Przejdź do treści

Zgodność z przepisami prawa

Program zgodności Fresenius Medical Care

Globalne działania biznesowe powodują globalną odpowiedzialność

Jako lider rynku na całym świecie, Fresenius Medical Care jest świadomy swojej odpowiedzialności i traktuje ją poważnie. Dzięki naszym zasadom i etyce firmy chcemy ustanowić standardy zgodne z oczekiwaniami naszymi i naszych interesariuszy.

Fresenius Medical Care zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami, które mają zastosowanie do naszej działalności. W naszych relacjach biznesowych z pacjentami, klientami, dostawcami, rządem i innymi płatnikami, współpracownikami, inwestorami i ogółem społeczeństwa staramy się wykazać profesjonalizmem, uczciwością i prawością.

Nasz program zgodności składa się z kodeku postępowania w bizensie, który obowiązuje na całym świecie w każdej części działalności i łączy nasze długoterminowe interesy z interesami naszych różnych interesariuszy. Opiera się na głównych wartościach firmy. Dzięki tym podstawowym wartościom firma Fresenius Medical Care opracowała zasady i procedury w celu zapewnienia zgodności z takimi przepisami i regulacjami oraz nie będzie wykorzystywać okazji biznesowych, które są niezgodne z obowiązkami regulacyjnymi lub naruszają regionalne prawa.

Ciągłe szkolenia i zintensyfikowana komunikacja wewnętrzna są częścią naszego programu zgodności, aby regularnie wprowadzać i angażować nasz kodeks postępowania biznesowego w działania każdego pracownika. Program zgodności uwzględnia regionalne różnice bez zaprzeczania temu kodeksowi. Fresenius Medical Care okresowo sprawdza i modyfikuje swój program zgodności, aby zagwarantować, że jego treść i procedury wdrożeniowe są zgodne z lokalnymi wymogami prawnymi.

Ponadto, Fresenius Medical Care wdrożyło "Zasady etyki biznesowej dla partnerów biznesowych", które określają zasady dla wszystkich stron trzecich działających w imieniu Fresenius Medical Care. Nacisk kładziony jest na przyjazną dla środowiska i zasobooszczędną produkcję oraz uczciwe i humanitarne warunki pracy u naszych dostawców.

Do pobrania:

Kodeks etyki i postępowania w biznesie (pdf)

Broszura dotycząca "Polityki Zgodności" dla partnerów biznesowych firmy Fresenius Medical Care (pdf)

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z nami
Powiązane treści
Obowiązki Fresenius Medical Care

Nasze zobowiązanie odpowiedzialności.