Przejdź do treści

Pakiet wsparcia terapii (TSS)

Lekarz obsługujący pakiet wsparcia terapii (TSS) Fresenius Medical Care

Oprogramowanie do zarządzania danymi klinicznymi w TDMS

 • Wspólne zarządzanie danymi zabiegu dializy
 • Długoterminowa dokumentacja zabiegów
 • Zarządzanie zleceniami i wstępne ustawianie urządzeń
 • Wymiana danych pacjenta ze szpitalnymi systemami informatycznymi
Fresenius Medical Care – logo pakietu wsparcia terapii (TSS)

W skrócie

Pakiet wsparcia terapii (TSS) to centralne oprogramowanie do zarządzania klinicznego w ramach TDMS. Wspiera użytkownika w wykonywaniu, tworzeniu i zarządzaniu zaleceniami dla pacjentów, planami leczenia, dokumentacją danych leczenia oraz danymi laboratoryjnymi związanymi z pacjentem. Ponadto zapewnia poszerzone możliwości raportowania i umożliwia profesjonalne zarządzanie stowarzyszeniem ośrodków dializ.

Optymalizacja zasobów na oddziale dializ

Krótszy czas wymagany do sporządzania dokumentacji danych pacjenta

 • Bezproblemowa komunikacja między urządzeniem dializacyjnym i szpitalnym systemem informacyjnym
 • Szybkie i skuteczne przetwarzanie udokumentowanych danych – zgodnie z zasadą „wszystkie informacje od razu”

Wsparcie procesów dokumentowania na oddziale dializ

Długoterminowa dokumentacja danych dotyczących zabiegów i ich kontekstowa wizualizacja

 • Wspólna dokumentacja danych dotyczących leczenia dializami, danych laboratoryjnych, ustaleń medycznych, procesów leczenia itp.
 • Możliwość integracji z systemem informacji szpitalnej wyższego poziomu (HIS) w dowolnym momencie

Natychmiastowy, prosty i bezpieczny dostęp do danych pacjenta

Natychmiastowy i prosty dostęp do danych pacjenta

 • Dane związane z pacjentem, takie jak dane podstawowe i dane dotyczące dializy, a także dane laboratoryjne, leki i wyniki badań
  • są dostępne w powiązanych ośrodkach
  • są dostępne w tej samej liczbie i jakości dla wszystkich użytkowników
 • zaawansowana prywatność danych dzięki zarządzaniu prawami dostępu i kompleksowym rejetrom działań użytkownika

Optymalizacja analizy danych i wizualizacja wyników

Zaawansowane możliwości raportowania

 • dzięki funkcji wyszukiwania krzyżowego wszystkich danych pacjenta w bazie danych
 • umożliwia prezentację poddających się dostosowywaniu widoków i raportów
 • umożliwia analizę danych pacjenta w zależności od indywidualnych potrzeb

Szczegółowe informacje

Różne potrzeby oddziałów dializacyjnych wymagają elastycznych, modułowych rozwiązań, które można łatwo dostosować do indywidualnej sytuacji pracowników

Komunikacja między monitorem terapii a pakietem wsparcia terapii

Bezproblemowa komunikacja między monitorem terapii a pakietem wsparcia terapii

Pakiet wsparcia terapii – historia wartości laboratoryjnej

Pakiet wsparcia terapii – historia wartości laboratoryjnej

Pakiet wsparcia terapii – planowanie kliniczne

Pakiet wsparcia terapii – planowanie kliniczne

Główne cechy

Modułowe podejście TSS opiera się na podstawowym systemie, który można rozszerzyć o dodatkowe moduły do ​​realizacji zaawansowanych:
 • Usług medycznych
 • Usług klinicznych
 • Usług korporacyjnych
TSS – platforma to efektywny system do:
 • Zarządzania administracyjnymi danymi pacjenta
 • Wspierania użytkownika w wykonywaniu, tworzeniu i zarządzaniu zaleceniami dla pacjentów, planami leczenia, dokumentacją danych dotyczących leczenia oraz danymi laboratoryjnymi związanymi z pacjentem.
 • Wspierania automatycznej dokumentacji leczenia
TSS – analiza i pisanie raportów to zaawansowana usługa medyczna, która umożliwia:
 • Zaawansowaną analizę danych i spersonalizowane raportowanie za pomocą zaawansowanej bazy danych Query Builder
TSS – Multi Centre Management (zarządzanie wieloośrodkowe) to zaawansowana usługa kliniczna umożliwiająca:
 • Zarządzanie fizycznie oddzielonymi oddziałami dializ w ramach jednej bazy danych
TSS – komunikacja Data Link to zaawansowana usługa korporacyjna umożliwiająca:
 • Wsparcie podstawowych procesów biznesowych w szpitalach jako podsystemu
 • Interoperacyjność z HIS (szpitalnym systemem informacyjnym)

 

Powiązane treści
Fresenius Medical Care — Monitor terapii (TMon)

Monitoring centralny