Przejdź do treści

Kontrola objętości w dializie otrzewnowej

Lekarz trzymający filtr

Praktyczny sposób na ocenę i pomoc w poprawie stanu płynów

  • Szybka ocena stanu płynów i rozpoznanie trendu
  • Wcześniejsze dokonanie terapeutycznych zmian
  • Korzystanie z szerszego zakresu praktycznych narzędzi do kontroli objętości bez zbędnego wysiłku

Główne cechy

Kontrola objętości — Trzy kroki dla lepszej kontroli objętości

kroki do lepszej kontroli objętości
BCM – Monitor składu ciała

BCM – Monitor składu ciała

Oceń stan i trend

Rutynowo oceniaj stan płynów

Łatwy w użyciu monitor składu ciała BCM stanowi istotne uzupełnienie rutynowej oceny pacjentów i staje się standardem w wiodących stacjach dializ otrzewnowych.

Zapewniając bardziej precyzyjny obraz aktualnego stanu płynów, aż do ilościowej oceny przewodnienia, ta najnowocześniejsza technologia pomaga lepiej zarządzać stanem płynów u pacjentów.

Analizuj trend stanu płynów

Monitor składu ciała BCM może być skutecznie wykorzystywany do ciągłego monitorowania zmian i trendu stanu płynów na przestrzeni czasu. Analiza trendu może dostarczyć ważnych informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących podejmowania decyzji terapeutycznych przez Ciebie i Twój personel

Poprawa stanu objętości dzięki świadomości2

Poprawa stanu objętości

Grupa 1: Pacjenci i ich pielęgniarki prowadzące zostali poinformowani o stanie nawodnienia pacjentów.

Poprawa stanu objętości

Grupa 2: Pacjenci i ich pielęgniarki prowadzące nie byli informowani o stanie nawodnienia pacjentów (wykresy modyfikowane z oryginalnej publikacji).

Najpierw należy ocenić przyjęte płyny

W ocenie przyczyn nierównowagi płynów konieczne jest najpierw zbadanie odwracalnych przyczyn. Każda poprawa w zakresie przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowanych płynów ułatwia ogólne skorygowanie ich nierównowagi.

Należy wykorzystać świadomość pacjenta, aby zapewnić jego lepszą zgodność z zaleceniami. Kontrola objętości P3 zaleca podejście, które jest łatwe dla personelu, a jeszcze łatwiejsze dla pacjentów.

Popraw zgodność pacjenta z zaleceniami dotyczącymi pobierania płynów

Losowe, kontrolowane badanie z zastosowaniem monitora składu ciała BCM dało rozstrzygające wyniki. W ciągu trzech miesięcy obserwacji pacjenci, którzy mieli wiedzę na temat swojego stanu płynów, dostarczoną przez monitor kontroli składu ciała BCM, uzyskali znacznie lepszą kontrolę objętości. W rezultacie przypadki przewodnienia zmniejszyły się po prostu poprzez podniesienie świadomości pacjentów.2

Optymalizuj płyny wydalone

Adaptowana dializa otrzewnowa sprzyja zarówno procesowi ultrafiltracji, jak i klirensowi

Wyższa ultrafiltracja3

Wyższa ultrafiltracja

APD–C: Konwencjonalna terapia APD APD-A: Adaptowana APD

 

Lepsze usuwanie sodu3

Lepsze usuwanie sodu

APD–C: Konwencjonalna terapia APD APD-A: Adaptowana terapia APD  (Wykresy przyjęte z pierwotnej publikacji)

Adaptowana dializa otrzewnowa

Łącząc sekwencje krótkich czasów zalegania i małych objętości wypełnienia z długim czasem zalegania i dużymi objętościami wypełnienia, adaptowana dializa otrzewnowa sprzyja zarówno procesowi ultrafiltracji, jak i klirensowi, bez dodatkowego czasu i kosztów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wchłaniania glukozy podczas sesji dializy.3

Utrzymuj resztkową funkcję nerek (RRF) i zdolność ultrafiltracji w celu zmaksymalizowania wydalanych płynów<

RRF jest istotna dla usuwania płynu. Badania potwierdzają, że RRF może być dłużej zachowywana u pacjentów stosujących ultra-niskie dawki GDP płynów do dializy otrzewnowej w porównaniu z konwencjonalnymi płynami.4,5

Płyny do dializy otrzewnej o ultraniskiej zawartości  GDP mogą również pomóc w ograniczeniu szkodliwych skutków długotrwałej ekspozycji błony otrzewnowej na płyny do DO i w dłuższym zachowaniu funkcji błony.

Utrzymywanie RRF jest ważne dla wydalania moczu i regulacji stanu płynów, dlatego stosowanie płynów o ultraniskiej zawartości  GDP może być ważną częścią zarządzania płynami pacjenta.

Badania

Badanie EuroBCM nad zachowaniem prawidłowej objętości krwi podczas dializy otrzewnowej

Wyniki badania EuroBCM1

Spośród 639 pacjentów z 28 ośrodków w 6 krajach:

  • 40% było nawodnionych prawidłowo
  • 7% było odwodnionych
  • 53% było przewodnionych

Ważne czynniki, które należy uwzględnić, rozważając stan płynów:

  • Sama ultrafiltracja może wprowadzać w błąd przy ocenie stanu płynów u pacjenta
  • Stan płynów jest głównie wynikiem bilansu płynów przyjętych i wydalonych w danym czasie. Aby poprawić stan płynów pacjenta, obie strony bilansu powinny być kontrolowane w celu ustalenia trendu stanu płynów
  • Ciśnienie krwi może być parametrem wprowadzającym w błąd przy ocenie stanu płynów i podpowiadać fałszywe decyzje terapeutyczne

Stan płynów jest głównie wynikiem bilansu płynów przyjętych i wydalonych w danym czasie

Równowaga stanu płynów
Powiązane treści
Adaptowana APD

Osiągnij więcej przy tym samym wkładzie

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148

2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.

3  Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.

5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.

6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.

7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.

8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.