Przejdź do treści

5008S CorDiax

Pompa HDF

HighVolumeHDF tak łatwa jak terapia HD

 • AutoSub plus — automatyczne maksymalizowanie wielkości substytucji dla HighVolumeHDF
 • Venous Access Monitoring (VAM) — optymalne monitorowanie ścieżki żylnej
 • Łatwa obsługa
 • Wydajne i zrównoważone

HighVolumeHDF jako standard

Dzięki nowej funkcji AutoSub plus w 5008S CorDiax, terapia HighVolumeHDF stała się tak prosta i niezawodna jak terapia HD bez potrzeby dodatkowej interakcji użytkownika.

5008S CorDiax

5008S CorDiax

Otwarcie świata możliwości

5008S CorDiax umożliwia terapię HighVolumeHDF jako standard w dializach dzięki AutoSub plus dla automatycznego maksymalizowania objętości substytucji oraz Venous Access Monitor (VAM) dla większego prawdopodobieństwa wczesnego wykrycia przemieszczenia igły.

Uśmiechnięty starszy mężczyzna i starsza kobieta stojący razem

Terapia HighVolumeHDF

HighVolumeHDF — Standard w hemodializie kardioprotekcyjnej

W celu uzyskania pełnych korzyści z terapii HDF wymagane są duże objętości konwekcyjne w trybie postdylucji. W przeszłości wielu użytkowników było zaniepokojonych, że te duże objętości mogą prowadzić do nadmiernej hemokoncentracji, a następnie wysokiego ciśnienia przezbłonowego, jeśli ustawienia leczenia nie są stale monitorowane i regulowane.

AutoSub plus — automatyczne maksymalizowanie wielkości substytucji dla HighVolumeHDF

Innowacyjny system AutoSub plus to znacznie więcej niż tylko automatyczna kontrola ciśnienia:
Dostępna jest bardzo dokładna informacja na temat warunków w dializatorze - nie tylko w poprzek membrany, ale również wzdłuż ścieżki przepływu krwi
Kilka kontroli na minutę umożliwia ciągłą optymalizację szybkości substytucji
System aktywuje się automatycznie na początku leczenia
AutoSub plus wspiera nefrologa we wprowadzaniu HighVolumeHDF jako standardowej terapii.

Wgląd i ciągłość robią różnicę

Podczas gdy inne systemy sprawdzają i dostosowują ciśnienie przezbłonowe (TMP) w określonych odstępach czasu, AutoSub plus mierzy i ocenia warunki kilka razy na minutę bezpośrednio w filtrze. Innowacyjna technologia oparta jest na dynamicznej analizie sygnału impulsów ciśnienia. W rezultacie objętość substytucji można zmaksymalizować indywidualnie dla każdego pacjenta bez jakiejkolwiek interakcji użytkownika.

VAM zwiększa prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia żylnej dyslokacji igły

Bezpieczeństwo tworzy pewność

Monitorowanie dostępu żylnego jest niezbędne w szczególności podczas terapii HighVolumeHDF, w której generowane są wysokie przepływy krwi, ponieważ utrata krwi w bardzo krótkim czasie mogłaby stać się krytyczna. Aparaty 5008S CorDiax oferują standardowo we wszystkich aparatach zaawansowaną funkcję bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zewnętrznej utraty krwi:

Venous Access Monitoring (VAM) — optymanlne monitorowanie dostepu żylnego

VAM stanowi wyjątkową i inteligentną funkcję bezpieczeństwa. Umożliwia dynamiczne i bardzo czułe monitorowanie ciśnienia żylnego poprzez połączenie sygnałów ciśnienia tętniczego i żylnego z algorytmem adaptacyjnym. W ten sposób VAM umożliwia wykrycie nagłych, niewielkich spadków ciśnienia żylnego o około 15 mmHg, nawet jeśli ciśnienie żylne nie przekracza dolnego limitu alarmowego. VAM zostało opracowane w celu pomocy personelowi medycznemu we wczesnym wykryciu przemieszczenia igły żylnej. Mimo to użytkownik pozostaje odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjenta przez cały czas leczenia. VAM zawiera również system zarządzania alarmami: alarm jest aktywowany, jeśli monitorowane sygnały wykazują wyjątkowe lub nieprawidłowe zmiany w stosunku do poprzedniego stanu ciśnienia.

Jeśli zostanie wyemitowany alarm, pompa krwi zostanie natychmiast zatrzymana, a zacisk żylny zostanie zamknięty. Daje to personelowi pielęgniarskiemu więcej czasu na odpowiednią reakcję na krytyczne zmiany ciśnienia.

Łatwa obsługa

ONLINEplus – Zmniejszenie obciążenia pracą, zwiększenie wykorzystania

W przeszłości wymagane ilości płynu substytucyjnego musiały być dostarczane w workach do infuzji. Zwiększało to obciążenie pracą personelu pielęgniarskiego i zniechęcało centra dializ do korzystania z HDF. W celu zapewnienia większej liczbie pacjentów dostępu do korzyści płynących z HDF opracowaliśmy system dializ, który przygotowuje płyn zastępczy bezpośrednio przy łóżku pacjenta – system ONLINEplus. Opierając się na wysoce niezawodnym dwustopniowym procesie filtracji, system ONLINEplus umożliwia bardzo wydajną produkcję sterylnego i niepirogennego płynu zastępczego w trybie online. Narodziła się hemodiafiltracja w trybie online.

Linie krwi

Nasze innowacyjne linie krwi są opracowywane w oparciu o koncepcję, że terapia HighVolumeHDF ma być tak łatwa i bezpieczna w obsłudze jak HD. Już przy standardowym ustawieniu modelu 5008S CorDiax możliwe jest wykonanie terapii HighVolumeHDF.

Wydajne i zrównoważone

Nie tylko zaawansowane opcje leczenia, ale także przyjazność dla środowiska sprawiają, że seria 5008SCorDiax jest wyjątkowa: dzięki serii 5008S CorDiax firma Fresenius Medical Care wspiera rozsądne i zrównoważone korzystanie z zasobów, oszczędzając dializat, wodę i energię. To z kolei prowadzi do znacznych oszczędności.

 • ONLINEplusTechnologia ONLINEplus do produkcji sterylnych roztworów elektrolitów, buforowanych wodorowęglanem i niezawierających endotoksyn1
  • Dostępne są duże ilości płynu substytucyjnego dla terapii HDF
  • Nie są już potrzebne gotowe roztwory do płukania: wypełnianie, reinfuzja i bolus z użyciem płynu ONLINE we wszystkich trybach leczenia (również w HD)2
    
 • AutoFlow automatycznie dostosowuje szybkość przepływu dializatu do efektywnego przepływu krwi podczas zabiegu
  • Znaczne oszczędności wody, ścieków, koncentratów i energii, prowadzące do znacznych redukcji kosztów
  • Automatyczny wybór współczynnika AutoFlow w oparciu o tryb zabiegu, zawsze osiągającego optymalny stosunek pomiędzy względami ekonomicznymi a jakością leczenia
    
 • EcoFlow dla zminimalizowanego zużycia dializatu i energii podczas przygotowania i po reinfuzji, przy jednoczesnym unikaniu wzrostu bakterii
Powiązane treści
6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

Więcej troski. Mniej złożoności.

Pompa HDF

HighVolumeHDF tak łatwa jak terapia HD.

1 Zgodnie z ISO 23500-5 i ISO 11663:2009

2 Porada dotycząca bezpieczeństwa: Zaleca się sporządzenie zapasów chlorku sodu, w przypadku gdy może być wymagany