Przejdź do treści

Płyny do CRRT

Worek z roztworem Ci-Ca Dialysate Plus

Roztwory do oczyszczania krwi

 • Jednolity 5-litrowy kształt worka
 • Gotowe do użycia, wygodne w obsłudze
 • Roztwory do CRRT buforowane w 100% wodorowęglanem lub mleczanem
Worek z roztworem multiBic®

Worek z roztworem multiBic®

Główne cechy

Roztwory do CRRT buforowane wodorowęglanem

Roztwory do CRRT buforowane wodorowęglanem

 • multiBic®
 • multiPlus
 • Ci-Ca® Dialysate
 • Ci-Ca® Dialysate Plus

 

Wodorowęglan w skrócie:

 • Dwukomorowy worek zapewnia gotowy do użycia roztwór w ciągu sekund
 • W 100% buforowany wodorowęglanem
 • Dostępne aż cztery stężenia potasu*
 • Zintegrowana bariera gazowa – umożliwia 48-godzinną stabilność w trakcie stosowania
   

*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

Worek z roztworem Ci-Ca Dialysate Plus

Worek z roztworem Ci-Ca® Dialysate Plus

Roztwory do CRRT zawierające fosforan

 • Ci-Ca® Dialysate Plus
 • multiPlus
   

Podczas skutecznego leczenia CRRT pożądane jest usuwanie toksyn mocznicowych z krwi pacjenta, ale tracone są również ważne składniki odżywcze, takie jak glukoza i fosforan. Aby ograniczyć utratę glukozy, nowoczesne roztwory do CRRT zawierają prawie fizjologiczne stężenie glukozy. Zgodnie z tą samą zasadą można uniknąć negatywnych skutków nadmiernej utraty fosforanów. multiPlus to zaawansowany roztwór do CRRT zawierający fizjologiczne stężenie fosforanu, który zapobiega nadmiernej redukcji fosforanu podczas zabiegu CRRT, a tym samym zapobiega też hipofosfatemii wskutek CRRT, która ma negatywny wpływ na pacjentów.

Możliwe kliniczne skutki hipofosfatemii:1

 • Bezdech
 • Ograniczenie pojemności serca
 • Dysfunkcja leukocytów
 • Rabdomioliza
 • Hemoliza
 • Cukrzycowa kwasica ketonowa
 • Dysfunkcja OUN
Worek z roztworem multiLac

Worek z roztworem multiLac®

Roztwory mleczanowe

 • multiLac®
   

 Przejrzysty skład rodziny roztworów multiLac®

 • Dostępne są cztery różne stężenia potasu 0, 2, 3 i 4 mmol/l*
 • Wszystkie inne, istotne w terapii CRRT, jony występują w stałym stężeniu
 • Fizjologiczne stężenie glukozy
   


*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

Worekz roztworem Ci-Ca Dialysate K2

Worek z roztworem Ci-Ca® Dialysate K2

Elastyczność w zabiegach Ci-Ca®

 • Dostępne są dwa stężenia potasu (2 i 4 mmol/l)*
 • Dostosowanie poziomu potasu w surowicy do warunków, które wystąpią podczas zabiegu CRRT, prowadzi do zwiększenia elastyczności leczenia


*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

U większości pacjentów z niewydolnością nerek występuje zwiększone stężenie potasu w surowicy, ponieważ zdrowa nerka odpowiada za około 90% wydalania potasu. Na początku zabiegu CRRT często konieczne jest znormalizowanie u pacjenta poziomu potasu. W dalszej fazie zabiegu ważne jest, aby skoncentrować się na stabilizacji stężenia potasu w zakresie fizjologicznym 3,5-4,5 mmol/l.

Roztwory Ci-Ca®

Do obu faz terapii dostępny jest Ci-Ca® Dialysate o odpowiednim stężeniu potasu.

Ci-Ca® Dialysate K2 z 2 mmol/l potasu i Ci-Ca® Dialysate K4 z 4 mmol/l potasu. Umożliwiają one zmianę stężenia potasu w dializacie w trakcie zabiegu.

Warianty zawierające fosforan

Dostępne są warianty obu stężeń potasu (2 i 4 mmol/l) zawierające fosforan: więcej, patrz „Ci-Ca® Dialysate Plus”.

Worek z roztworem Ci-Ca Dialysate Plus

Worek z roztworem Ci-Ca® Dialysate Plus

Ci-Ca® Dialysate Plus

Przy fizjologicznym stężeniu fosforanu wynoszącym 1,25 mmol/l, Ci-Ca® Dialysate Dialysate  Plus, z natury rzeczy, przyczynia się do stabilizacji stężenia fosforanu w surowicy w zakresie fizjologicznym. Przez to ułatwia niezbędne ze względów medycznych dbanie o gospodarkę fosforanową i, tym samym, dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo terapii Ci-Ca®

 • Ci-Ca® Dialysate Plus - łatwiejsze  gospodarowanie fosforanem
 • W pełni zintegrowana antykoagulacja cytrynianowa z multiFiltrate Ci-Ca®
 • Zabieg CRRT praktycznie bez przerw: Wysoka skuteczność & łatwa obsługa
 • Pewna stabilizacja stężenia fosforanu w surowicy

4% cytrynian sodu - roztwór cytrynianu do zabiegu Ci-Ca®

Roztwór cytrynianu hamuje koagulację przez tworzenie kompleksów chelatowych ze zjonizowanym wapniem krwi pozaustrojowej.

