Przejdź do treści

Dla lekarzy

Medyczne zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne w leczeniu przewlekłych chorób nerek

Rozwiązania informatyczne w nefrologii skierowane do lekarzy

  • Długoterminowa dokumentacja 
  • Zarządzanie zabiegami i lekami
  • Wsparcie bezpieczeństwa pacjentów i wyższej jakości
Wszystkie istotne dane na wyciągnięcie ręki, aby zapewnić optymalną opiekę nad pacjentem

Gromadzenie i analizowanie danych

Wszystkie istotne dane na wyciągnięcie ręki, aby zapewnić optymalną opiekę nad pacjentem

Optymalna opieka nad pacjentem jest możliwa tylko, jeśli dostępne są właściwe dane. Można to osiągnąć tylko za pomocą oprogramowania do scentralizowanego zarządzania klinicznego. OOprogramowanie wspierające zarządzanie pacjentami – od importowania danych z innych systemów klinicznych po raporty z decyzji terapeutycznych.

Pakiet wsparcia terapii, Therapy Support Suite (TSS), firmy Fresenius Medical Care to serce systemu Therapy Data Management System, który umożliwia łatwe gromadzenie i analizę danych. Pakiet Therapy Support Suite zajmuje się: tworzeniem i zarządzaniem przepisami zabiegów, planami leczenia, dokumentacją leczenia, danymi laboratoryjnymi i łączeniem raportów z ośrodków dializ.

TSS dostarcza dane potrzebne do wstępnego ustawienia urządzeń do dializy dla każdego pacjenta, dokumentuje długotrwały proces leczenia oraz obsługuje indywidualizowane prezentacje danych i procesów w elastycznych raportach i kompleksowych widokach. System TSS zarządza procesami klinicznymi, umożliwiając szybki i łatwy przegląd zaplanowanych zabiegów.

Odkryj system zarządzania danymi terapii (Therapy Data Management System)

Zapewnienie jakości w dializie

Zapewnienie jakości w dializie

Analiza danych jest sercem efektywności klinicznej dializy

Zapewnienie jakości w dializie oznacza ciągłe mierzenie i interpretowanie wyników oraz określanie właściwej interwencji. Analiza danych jest sercem efektywności klinicznej dializy.

Zapewnienie jakości wymaga danych kontekstowych – zarówno zagregowanych, jak i szczegółowych, aby zobaczyć różne perspektywy.

Nephrological Cockpit firmy Fresenius Medical Care jest kluczem do zapewnienia jakości w dializoterapii.

Dowiedz się więcej o Nephrological Cockpit

Powiązane treści