Przejdź do treści

sleep•safe harmony

urządzenie sleep•safe harmony

Tak indywidualny, jak Twoi pacjenci

 • Zindywidualizowane leczenie
 • Kierowane przepisy zabiegów
 • Łatwa instalacja
Główne cechy cyklera sleep•safe harmony
Wsparcie szkoleniowe:
 • Przewodnik w formie animacji bezpośrednio na urządzeniu
 • Duży ekran dotykowy 
Kierowane przepisy zabiegów:
 • Tworzenie przepisów zabiegu bezpośrednio na urządzeniu
 • Klawiatura ekranowa
 • Optymalne zużycie płynów - bez dodatkowej objętości do wypełniania
Wygodna obsługa:
 • Automatyczne łączenie i rozpoznawanie kodów kreskowych worków
 • Zintegrowane uchwyty
 • Karta PatientCardPlus o pojemności dla danych zabiegów z okresu ponad 12 miesięcy
Łatwa instalacja: 
 • Podłącz i używaj – dzięki podwójnej izolacji nie jest wymagany żaden transformator
FlexPoint
 • Każda terapia za pomocą systemu sleep•safe harmony jest wspierana przez technologię FlexPoint
Inteligentny FlexPoint łączy konfiguracje takiej jak:
 • Dopuszczalna objętość dla pacjenta – która jest maksymalną indywidualną objętością napełnienia
 • Dopuszczalna objętość resztkowa – która jest maksymalną objętością, która może pozostać w jamie otrzewnowej pacjenta
Celem jest:
 • Osiągnięcie optymalnej efektywności leczenia
 • Zachowanie przepisanego czasu leczenia
 • Zminimalizowanie potencjalnych alarmów
 • Uniknięcie nadmiernego napełnienia, aby utrzymać dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pacjenta

 

Ważne parametry dla skutecznej dializy otrzewnowej:

Wiek jest ważnym czynnikiem wpływającym na wybór terapii dializacyjnej. Pacjenci z dobrą sprawnością i motywacją są dobrymi kandydatami do dializy otrzewnowej. Wraz z wiekiem, współistniejące choroby pacjentów dializowanych mogą postępować, a tym samym stan pacjentów może się pogarszać.

Optymalny nadzór nad wagą pacjentów jest ważnym czynnikiem sukcesu u dializowanych otrzewnowo. Zmiany masy ciała wynikające ze stylu życia, spożycia kalorii, stanu choroby i stanu nawodnienia wymagają stałego monitorowania i dostosowania terapii dializą otrzewnową. 

Stosunek dializatu do osocza (D/P) jest miarą powszechnie wykorzystywaną do oceny charakterystyki transportu otrzewnowego u pacjentów poddanych dializie otrzewnowej. Pacjenci mogą być szybkimi, średnimi lub wolnymi transporterami, w zależności od stanu błony otrzewnej. Właściwości transportowe błony otrzewnowej zmieniają się podczas dializy otrzewnowej wraz z upływem czasu. Dlatego zaleca się regularne monitorowanie D/P kreatyniny i następnie dostosowanie przepisów zabiegu dializy.

 

Resztkowa czynność nerek (RRF) ma wpływ na przeżycie i jakość życia pacjentów dializowanych otrzewnowo. Jej dłuższe zachowanie jest bardzo korzystne. Dlatego ważne są interwencje mające na celu zachowanie RRF, takie jak zalecanie biozgodnych płynów do dializy otrzewnowej.

Ze względu na upośledzoną funkcję nerek, zmniejsza się zdolność do usuwania nadmiaru płynów, a pacjenci potrzebują dializy, aby wytworzyć ultrafiltrat. Ilość potrzebnej ultrafiltracji zależy od wielu czynników, takich jak styl życia, postęp choroby i inne choroby współistniejące. Odpowiednia ultrafiltracja ma zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia dializy otrzewnowej.

