Przejdź do treści

Dla pielęgniarek

Medyczne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie technologii informatycznej w leczeniu przewlekłych chorób nerek

Rozwiązania w zakresie technologii informatycznej w leczeniu chorób nerek skierowane do pielęgniarek

  • Ograniczenie czasochłonnych czynności 
  • Dokumentowanie zabiegu
  • Więcej czasu dla pacjentów
Optymalizacja procedur pracy

Optymalizuj codzienne czynności

Zmniejszenie czasochłonnych czynności

Zadania niemedyczne, takie jak dokumentacja, fakturowanie i administracja, są czasochłonne. Wydajne wykonywanie tych rutynowych zadań pozostawia więcej czasu na opiekę nad pacjentem oraz jego komfort. Powoduje to mniejszy stres personelu medycznego, który ma do wykonania mniej rutynowych czynności niemedycznych.

Oszczędność czasu na rutynowych zadaniach niemedycznych możliwa jest dzięki oprogramowaniu wykonującym następujące czynności:

  • Wstępne ustawienie urządzeń do dializy
  • Automatyczne dokumentowanie danych dotyczących zabiegu i wagi pacjenta
  • Integrowanie urządzeń peryferyjnych (takich jak wagi)
  • Podsumowanie danych pacjenta dla wszystkich użytkowników
  • Wyświetlanie w skrócie stanu wszystkich aktualnych zabiegów
     

Monitor terapii (TMon) Fresenius Medical Care wykonuje powyższe rutynowe zadania w prosty i oszczędzający czas sposób.

Dowiedz się więcej o Monitorze terapii (TMon)

Monitor terapii (Therapy Monitor, TMon) Fresenius Medical Care

Monitor terapii Fresenius Medical Care dostarcza dokumentację online danych zebranych przed, podczas i po zabiegu dializy. Innowacyjny system monitorowania przy łóżku TMon został opracowany z myślą o zaawansowanej dokumentacji, która współpracuje z urządzeniami do hemodializy Fresenius Medical Care 5008 CorDiax i 5008S CorDiax

Monitor terapii zapewnia także przegląd pacjentów oraz zabiegów toczących się obecnie, a także niedawno zakończonych. Kluczowe dane terapii można również wizualizować w intuicyjny sposób. Umożliwienie pracownikom służby zdrowia łatwej identyfikacji pacjentów, którzy są bardziej zagrożeni.

Pakiet informacyjny Monitora terapii oznacza, że ​​pracownicy służby zdrowia interweniują szybciej, oszczędzają czas na rutynowych zadaniach, poświęcają więcej czasu na zapewnienie komfortu pacjentom i mają mniej stresu podczas pracy. Monitor terapii jest częścią rozwiązania systemu Therapy Data Management System Fresenius Medical Care.

Odkryj rozwiązanie Therapy Data Management System

Oszczędność czasu personelu pielęgniarskiego

Monitor terapii (Therapy Monitor, TMon) Fresenius Medical Care średnio oszczędza:
25 minut (40%) czasu pielęgnacji podczas typowego zabiegu dializy.