Przejdź do treści

Higiena

Higiena - Fresenius Medical Care

Nowoczesne produkty i wydajne procedury zarządzania higieną

 • Bio-powłoka – zapobieganie zamiast reakcji
 • Gwarancja jakości
 • Czyszczenie i dezynfekcja systemu hydraulicznego
 • Dezynfekcja powierzchni urządzeń medycznych

Aspekty higieny w dializie

Aspekty higieny w dializie

Dezynfekcja może opierać się na metodach fizycznych lub chemicznych. Możliwe jest również połączenie tych dwóch metod, procedura taka jest często stosowana w przypadku aparatów i systemów dializacyjnych.

Dla dezynfekcji w dializoterapii szczególnie istotne, oprócz skuteczności bakteriobójczej, jest „ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej”. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C oraz HIV są wirusami otoczkowymi, które można łatwiej zdezaktywować niż wirusy bezotoczkowe (na przykład wirusy polio). Komisja ds. higieny w niemieckim Instytucie Roberta Kocha zaleca, aby produkty wykazujące zdolność do dezaktywacji wirusów zastępczych (surogatów) można było uznać za mające „ograniczone spektrum aktywności wirusobójczej”, a zatem skuteczne w walce z wirusami otoczkowymi1.

Spektrum aktywności wirusobójczej
Wirusy testowe dla określenia „ograniczonego spektrum aktywności wirusobójczej”1,2
 • Wirus biegunki bydła (BVDV)
 • Wirus krowianki (szczep Elstree lub MVA)
Wirusy testowe dla określenia „wirusobójczości"1,2
 • Adenowirus (adenowirus typu 5, szczep adenoidu 75)
 • Papowawirus (wirus simian 40 [SV40], szczep 777)
 • Wirus polio (szczep szczepionkowy wirusa poliomyelitis typu I, szczep LSc-2ab)
 • Norowirus Murine, szczep S99
Wirusy testowe dla określenia „wirusobójczości" zgodnie z DIN EN 14476 
 • Poliowirus typu 1, adenowirus typu 5, norowirus murine; w temperaturach dezynfekcji powyżej 40°C:  Parwowirus murine, szczep Crawford

 

Zarządzanie higieną

Środki higieniczne to środki mające na celu zachowanie zdrowia ludzi. Obecność mikroorganizmów może negatywnie wpłynąć na jakość leczenia i zdrowie dializowanych pacjentów. Personel zatrudniony w publicznej służbie zdrowia jest również narażony na ryzyko zakażenia. Faktom tym można skutecznie przeciwdziałać tylko poprzez odpowiednie zarządzanie higieną.

Nowoczesne produkty i skuteczne procedury Fresenius Medical Care pomagają właściwie organizować działania w zakresie higieny.

Poniższe sekcje zawierają podsumowanie najważniejszych aspektów higieny w terapiach dializy i pozaustrojowych terapiach leczniczych.

Profilaktyka i zapewnienie jakości

 

Bio-powłoka

Bio-powłoka – zapobieganie zamiast reakcji

ISO 23500:20144 wymaga regularnej, profilaktycznej dezynfekcji jednostki odwróconej osmozy i pętli obiegu przesączu, aby zminimalizować tworzenie się biopowłoki.

Odpowiednie dla regularnej dezynfekcji są środek chemiczny lub gorąca woda. W idealnej sytuacji środek, który ma być stosowany, powinien już zostać określony na etapie planowania jednostki dializacyjnej.

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

Aby spełnić wymogi systemu zarządzania jakością, należy regularnie monitorować jakość chemiczną i mikrobiologiczną przesączu (permeatu), koncentratu do dializy i dializatu.

Czyszczenie i dezynfekcja

Czyszczenie i dezynfekcja systemu hydraulicznego

Aby zapobiec zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, hydraulika systemów dializacyjnych musi być dezynfekowana po każdym zabiegu.

Ponadto systemy do dializ powinny podlegać regularnemu programowi oczyszczania w celu usunięcia składników organicznych.

Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych

Dezynfekcja powierzchni urządzeń medycznych

W dializoterapii istnieje wysokie ryzyko przeniesienia mikroorganizmów, spowodowane kontaktem z zanieczyszczonymi powierzchniami. Zewnętrzne powierzchnie systemu dializacyjnego mogą być zanieczyszczone, tym samym wymagają środków dezynfekcyjnych.

Powiązane treści
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HDF® to Fresenius Medical Care.

1 Testowanie i oznaczanie środków dezynfekujących przeciw wirusom. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2004;47:62-66. (www.rki.de)

2 Leitlinie der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV) e.V. und des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Prüfung vonchemischen Desinfektionsmitteln auf Wirksamkeit gegen Viren in der Humanmedizin. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 2004;47:62-66. (www.rki.de)

3 EN 14476:2013+A1:2015: Chemiczne środki dezynfekujące i antyseptyczne – Jakościowy test zawiesinowy do oceny aktywności wirusobójczej w obszarze medycznym – Metoda i wymagania testu (Etap 2/Etap 1);

4 ISO 23500: 2014, „Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i terapii powiązanych” 1 ISO 23500: 2014, „Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i terapii powiązanych”