Przejdź do treści

4008S classix

Urządzenie do dializy 4008S classix

Jakość leczenia dostosowana do Twojego budżetu

 • Ocena online skuteczności i dawki dializy (OCM®)
 • Ultraczysty płyn do dializy (DIASAFE®plus)
 • Higieniczny sposób dostarczania suchego wodorowęglanu (bibag®)
 • AdaptedFlow1 dla optymalnego wykorzystania zasobów

Główne cechy

Ustawienia monitora ciśnienia krwi (BPM)

Ustawienia monitora ciśnienia krwi (BPM)

Zapewnienie jakości w działaniu

Sprawność działania

Hemodializa wymaga dużej liczby ręcznie wykonywanych czynności dla obsługi aparatu do hemodializy. EErgonomiczna konstrukcja i logiczna struktura działania 4008S classix umożliwiają łatwą obsługę, a także szybkie i intuicyjne programowanie parametrów zabiegu. Ważne parametry zabiegu są przedstawiane graficznie na monitorze TFT LCD o przekątnej 10,4 cala, co ułatwia zrozumienie bieżącego zabiegu i zapewnia szybki przegląd jego historii. Monitor ciśnienia krwi (BPM) jest w pełni zintegrowany, co dodatkowo stanowi ułatwienie obsługi przez personel. W połączeniu z Therapy Data Management System (TDMS) codzienna procedura dializy może być zorganizowana w bardziej efektywny i wydajny sposób, poprzez pełne wykorzystanie internetowego narzędzia do pozyskiwania i zarządzania danymi.

Ustawienia monitora klirensu online (OCM®)

Ustawienia monitora klirensu online (OCM®)

OCM® – monitor klirensu online

W międzyczasie liczne badania wykazały, że wskaźniki zachorowalności i umieralności są ściśle powiązane z dostarczoną dawką dializy.2, Monitor klirensu online (OCM®) umożliwia stały monitoring:

 • Efektywnego klirensu mocznika in vivo (K)
 • Łącznie oczyszczonego osocza (Kt) lub aktualnie dostarczonej dawki dializy (Kt/V)
 • Stężenia sodu w osoczu: możliwe odchylenia od zaleconego celu terapeutycznego mogą być wykryte i skorygowane natychmiast podczas zabiegu* bez dodatkowych kosztów sprzętu jednorazowego lub nakładu pracy personelu
   

Nieinwazyjna i precyzyjna ocena Kt/V jest zgodna z opartymi na próbkach krwi konwencjonalnych metodach, które umożliwia pomiar objętości V dystrybucji mocznika za pomocą BCM-Body Composition Monitor.4

DIASAFE plus – filtr płynu dializacyjnego

DIASAFE plus – filtr płynu dializacyjnego

 

Zapewnienie jakości terapii

DIASAFE®plus – filtr płynu dializacyjnego

Jakość i czystość płynu dializacyjnego stanowią główny problem we współczesnych terapiach nerkozastępczych, ponieważ podczas każdego zabiegu duże objętości płynu dializacyjnego wchodzą w kontakt z krwiobiegiem pacjenta. Endotoksyny obecne w zanieczyszczonym płynie dializacyjnym mogą wywoływać niepożądane ostre reakcje i wpływać na długoterminowe wyniki leczenia hemodializ u pacjentów hemodializowanych przewlekle. Filtr płynu dializacyjnego DIASAFE®plus umożliwia wytwarzanie ultraczystego płynu dializacyjnego. Wynika to z doskonałych właściwości zatrzymywania endotoksyn przez włókna Fresenius Polysulfone® i inteligentnej koncepcji bezpieczeństwa, opartej na:

 • Funkcjonalnej kontroli integralności filtra
 • Automatycznej kontroli żywotności filtra
 • Aseptycznej technologii łączenia
   

Płyn z ultraczystego dializatu uznawany jest za integralną część wszystkich współczesnych urządzeń do dializy. Oczywiście DIASAFE®plus niezbędny element podstawowej konfiguracji wszystkich współczesnych aparatów do dializy firmy Fresenius Medical Care.