 • Skład 4% roztworu cytrynianu i skład Ci-Ca® Dialysate są do siebie dopasowane
 • Worek z cytrynianem jest wyposażony w specjalny łącznik, który pasuje do linii cytrynianowej kasety Ci-Ca® i pozwala uniknąć złego połączenia

multiBic®

Worek z roztworem multiBic

Worek z roztworem multiBic®

multiBic® – zawsze właściwy roztwór

Zaawansowany i wygodny – worek 5-litrowy multiBic® ma wiele zalet

Roztwory oparte na wodorowęglanie mogą być stosowane u wszystkich pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek; są szczególnie korzystne w następujących sytuacjach:

 • U wentylowanych mechanicznie pacjentów i u pacjentów z niedostatecznym dostarczaniem tlenu do tkanek, ponieważ metabolizm mleczanu wymaga tlenu
 • W kwasicy mleczanowej, ponieważ endogennie wytwarzany mleczan nie jest już metabolizowany w wystarczającym stopniu
 • W istniejącej kwasicy metabolicznej, ponieważ efekt buforujący wodorowęglanu występuje natychmiast
 • Podczas przeprowadzania terapii CRRT przy wysokiej szybkości wymiany, ponieważ stosowanie roztworów na bazie mleczanu powodowałoby dodatkowe obciążenie mleczanem

Kiedy czas jest najważniejszy, każde udogodnienie pomaga. Na przykład worek dwukomorowy multiBic® z przekątnym szwem do prostej obsługi. Zaawansowana bariera gazowa pomaga w utrzymaniu gotowego do użycia roztworu wodorowęglanu w stanie stabilnym i umożliwia długi czas użytkowania wynoszący 48 godzin.

multiBic® w skrócie

Mieszanie dwóch składników zapewnia roztwór hemofiltracyjny buforowany w 100% wodorowęglanem
Zawsze właściwy roztwór 4 różne stężenia potasu
Zwiększona stabilność roztworu; możliwy do użycia aż do 48 godzin Ulepszona bariera gazowa
Łatwiejsza obsługa Geometria worka z ukośnym szwem
Bez PVC, lateksu i DEHP, przyjazny dla środowiska Wyprodukowane z materiału „biofine”
Lepsze monitorowanie Przez jasną, przezroczystą folię
Łatwiejszy transport Nowy, wygodny uchwyt
Możliwe dodanie leku Port do iniekcji

multiPlus

Worek z roztworem multiPlus

multiPlus – roztwór do CRRT z fosforanem

Zapobieganie powstawaniu hipofosfatemii

Leczenie niewydolności nerek roztworem do dializy bez fosforanu powoduje znaczne zmniejszenie stężenia fosforanu w surowicy i wymaga uzupełnienia fosforanu. Rozwojowi hipofosfatemii można zapobiec, stosując roztwór dializacyjny zawierający fosforan. Nie jest wymagane oddzielne dostosowywanie substytucji fosforanu do skuteczności terapii nerkozastępczej. W ten sposób unika się powikłań związanych z nadmiernym lub niedostatecznym dawkowaniem substytucji fosforanu2. Zatem roztwór dializacyjny zawierający fosforan powinien być preferowany wobec oddzielnej substytucji  fosforanu3.

Wskaźnik śmiertelności pacjentów z sepsą i wymagających intensywnej terapii z powodów chirurgicznych

Wskaźnik śmiertelności pacjentów z sepsą i wymagających intensywnej terapii z powodów chirurgicznych w odniesieniu do hipofosfatemii

Badania u pacjentów z sepsą i wymagających intensywnej terapii z powodów chirurgicznych wykazały, że ciężka hipofosfatemia jest czynnikiem predykcyjnym śmiertelności. Obie grupy pacjentów wykazywały znacznie wyższą śmiertelność u pacjentów z hipofosfatemią niż u pacjentów z prawidłową wartością fosforanu w surowicy4,5. 228,8% pacjentów wymagających intensywnej terapii z powodów chirurgicznych wykazywało hipofosfatemię po zabiegu chirurgicznym4. WWyższe ryzyko rozwoju arytmii serca można wykazać u pacjentów o niższym stężeniu fosforanów w surowicy we wczesnych stadiach sepsy 6. Wyniki sugerują, że należy dążyć do zapobiegania hipofosfatemii.

Zalety w skrócie

 • Pewna stabilizacja stężenia fosforanu w surowicy
 • Zapobiega tworzeniu się hipofosfatemii i powoduje normalizację stężenia fosforanu w surowicy
 • Fosforan i glukoza zapewniają odpowiednie dostarczanie składników bogatoenergetycznych do procesów metabolicznych
 • Niezawodność i efektywność kosztowa – oddzielna substytucja  fosforanu nie jest konieczna
 • Prosta obsługa dzięki 5-litrowemu dwukomorowemu workowi

multiLac®

multiLac® – roztwory do hemofiltracji buforowane mleczanem

Worek multiLac® 5 litrów w skrócie
Jasna linia dzięki czterem różnym stężeniom potasu
Mniej zmian worków dzięki workowi o pojemności 5 litrów
Bez PVC, lateksu i DEHP; przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu folii Biofine®
Nadaje się do wszystkich popularnych urządzeń do CRRT dzięki oczkom worka, łącznikom i projektowi worka
Niskie ryzyko zanieczyszczenia, łatwy w obsłudze dzięki niebieskiemu złącznikowi HF
Odpowiedni do CRRT roztwór do hemofiltracji dzięki zoptymalizowanemu składowi
Worek z roztworem multiLac

Worek z roztworem multiLac®

Prescribing Information

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dla roztworu multiBic®
Powiązane treści
System multiFiltrate do terapii ostrych

Twój wybór optymalnej terapii.

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148

2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944

3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266

4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831

5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72

6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438