narzędzi oszczędzających czas, które wspierają bezproblemową komunikację od urządzenia dializacyjnego do szpitalnego systemu informacyjnego. Można osiągnąć szybkie i skuteczne przetwarzanie udokumentowanych danych.

Oszczędność czasu dla nefrologa i pielęgniarek jest jedną z wielu korzyści jakie zapewnia pakiet wsparcia terapii Fresenius Medical Care - Therapy Support Suite (TSS).

TSS to centralne oprogramowanie do zarządzania klinicznego, które tworzy i wykonuje przepisy zabiegów pacjenta oraz zarządza nimi, zarządza planami leczenia, dokumentacją danych dotyczących leczenia oraz danymi laboratoryjnymi pacjenta. Ponadto TSS zapewnia poszerzone możliwości raportowania i umożliwia profesjonalne zarządzanie grupą ośrodków dializ. Pakiet wsparcia terapii jest częścią rozwiązania systemu Therapy Data Management System.

Dowiedz się więcej o Pakiecie wsparcia terapii

Połącz swoje dane

Połącz swoje dane

System TDMS umożliwia:

  • zwiększenie dokładności za pomocą automatyzacji procesów
  • zapewnienie spójności danych pacjenta
  • wsparcie podstawowych procesów biznesowych
     

Efektywne zarządzanie danymi pacjentów i danymi zabiegu rozpoczyna się od prawidłowej dostępności informacji w odpowiednim miejscu i czasie. Warunkiem wstępnym jest unikanie samodzielnych systemów. Dokładność danych, spójność danych i wsparcie podstawowych procesów biznesowych wymagają oprogramowania, które zapewnia płynną integrację poprzez komunikację pomiędzy systemem Therapy Data Management System a szpitalnym systemem informatycznym, włącznie z informacjami laboratoryjnymi i systemami przyjęć, przeniesień i wypisów. Eliminuje to konieczność ręcznego przesyłania odpowiednich danych. Oprócz zmniejszenia ryzyka błędów podczas wpisywania, eliminuje on wysiłek zapisywania danych administracyjnych w innym systemie i zapewnia, że ​​wszystkie istotne dane dotyczące leczenia są zawsze spójne.

Komunikacja Data Link (cDL) firmy Fresenius Medical Care

Komunikacja Data Link (cDL) umożliwia płynną integrację systemu Therapy Data Management System jako podsystemu w szpitalnym systemie informatycznym wyższego poziomu. Bezpośrednia wymiana danych pozwala na spójne wykorzystywanie istotnych danych pacjentów na wszystkich oddziałach szpitalnych. Eliminuje to obciążenie personelu klinicznego oraz zwiększa jakość i dokładność danych pacjenta przetwarzanych w szpitalnym systemie informatycznym. Oszczędza cenny czas oraz zwiększa skuteczność i wydajność podstawowych procesów szpitalnych, takich jak procesy rozliczeniowe czy dokumentacja leczenia w zapisach elektronicznych. Ponadto umożliwia szpitalowi wykazanie wysokiej jakości standardów szpitalnych. Komunikacja Data Link cDL jest częścią systemu Therapy Data Management System.

Dowiedz się więcej o komunikacji Data Link

Powiązane treści
Lekarz obsługujący pakiet wsparcia terapii (TSS) Fresenius Medical Care

Oprogramowanie do zarządzania danymi klinicznymi w TDMS.