Przejdź do treści

FX classix

Dializatory FX classix

Sprawdzona jakość Fresenius dla standardowej hemodializy.

 • Udokumentowane osiągnięcia sukcesu membrany Helixone®
 • Unikatowy projekt FX-class®
 • Zwiększona czystość – za pomocą pary wodnej
 • Wysoka zdolność retencji endotoksyn

Główne cechy

Optymalne warunki przepływu krwi

 • Boczny port wlotowy krwi zapewnia jednorodny przepływ krwi w głowicy dializatora, zapobiegając strefom zastoju. Konstrukcja minimalizuje ryzyko zagięcia, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa.
 • Wysoka gęstość kapilarów prowadzi do bardziej równomiernego rozkładu włókien. Zapewnia to jednolitą dystrybucję napływu krwi do każdego włókna w wiązce
   

Jednorodny przepływ dializatu zapewnia lepsze oczyszczanie

 • Kolczasta konstrukcja na obu końcach polipropylenowej obudowy wraz z technologią pierścienia oddzielającego zapewnia równomierny, promienisty przepływ dializatu wokół poszczególnych włókien w wiązce.
 • Falistość pustych w środku włókien zapobiega kanałowemu przepływowi dializatu, a przez to poprawia działanie dializatora. Większa gęstość upakowania wiązki włókien wraz z falistością pustych włókien umożliwia równomierny przepływ dializatu na całym przekroju wiązki włókien

Projekt obudowy FX-class®

Projekt obudowy FX-class

Projekt obudowy FX-class® został zoptymalizowany pod kątem efektywnego przepływu krwi

 

Projekt FX-class®

Projekt FX-class® wpływa na przepływ dializatu, a co za tym idzie na wydajność dializatora

 

Waga dializatora

Waga dializatora jest kluczowym czynnikiem nie tylko w logistyce, ale także w gospodarce odpadami. Obudowa dializatorów FX-class® wykonana jest z polipropylenu. W porównaniu z powszechnie stosowanym poliwęglanem jest znacznie lżejszy, dzięki czemu dializatory FX-class® ważą około połowę mniej niż większość dializatorów.
FX 60 classix 107 g
FX CorDiax 60 107 g


Waga dializatorów FX-class®

Korzyści ze sterylizacji parowej INLINE

Brak pozostałości chemicznych Nie ma potrzeby sterylizacji promieniami gamma –  wysokoenergetyczne promieniowanie jonizujące może rozkładać materiał i zmieniać jego budowę chemiczną
Niska objętość płukania Minimalny czas przygotowania ponieważ dializatory są czyste w dniu przybycia, czasy płukania przed użyciem znacznie się zmniejszają.  
Mniej płukania – niższe koszty Mniejsza objętość płukania oznacza krótszy czas i niższe koszty przygotowania

Technologia

Lepsze oczyszczanie dzięki nanotechnologii

Standardowe pory

Kształt porów Helixone

Usuwanie toksyn moczanowych jest zwiększone przez gładkie i cylindryczne pory

®

Kształt porów Helixone

Usuwanie toksyn moczanowych jest zwiększone przez gładkie i cylindryczne pory

Rozkład wielkości porów błon Helixone

NCSTM zapewnia optymalny rozkład wielkości porów i większy średni rozmiar porów

Kiedy dializatory FX-class® zostały wprowadzone na rynek, opracowano innowacyjną technologię przędzalniczą do produkcji membrany Helixone®. Tak zwana technologia Nano Controlled Spinning (NCSTM) umożliwiła produkcję precyzyjnie określonych struktur porów. W przeciwieństwie do wcześniej wytworzonych konwencjonalnych porów, które były chropowate i nierówne, pory na wewnętrznej warstwie membrany Helixone® są gładkie i cylindryczne. Zmniejsza to opór dla cząsteczek podczas przechodzenia przez pory, a tym samym umożliwia lepsze usuwanie.

Optymalne spektrum porów dzięki nanotechnologii

Wszystkie membrany Helixone® oferują optymalne właściwości przesiewania, ponieważ rozkład wielkości porów został ograniczony w porównaniu do wcześniej wytworzonych membran, takich jak np. w serii F. Średni rozmiar porów jest większy w porównaniu do dializatorów z serii F, a wariancja wielkości porów jest mniejsza. Efektem jest lepsza wybiórcza przepuszczalność dla średnich cząsteczek, tj. korzystniejsza proporcja przesiewania β2-m / albumina.

