Przejdź do treści

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

Zintegrowane rozwiązanie dla profesjonalistów

 • Pozyskiwanie danych
 • Zarządzanie danymi
 • Zapewnienie jakości

Odpowiednie narzędzia procesów dla profesjonalistów ze stacji dializ

System zarządzania danymi terapii – TDMS – jest płynnie zintegrowany z istniejącymi procesami pracy i wspiera użytkownika w jego codziennych zadaniach, takich jak zarządzanie ultrafiltracją, przekazywanie zaleceń do urządzeń do dializy lub dokumentacja leczenia. Jako całkowicie zintegrowane rozwiązanie, system zarządzania danymi terapii stanowi płynne połączenie świata dializy i technologii informatycznej, które zapewnia odpowiednie narzędzie każdemu profesjonaliście w centrum dializ.

System zarządzania danymi terapii to elastyczne rozwiązanie wspierające procesy pracy dla indywidualnych potrzeb w centrach dializ i szpitalach. Stanowi skuteczne i bezpieczne wsparcie pracy w codziennej praktyce klinicznej.

Właściwe usługi wzmacniające narzędzia pracy

Oprócz niezbędnych narzędzi pracy, ważne dla zapewnienia efektywnego i ukierunkowanego wykorzystania oprogramowania, które zostało dostosowane do interdyscyplinarnych grup zawodowych, jest planowanie, instalacja i konserwacja takiego systemu w sposób profesjonalny i indywidualny. Dotyczy to początkowego i przyszłego szkolenia użytkowników aplikacji. Tylko jeden partner kontaktowy jest odpowiedzialny zarówno za koordynację instalacji, jak i bieżące wsparcie zintegrowanego systemu.

Fresenius Medical Care jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zapewnić pełną gamę produktów i usług wymaganych do zintegrowanego rozwiązania informatycznego wspierającego hemodializę.

W obszarze monitorowania

 • Zapis masy ciała pacjenta przed i po dializie
 • Przygotowanie i wstępne ustawienie urządzeń do dializy
 • Dokumentowanie procesu zabiegu
 • Dokumentowanie wszelkich dodatkowych badań laboratoryjnych podczas dializy
 • Dokumentowanie każdego podania leku
 • Dokumentowanie wyników leczenia
 • Dokumentowanie z góry określonych procedur pracy
 • Dokumentowanie wszelkich zmian w procedurach zabiegu

W obszarze zarządzania danymi klinicznymi

 • Tworzenie i przetwarzanie instrukcji zabiegu dializy
 • Tworzenie i przetwarzanie zaleceń dotyczących leków
 • Zachowanie danych administracyjnych
 • Zachowanie i interpretacja danych laboratoryjnych
 • Sporządzanie raportów i pisanie listów lekarzy
 • Wspieranie wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości
 • Możliwość zarządzania wieloma ośrodkami
 • Zaawansowana analiza danych i funkcja raportowania
 • Planowanie zabiegu i leczenia na poziomie pacjenta lub kliniki

W obszarze zarządzania danymi zbiorowymi

 • Komunikacja ze szpitalnymi systemami informatycznymi wyższego poziomu (HIS)
 • Wspieranie podstawowych procesów biznesowych w szpitalach, np. proces fakturowania i dokumentacji leczenia w elektronicznej dokumentacji medycznej

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

Aspekty techniczne

Ze względu na zwiększone wymagania w zakresie aspektów technologicznych, modułowa struktura systemu w połączeniu z zastosowanymi najnowocześniejszymi technologiami i architekturami umożliwia również elastyczne dostosowanie i integrację systemu w infrastrukturze centrum dializ.

Ponadto architektura ta oferuje liczne opcje i sposoby łączenia z innymi systemami, dzięki czemu istnieje możliwość przyszłego rozwoju i rozbudowy centrum dializ.

TDMS zaopatruje profesjonalistów w Twoim zespole, odpowiedzialnych za kwestie techniczne, w narzędzia do wykonywania wydajnych i skutecznych prac administracyjnych, aktualizacji lub dokumentacji potrzebnej do włączenia systemu w system zarządzania jakością.

Powiązane treści
Fresenius Medical Care — Monitor terapii (TMon)

Monitoring centralny

Lekarz obsługujący pakiet wsparcia terapii (TSS) Fresenius Medical Care

Oprogramowanie do zarządzania danymi klinicznymi w TDMS