bibag® – suchy koncentrat wodorowęglanu

bibag® – suchy koncentrat wodorowęglanu

 

bibag® – suchy koncentrat wodorowęglanu

Aby uniknąć potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego poprzez ciekły koncentrat wodorowęglanu, bufor wodorowęglanowy jest zawsze dostarczany jako sucha substancja. Oprócz tego doskonałego standardu higienicznego, bibag® charakteryzuje się:

 • Łatwą i ergonomiczną obsługą
 • Minimalną przestrzenią potrzebną do przechowywania
 • Korzyściami ekologicznymi wynikającymi z mniejszej objętości odpadów i mniejszej masy transportowej

Cechy widoczne na pierwszy rzut oka

Jakość leczenia dostosowana do Twojego budżetu

Prawie co drugi pacjent ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (ESRD) umiera w wyniku choroby sercowo-naczyniowej. Kardioprotekcyjna hemodializa jest główną ideą Fresenius Medical Care, ponieważ staramy się rozwiązywać wyzwania współczesnej dializoterapii. Każdy nasz krok koncentruje się na minimalizacji ryzyka sercowo-naczyniowego i przedłużaniu życia pacjentów. 4008S classix kontynuuje historię sukcesu znanej serii 4008, łącząc najlepszą jakość terapii HD, sprawdzoną niezawodność i wydajność operacyjną.

Aparat 4008S classix

Aparat 4008S classix

 

Sprawdzona jakość

Najnowszy członek długoletniej i odnoszącej sukcesy serii 4008

 • Zaawansowany obwód płynu dializacyjnego o precyzyjnie kontrolowanej wolumetrycznej ultrafiltracji
 • Niezawodny układ hydrauliczny


Terapia zaawansowana

Wysokiej jakości terapia HD w celu ochrony pacjenta

 • OCM® (Monitor klirensu online)
 • DIASAFE®plus (Filtr płynu dializacyjnego)
 • bibag® (Suchy koncentrat wodorowęglanu)
 • Pojedyncza igła lub SN Click-Clack
 • Program ISO-UF


Sprawność działania

Oszczędne wykorzystanie zasobów

 • Łatwa, szybka i intuicyjna obsługa
 • TDMS (System zarządzania danymi terapii)
 • BPM (Monitor ciśnienia krwi)
 • CDS (Central Concentrate Delivery System) - centralny system zaopatrzenia w koncentrat
 • AdaptedFlow1

Dane dotyczące wydajności

Dane techniczne 4008S classix

Ogólne dane
Wymiary 4008S Waga 1370 x 500 x 650 mm (wys. x szer. x gł.) (w tym podstawa i bypass) ok. 86 kg
Dopływ wody
Ciśnienie wejściowe wody 1,5 do 6,0 barów
Temperatura wody przy wlocie 5°C do 30°C; dla „zintegrowanego płukania na gorąco” 85°C do 95°C
Maks. wysokość spustu 1 m
Dopływ koncentratu
Ciśnienie dopływu 0 do 100 mbarów; wysokość ssania maks. 1 m
Zaopatrzenie centralne 1 centralny koncentrat kwasu (opcjonalnie) 0 do 500 mbarów
Dane elektryczne      
Zasilanie 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz
Zużycie bieżące Ok. 9 A (przy 230 V) i 15 A (przy 110 V)
Połączenia zewnętrzne Interfejs sieciowy do wymiany danych z Therapy Data Management System (opcjonalnie); wejście/wyjście do podłączenia zewnętrznego sprzętu pomocniczego; wejście/wyjście alarmu (np. do wezwania pielęgniarki); diagnoza dla wewnętrznej diagnostyki komputerowej
Akumulator 18 V; 3 Ah (bezobsługowy)

Obwód pozaustrojowy

Obwód pozaustrojowy
Monitorowanie ciśnienia tętniczego
Zakres wyświetlania - 300 mmHg do + 280 mmHg
Dokładność ±10 mmHg
Rozkład 20 mmHg
Monitorowanie ciśnienia żylnego
Zakres wyświetlania - 60 mmHg do + 520 mmHg
Dokładność ±10 mmHg
Rozdzielczość 20 mmHg
Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego
Zakres wyświetlania - 60 mmHg do + 520 mmHg
Rozdzielczość 20 mmHg
Pompa krwi tętniczej
Zakres przepływu krwi 15 do 600 ml/min
Dokładność ± 10%
Rozdzielczość 5 ml/min
System pojedynczej igły (opcjonalnie) Z 2 pompami krwi, regulacją ciśnienia wewnętrznego/regulacją ciśnienia ze zmienną objętością rzutu (maks. 50 ml/min)
Detektor pęcherzyków powietrza Ultradźwiękowy pomiar transmisji na linii krwi, dodatkowy monitoring optyczny na zacisku żylnym
Pompa heparynowa Zakres podawania 0 do 10 ml/h Funkcja bolusa: maks. 5 ml na bolus; wielkość strzykawki: 20 ml