Kt/V mocznika jest klirensem mocznika znormalizowanym do całkowitej wody w organizmie. Jest to ważny parametr sprawdzający  adekwatność dializy otrzewnowej. Pacjentom poddanym dializie otrzewnowej zaleca się całkowity tygodniowy Kt/V mocznika co najmniej 1,7.

Rycina 1: Zmodyfikowana grafika zlecenia na aAPD po Fischbach M. i wsp., 2011, (strona 3) 1

 

Adaptowana APD (aAPD) - różni pacjenci, różne ustawienia

Fresenius Medical Care oferuje kompleksowy program PD, w tym aAPD z zastosowaniem sleep•safe harmony, który umożliwia mieszane cykle o różnych czasach i objętościach zalegania oraz rożnych stężeniach glukozy.

Osiągnięcie celów adekwatności w PD, zarówno dla ultrafiltracji, jak klirensu, jest dużym wyzwaniem. Fischbach i in. zaproponowali, że krótsze czasy zalegania i mniejsze objętości wypełnienia sprzyjają procesowi ultrafiltracji, podczas gdy dłuższe czasy zalegania i duże objętości wypełnienia zwiększają klirens substancji rozpuszczonych.1 Proponowana strategia może potencjalnie poprawić te dwa cele w ciągu jednej sesji PD.

Podsumowanie wyników pracy Fischbacha i wsp.1,2 :

Korzyści dla pacjenta

 • Poprawia ultrafiltracja
 • Lepsze usuwanie sodu
 • Niższe ciśnienie krwi
 • Promuje klirens: mocznika, kreatyniny, fosforanu
 • Zmniejszone obciążenie metaboliczne


Wartość kliniczna

 • Efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby terapeutyczne: lepsza ultrafiltracja i klirens przy tym samym, niskim stężeniu glukozy, objętości płynu i czasie leczenia w porównaniu z konwencjonalną APD
Dwóch pacjentów stojących razem

Ponieważ pacjenci są różni

Twoi pacjenci mają przewlekłą chorobę nerek, ale różnią się na wiele sposobów: wiek, wzrost, waga, stadium choroby, resztkowa czynność nerek itd. Różnice te mają decydujący wpływ na to, jakiego zabiegu dializy otrzewnowej wymagają:

Pacjentka

Pacjentka A - Elisabeth

Na początku aAPD pacjent (szybki transporter) miał resztkową czynność nerek (mocz) 1500 ml i dobry klirens substancji rozpuszczonych. Przepis zabiegu: 5 x zabieg APD. Leczenie trwało 2 lata.

Z powodu postępu choroby ultrafiltracja zmniejszyła się, a diureza (ilość moczu) spadła do 400 ml.

Pacjentka rozpoczęła dializę AAPD, z 1,5% roztworem glukozy i krótkoterminowo 2,3% w celu zmniejszenia przeciążenia płynem.

Pacjentka A Przed terapią aAPD Po terapii aAPD
Waga 55kg 55kg
Wiek 70 72
RRF 1500 ml/24h 400 ml/24h
UF 300 ml 600 ml
Kt/V 2,9 2,1

 

Pacjent

Pacjent B - Jack

Pacjent jest chory na cukrzycę (wolny transporter) i rozpoczął terapię APD przed około 2 laty. Co najmniej raz w tygodniu miał hemodializę ze względu na przeciążenie płynem. RRF również zaczęła się stopniowo zmniejszać.

Rozpoczęto terapię aAPD z taką samą objętością płynu i czasem jak poprzednio. 2 cykle 1500 ml z 4,25% roztworem glukozy na początku, aby usunąć nadmiar wody, a następnie leczenie kontynuowano z 1,5% glukozą.

Pacjent B Przed terapią aAPD Po terapii aAPD
Waga 79 kg 79 kg
Wiek 43 45
RRF 600 mL/24h 650 mL/24h
UF 700 mL 110 mL
Kt/V 1,6 2,2

 

Powiązane treści
Adaptowana APD

Osiągnij więcej przy tym samym wkładzie

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8

2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US