Przejdź do treści

Filtr płynu dializacyjnego DIASAFE®plus

DIASAFEplus

Ważny krok w kierunku dobrej praktyki dializy

  • Wytwarza ultraczysty płyn dializacyjny
  • Zapewnia sterylny i niepirogenny płyn substytucyjny* 

 

* W połączeniu z dwoma szeregowo zainstalowanymi filtrami DIASAFE®plus (w przypadku terapii ONLINE) 

Główne cechy

Endotoksyny bakteryjne

Rysunek 1: Fragmenty endotoksyn bakteryjnych dostają się do krwiobiegu pacjenta i aktywują leukocyty, co prowadzi do ostrych i przewlekłych powikłań u pacjentów poddawanych hemodializie.

Czystość płynu dializacyjnego

Jakość i czystość płynów dializacyjnych stanowią główny problem we współczesnych terapiach nerkozastępczych, gdyż w kontakt z krwiobiegiem pacjenta wchodzą duże objętości płynu dializacyjnego. Płyny dializacyjne mogą zawierać zanieczyszczenia mikrobiologiczne, takie jak endotoksyny pochodzące z fragmentów bakterii. Fragmenty endotoksyn mogą mieć masy cząsteczkowe znacznie poniżej 2000 Da - na tyle małe, że przechodzą przez błony o niskim i wysokim przepływie (Rysunek 1). Wiadomo, że endotoksyny powodują niepożądane, ostre reakcje i sprzyjają długotrwałym powikłaniom u pacjentów poddanych hemodializie1,2.

W celu uniknięcia powikłań związanych z endotoksynami podczas rutynowej hemodializy, europejskie zalecenia dotyczące najlepszych praktyk w zakresie hemodializy (EBPG)3 zdecydowanie zalecają stosowanie wody ultraczystej. Ultraczystą wodę lub płyn dializacyjny można łatwo uzyskać przez zastosowanie specjalnych filtrów płynu dializacyjnego – takich jak DIASAFE®plus. 

Różne poziomy czystości czystej i ultraczystej wody zgodnie z European Best Practice Guidelines for Hemodialysis
  Czysta woda Ultraczysta woda
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne (CFU/mL) ≤ 100 < 0.1
Endotoksyny bakteryjne (IU/mL) < 0.25 < 0.03
Endotoksyny (LPS)

Endotoksyny (LPS) stymulują uwalnianie prozapalnych cytokin, reaktywnych form tlenu i mediatorów lipidowych z komórek immunokompetentnych.

Przewlekłe zapalenie

Endotoksyny mogą aktywować komórki układu odpornościowego na wiele sposobów, przyczyniając się w ten sposób do przewlekłego stanu zapalnego, który występuje u wszystkich pacjentów hemodializowanych4. Dowody wskazują, że przewlekły stan zapalny jest głównym czynnikiem ryzyka progresywnej miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej (CVD)5.

Wykazano, że stosowanie ultraczystego płynu dializacyjnego obniża markery przewlekłego stanu zapalnego u pacjentów poddawanych hemodializie6, dlatego sugeruje się, że ultraczysty płyn dializacyjny ma korzystny wpływ na choroby zapalne, takie jak miażdżycowa CVD7.

Stres oksydacyjny

Kilka czynników związanych z leczeniem, w tym endotoksyny bakteryjne pochodzące z płynu dializacyjnego8,9, mogą zwiększać stres oksydacyjny – sytuację, w której normalna równowaga między wytwarzaniem reaktywnych form tlenu (ROS) a działaniem przeciwutleniającym jest przechylana na korzyść ROS. PPonieważ stres oksydacyjny jest związany z postępującym niedożywieniem, niedokrwistością i chorobami zapalnymi, takimi jak miażdżyca, stosowanie ultraczystego płynu dializacyjnego w celu zmniejszenia wywołanych przez dializę mechanizmów oksydacyjnych wydaje się pożądane8,9.

Zaawansowane produkty końcowe glikacji (AGE)

Znaczenie ultraczystego płynu dializacyjnego w rutynowych zabiegach hemodializy podkreśla fakt, że endotoksyny działają w synergii z zaawansowanymi produktami końcowymi glikacji (AGE), które wzmacniają stan zapalny i stres oksydacyjny10. Wykazano ponadto, że stosowanie ultraczystego płynu dializacyjnego zmniejsza w osoczu stężenie pentozydyny, składnika AGE11.

Leczenie anemii

Wykazano, że ultraczysty płyn dializacyjny poprawia wykorzystanie żelaza i odpowiedź na erytropoetynę, co oznacza, że ​​może być korzystny w leczeniu anemii, umożliwiając zmniejszenie dawki erytropoetyny przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego poziomu hemoglobiny12,13.

Technologia

Fresenius Polysulfone

DIASAFE®plus - ważny krok w kierunku dobrej praktyki leczenia dializą.

Chociaż woda używana do produkcji płynu dializacyjnego jest poddana serii etapów oczyszczania, wciąż może nie spełniać rygorystycznych wymagań dotyczących poziomów zanieczyszczenia bakteryjnego ustanowionych przez organy regulacyjne. Umieszczony na końcu łańcucha uzdatniania wody filtr DIASAFE®plus zapewnia wymagany poziom czystości dzięki niezawodnemu wytwarzaniu ultraczystego płynu dializacyjnego zgodnie z normami ISO. DIASAFE®plus zawiera membranę Fresenius Polysulfone® posiadającą doskonałe właściwości zatrzymywania endotoksyn dzięki bardzo dobrym zdolnościom adsorpcyjnym i przesiewowym membrany.