Obwód płynu dializacyjnego

Obwód płynu dializacyjnego
Zakres przepływu płynu dializacyjnego
Do wyboru 0 – 300 – 500 – 800 ml/min
AdaptedFlow*(do wyboru) Przepływ dializatu dostosowany do efektywnego przepływu krwi
Temperatura płynu dializacyjnego
Do wyboru 35°C do 39°C
Przewodność płynu dializacyjnego  
Zakres 12,8 do 15,7 mS/cm (25°C)
Dokładność ± 0,1 mS/cm
Rozdzielczość 0,1 mS/cm
Komponent kwaśny płynu dializacyjnego  
Proporcje mieszania Regulowane, np. 1+44, 1+34
Zakres regulacji 125 do 150 mmol/l
Komponent wodorowęglanowy płynu dializacyjnego
Domyślny stosunek mieszania 1 + 27,6 (możliwe inne)
Zakres regulacji - 8 do + 8 mmol/l
OCM® Monitor klirensu online
Dokładny klirens K ± 6%
Suchy koncentrat wodorowęglanowy bibag®
System filtrów płynu dializacyjnego DIASAFE®plus
Dokładność bilansowania ± 0,1 %  całkowitej objętości dializatu
Testy utrzymywania ciśnienia Cykliczne
Ultrafiltracja
Tempo UF 0 do 4000 ml/h (w krokach 1 ml/h)
Pompa, dokładność objętości ± 1%
Wyświetlane parametry Cel UF, czas UF, tempo UF, objętość UF
Detektor wycieku krwi 
Czułość ≤ 0,5 ml krwi/min (Hct = 25) przy maks. przepływie 800 ml/min
BPM (opcjonalnie)
Zakres wyświetlania Skurczowe: 30 mmHg do 280 mmHg
  Rozkurczowe: 10 mmHg do 240 mmHg
  MAP 20 mmHg do 255 mmHg
  Puls: 20 do 245 1/min
Dokładność ± 3 mmHg
Rozdzielczość 1 mmHg

Programy dezynfekcji i czyszczenia**

Programy dezynfekcji i czyszczenia**
Płukanie
Temperatura/przepływ
37 °C / 600 ml/min
Płukanie na gorąco (recyrkulacja)
Temperatura/przepływ
84 °C / 450 ml/min
Zintegrowane płukanie na gorąco
Temperatura/przepływ
84 °C / 450 ml/min
Czyszczenie Sporotal®100 (recyrkulacja)
Temperatura/przepływ
37 °C / 600 ml/min
Dezynfekcja na gorąco Diasteril®/Citrosteril® (recyrkulacja)
Temperatura/przepływ
84 °C / 450 ml/min
Dezynfekcja Puristeril® 340/plus (recyrkulacja)
Temperatura/przepływ
37 °C / 600 ml/min

 

* Nie jest dostępny we wszystkich krajach.
** Różne kombinacje programów do wyboru. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Powiązane treści
Dializatory FX classix

Sprawdzona jakość Fresenius dla standardowej hemodializy.

1 Nie jest dostępny we wszystkich krajach
2 Hakim R., Breyer J., Ismail N., Schulmann G.: Effects of dose of dialysis on morbidity and mortality. American Journal of Kidney Diseases (1994); 23:661-669
3 Port F., Ashby V., Dhingra R., Roys E., Wolfe R.: Dialysis dose and body mass index are strongly associated with survival in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology (2002); 13:1061-1066
4 Lindley E.J., Chamney P.W., Wuepper A., Ingles H., Tattersall J.E., Will E.J.: A comparison of methods for determining urea distribution volume for routine use in on-line monitoring of hemodialysis adequacy. Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24(1):211-6