Przejdź do treści

Hemodializa

Zminimalizowanie ryzyka związanego z chorobowością i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych

Pomimo znacznej poprawy jakości i skuteczności leczenia hemodializami w ostatnich latach, choroba sercowo-naczyniowa (CVD) pozostaje główną przyczyną śmierci pacjentów dializowanych. W obecnych czasach prawie co drugi pacjent dializowany umiera z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Fresenius Medical Care wspiera nefrologów na całym świecie w minimalizowaniu ryzyka związanego z chorobowością i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Terapia HighVolumeHDF, a także innowacyjne membrany, takie jak Helixoneplus, oraz nowoczesne funkcje monitorowania, takie jak Blood Volume Monitor, wraz z ultraczystym płynem dializacyjnym, pomagają zminimalizować czynniki ryzyka CVD i znacznie poprawiają jakość i skuteczność hemodializoterapii.

Fresenius Medical Care nieustannie stara się opracowywać i wdrażać innowacyjne terapie i produkty poprawiające rokowanie sercowo-naczyniowe u pacjentów dializowanych.