System blokady DIAFIX™

DIASAFE®plus można podłączyć zaledwie trzema szybkimi krokami obsługi. System blokady DIAFIX™ zapewnia łatwe i higieniczne połączenie.

Higieniczna, szybka i łatwa instalacja oraz wymiana 

System blokowania DIAFIX™ zapewnia łatwe i higieniczne połączenie DIASAFE®plus z aparatem do dializy za pomocą jedynie trzech etapów obsługi wymaganych do instalacji lub wymiany:

  1. Otwarcie zamków uchwytu filtra
  2. Wsunięcie filtra DIASAFE®plus w rowki prowadzące
  3. Zamknięcie zamków - DIASAFE®plus jest gotowy do użycia. To takie proste! 
Hemodiafiltracja ONLINE w systemie ONLINEplus

Schemat przepływu hemodiafiltracji ONLINE w systemie ONLINEplus™.

DIASAFE®plus w systemie ONLINEplus™

  • Ultraczysty płyn do dializy przygotowany z DIASAFE®plus, wraz z hemodializatorami zawierającymi membrany zatrzymujące endotoksyny (Fresenius Polysulfone®, Helixone® lub Helixone®plus) to główne elementy składające się na wysokiej jakości zabieg hemodializy
  • System ONLINEplus™ podnosi standardy jakości konwekcyjnych metod leczenia, takich jak hemodiafiltracja / hemofiltracja (HDF/HF) o jeden poziom wyżej
  • Niezawodne wytwarzanie sterylnego i niepirogennego płynu substytucyjnego uzyskuje się poprzez podwójną filtrację dla terapii ONLINE HDF/HF przy użyciu dwóch filtrów płynu DIASAFE®plus umieszczonych szeregowo14
  • Oprócz poprawy higieny i bezpieczeństwa terapii konwekcyjnych, opcja ONLINEplus™ oferuje również dodatkowe funkcje zabiegu i łatwiejszą obsługę

Dane dotyczące wydajności

Filtr płynu dializacyjnego DIASAFE®plus

Filtry płynu dializacyjnego DIASAFE®plus
Materiał membrany Fresenius Polysulfone®
Powierzchnia efektywna (m²) 2.2
Waga (g) 170
Materiał obudowy Polipropylen
Materiał uszczelnienia Poliuretan
Uszczelnienie Silikon
Podłączenie do aparatu System blokady DIAFIX™
Szybkość filtracji 5 ml/min x mm Hg (3,5 l/min x  bar; maks. 2 bary)
Czas pracy Standardowa HD: maks. 12 tygodni lub 100 zabiegów ONLINE HF/HDF, wypełnianie/płukanie ONLINE: maks.12 tygodni lub 100 zabiegów
Dezynfekcja Puristeril® 340 lub Puristeril®plus (kwas nadoctowy)
Diasteril® (kwas hydroksyoctowy) lub Citrosteril® (kwas cytrynowy)
Sporotal®100 (podchloryn sodu) maks. 11 razy
Powiązane treści
Higiena - Fresenius Medical Care

Aspekty higieny podczas dializy.

Pompa HDF

HDF® tak łatwa jak terapia HD.

1 Dasgupta MK: Biofilms and infection in dialysis patients. Seminars in Dialysis 15: 338-346, 2002.

2 Brunet P and Berland Y: Water quality and complications of haemodialysis. Nephrology Dialysis Transplantation 15: 578-580, 2000.

3 European Best Practice Guidelines for Haemodialysis (Part 1), Section IV – Dialysis fluid purity. Nephrology Dialysis Transplantation 17 (Suppl. 7): 45-62, 2002.

4 Ward DM: Hemodialysis water: an update on safety issues, monitoring and adverse clinical effects. ASAIO American Society for Artificial Internal Organs 50 (6): XIII-XIX, 2004.

5 Yao Q et al.: Inflammation as a cause of malnutrition, atherosclerotic cardiovascular disease and poor outcome in hemodialysis patients. Hemodialysis International 8: 118-129, 2004.

6 Schiffl H et al.: Effects of ultrapure dialysis fluid on nutritional status and inflammatory parameters. Nephrology Dialysis Transplantation 16: 1863-1869, 2001.

7 Lonnemann G: When good water goes bad: how it happens, clinical consequences and possible solutions. Blood Purification 22: 124-129, 2004.

8. Locatelli F et al.: Oxidative stress in end-stage renal disease: an emerging threat to patient outcome (consensus paper). Nephrology Dialysis Transplantation 18: 1272-1280, 2003.

9 Ward RA and McLeish KR: Oxidant stress in hemodialysis patients: what are the determining factors? Artificial Organs 27: 230-236, 2003.

10 Reznikov LL et al.: Effect of advanced glycation end products on endotoxin-induced TNF-a, IL-1 and IL-8 in human peripheral blood mononuclear cells. Clinical Nephrology 61: 324-336, 2004.

11 Izuhara Y et al.: Ultrapure dialysate decreases plasma pentosidine, a marker of carbonyle stress. American Journal of Kidney Diseases 43: 1024-1029, 2004.

12 Sitter T et al.: Dialysate related cytokine induction and response to recombinant human erythropoietin in hemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation 15: 1207-1211, 2000.

13 Hsu PY et al.: Ultrapure dialysate improves iron utilisation and erythropoietin response in chronic haemodialysis patients – a prospective cross-over study. Journal of Nephrology 17: 693-700, 2004.

14 Weber C et al.: Novel online infusate-assisted dialysis system performs microbiologically safely. Artificial Organs 24: 323-328, 2000.