Sterylizacja parowa INLINE

Proces sterylizacji parowej INLINE

Zwiększona czystość – za pomocą pary wodnej

Wszystkie dializatory FX-class® są sterylizowane za pomocą unikatowego procesu sterylizacji parowej INLINE:  

 1. Zarówno przedział krwi dializatorów, jak przedział dializatu przepłukuje się w sposób ciągły parą wodną w temperaturze równej lub wyższej niż 121 °C przez co najmniej 15 minut. Płukanie gorącą parą i bez chemikaliów powoduje bardzo niski poziom pozostałości w dializatorze
 2. Dializator przepłukiwany jest sterylną wodą
 3. Każdy dializator jest testowany pod kątem integralności włókien za pomocą testu pęcherzyków powietrza
 4. Dializatory suszone są ciepłym, sterylnym powietrzem  
 5. Ostatecznie, po wysuszeniu, otwory wlotowe i wylotowe krwi zostają zamknięte

Zalety procesu sterylizacji parowej INLINE

 • Wysoce czyste, sterylne i wolne od pirogenów dializatory bez potencjalnie szkodliwych pozostałości po sterylizacji
 • Sterylizacja nie ma wpływu na biozgodność błon
 • Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki niskim objętościom płukania: Wymagane jest zaledwie 500 ml
 • Zminimalizowane ryzyko wycieku krwi i przerwania włókien dzięki testowi integralności wszystkich włókien
 • Suche dializatory o zminimalizowanym ryzyku zanieczyszczenia w wyniku rozwoju mikroorganizmów

Test integralności włókien

Wszystkie dializatory muszą przejść test pęcherzyków powietrza. Sterylne powietrze jest wtłaczane do przedziału dializatu, podczas gdy przedział krwi zawiera sterylną wodę. Jeśli w membranie pojawiłyby się jakiekolwiek nieszczelności, powietrze przenika przez membranę i tworzy pęcherzyki. Ten test integralności minimalizuje ryzyko pęknięć włókien, a tym samym ryzyko przeciekania krwi.

Zdolność adsorpcji endotoksyn

Adsorpcja endotoksyn na cm2 powierzchni membrany po 120 minutach dializy in-vitro z zanieczyszczonym dializatem

Wysoka zdolność retencji endotoksyn błony Helixone®

Weber i in. (2003) porównali zdolnność adsorpcji endotoksyn różnych dializatorów.

Membrana Helixone® dializatora FX 60 miała wyższą zdolność adsorpcji endotoksyn w porównaniu z:

 • Polyflux® 140H firmy Gamro – Polieterosulfon (Poliamid S)
 • Nephral® ST 400 firmy Gambro – Poliakrylonitryl (AN69ST)
 • Diacap® HI PS 18 firmy B.Brown – Alpha- Polisulfon

Dane dotyczące wydajności

Dializatory wysokoprzepływowe FX classix   FX 50 classix FX 60 classix FX 80 classix FX 100 classix
Klirens (QB = 300 mL/min) Masa cząsteczkowa (dalton)        
Cytochrom c 12,230 55 74 89 100
Inulina 5,200 72 95 113 122
Witamina B12 1,355 137 162 185 201
Fosforan 132 204 225 244 253
Kreatynina 113 224 243 259 264
Mocznik 60 253 266 279 280
Klirens (QB = 400 mL/min)          
Cytochrome c 12,230   76 92 105
Inulin 5,200   99 119 129
Vitamin B12 1,355   175 202 222
Phosphate 132   252 279 291
Creatinine 113   277 300 309
Urea 60   312 334 336
 
Współczynnik ultrafiltracji (mL/h x mm Hg)   27 38 53 68
 
Współczynnik przesiewania          
Albumina 66,500 < 0.001
Mioglobina 17,053 0.1
β2-mikroglobulina 11,731 0.7
Inulina 5,200 1
Działanie in-vitro: QD = 500 ml/min, QF = 0 ml/min, T = 37°C (ISO8637). Współczynniki ultrafiltracji: krew ludzka, Hct 32 %, zawartość białka 6 %.
Materiał membrany Helixone®
Metoda sterylizacji Para wodna INLINE
Materiał obudowy Polipropylen
Pierścień oddzielający Poliuretan
Jednostki na opakowanie 24
 
Powierzchnia efektywna (m²)   1.0 1.4 1.8 2.2
K0A Urea   866 1,068 1,394 1,429
Objętość wypełniania (mL)   53 74 95 116
Numer produktu   F00002385 F00002386 F00002387 F00002388

Broszura produktu

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

Weber V. i in., Blood Purification (2003); 21: 365.