Przejdź do treści

Monitor terapii (TMon)

Fresenius Medical Care — Monitor terapii (TMon)

Oprogramowanie monitorujące dla systemu zarządzania danymi terapii

  • Oszczędza czas opieki pielęgnacyjnej podczas dializy
  • Monitorowanie przy łóżku w systemach 5008 CorDiax i 5008S CorDiax
  • Dokumentacja online przed, podczas i po dializie
  • Automatyczna dokumentacja zabiegu
Fresenius Medical Care — logo monitora terapii (TMon)

W skrócie

Monitor terapii to nasze rozwiązanie dla dokumentacji online różnych danych zgromadzonych przed, podczas i po dializie. Innowacyjne monitorowanie przy łóżku przeznaczone jest do zaawansowanej dokumentacji w systemach 5008 CorDiax i 5008S CorDiax, a więc bezpośrednio przy łóżku pacjenta.

Optymalizacja zasobów Mniej czasu wymaganego na dokumentację danych pacjenta przed, podczas i po dializie
•    Początkowe wstępne ustawienie urządzenia do dializy
•    Monitorowanie przy łóżku poprzez panel wymiany danych (dXp)
•    Automatyczna dokumentacja zabiegu
Zwiększona dokładność zebranych danych Zwiększona dokładność danych pacjenta związanych z dializą, które należy udokumentować
•   Automatyczny zapis masy ciała pacjenta przed, podczas i po dializie
•    Automatyczna dokumentacja zabiegu
•   Integracja urządzeń peryferyjnych
•    Pomiary ciśnienia krwi
Wspólne korzystanie z danych Natychmiastowy i prosty dostęp do danych pacjenta dla wszystkich użytkowników
•    Przegląd stanu aktualnych zabiwgów
•    Zasada: „Wszystkie informacje w zasięgu ręki”

Szczegółowe informacje

Początkowe wstępne ustawienie urządzenia Monitor terapii wspiera użytkownika w indywidualnym dla pacjenta ustawieniu wstępnym urządzenia dializacyjnego. Oznacza to krótszy czas poświęcany na przygotowanie zabiegu.
Dokumentacja masy ciała pacjenta Automatyczna dokumentacja masy ciała pacjenta przed i po dializie.
Monitorowanie przy łóżku Innowacyjny panel wymiany danych (dXp) przeznaczony jest do bezpośredniego wyświetlania i wprowadzania danych, takich jak listy kontrolne i leki, w systemach 5008 CorDiax i 5008S CorDiax, a zatem bezpośrednio przy łóżku pacjenta.
Integracja urządzeń peryferyjnych Urządzenia peryferyjne, takie jak analizatory gazów krwi lub monitory ciśnienia krwi mogą być zintegrowane z obszerną pamięcią gromadzącą dane.
Przegląd stanu bieżących zabiegów Wszelkie informacje o zabiegu są łatwo dostępne i mają przejrzystą strukturę.
Automatyczna dokumentacja zabiegu Monitor terapii wspiera użytkownika w dokumentacji zabiegu, podawanych leków, zdarzeń i zmian w procesie leczenia.
Fresenius Medical Care – ustawienia interfejsu systemu monitora terapii

Zintegrowane rozwiązanie – początkowe wstępne ustawienie urządzenia

Fresenius Medical Care - panel wymiany danych (dXp)

Monitorowanie przy łóżku za pomocą dXp

Fresenius Medical Care — bieżący status zabiegu na monitorze terapii

Przegląd stanu bieżących zabiegów

Badanie TMon 1

Obraz badania TMon

Badanie

Badanie TMon przeprowadzono w jednostce dializacyjnej szpitala w Saarbrücken w Niemczech. Przeanalizowano tam przepływ pracy dwóch pielęgniarek przy leczeniu dializą 12 pacjentów przed i po zastosowaniu Monitora terapii. W badaniu wykorzystano dwa podejścia w celu określenia korzyści płynących z TMon dla jego użytkowników i pacjentów. Pomiar wszystkich czasów procesów związanych z dializami umożliwił analizę ilościową, podczas gdy wywiady z lekarzami i pielęgniarkami stanowiły część jakościową badania. 

Wyniki badania

Wraz z wprowadzeniem monitora terapii konieczna staje się zmiana przepływu pracy dializ. Ta poprawa prowadzi do oszczędności czasu opieki podczas dializy. Ogólnie rzecz biorąc, optymalizacja przepływu pracy i przyspieszenie procesów skutkuje oszczędnością około 25 minut lub 40% na każdy zabieg dializy. To w końcu prowadzi do większego komfortu pacjenta i mniejszego stresu dla personelu pielęgniarskiego.

Wprowadzenie monitora terapii do stacji dializ:

  • Oszczędza 40% (25 minut) czasu pielęgnacji na każdy zabieg
  • Zapewnia więcej czasu na lepszą opiekę nad pacjentem
  • Zmniejsza nakład pracy związany z dokumentacją
  • Poprawia jakość dokumentacji (co poprawia bezpieczeństwo)
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:
Powiązane treści
System zarządzania danymi terapii (TDMS)

System zarządzania danymi terapii

Lekarz obsługujący pakiet wsparcia terapii (TSS) Fresenius Medical Care

Oprogramowanie do zarządzania danymi klinicznymi w TDMS

1 Keil, M. (2015). SP761 Workflow Optimization and Process Automation in Dialysis Wards by Introducing a Treatment Monitoring System. Nephrology Dialysis Transplantaon, 30 (suppl 3), iii628 – iii629.