Przejdź do treści

Zaopatrzenie w wodę do dializy

Zaopatrzenie w wodę do dializy — Fresenius Medical Care

Kompleksowe systemy uzdatniania wody dla stacji dializ

 • Pełny zakres systemów odwróconej osmozy
 • Zindywidualizowane systemy uzdatniania wody
 • Wysoki standard oczyszczania wody do dializy
 • AquaA, AquaBplus, AquaC

Zaopatrzenie w wodę do dializy w skrócie

Aby zapewnić wymaganą jakość płynów, nasz asortyment obejmuje różnorodne systemy do różnych etapów oczyszczania, takie jak systemy odwróconej osmozy. Właściwy system można zmontować w oparciu o osobiste preferencje i lokalne wymagania.

Grupa produktów AquaA

Nasze innowacje spełniają Państwa rosnące potrzeby

AquaA

AquaA to zaawansowany system do przygotowania permeatu w centrum dializ, zapewniający wydajność do 4000 l/h.

Zalety AquaA:

 • Zintegrowane porty próbek dla procedur zapewnienia jakości
 • Zintegrowany system kontroli przed i podczas dializy
 • Oszczędność wody i energii
 • Zdalne sterowanie
 • Działanie awaryjne
 • Przygotowany do integracji z systemami zarządzania informatycznego w stacjach dializ i szpitalach

AquaA2

AquaA2 to dodatkowy moduł odwróconej osmozy dla AquaA, zaprojektowany w celu uzyskania wyższej jakości permeatu nowoczesnego ośrodka dializy.

Zalety AquaA2:

 • Pełna redundancja (nadmiarowość)
 • Wyższa jakość permeatu
 • W przypadku awarii może działać jako samodzielna jednostka

AquaHT

AquaHT to moduł dezynfekcji gorącą wodą zaprojektowany do integracji z grupą produktów AquaA. Umożliwia dezynfekcję gorącą obu modułów, AquaA i AquaA2.

Zalety AquaHT:

 • Zintegrowana gorąca dezynfekcja do 40 maszyn HD równolegle
 • Dezynfekcja gorąca odbywa się automatycznie i jest dokumentowana przez system zgodnie z ISO 26722: 2009
 • AquaHT pozwala na ciągłą dezynfekcję: po termicznej dezynfekcji pętli permeatu może być wykonana dezynfekcja membran odwróconej osmozy

AquaUF

AquaUF to moduł ultrafiltracji zapewniający wyższą jakość permeatu.

Zalety AquaUF:

 • Wyższa jakość permeatu
 • Usuwanie drobnoustrojów, bakterii i wirusów
 • Dezynfekcja gorąca modułu ultrafiltracyjnego
 • Możliwość obejścia
 • Wysoka odporność chemiczna, dwu-warstwowa

Grupa produktów AquaBplus

Odpowiednie dopasowanie do Państwa budżetu

AquaBplus

AquaBplus jest podstawowym modułem do przygotowania permeatu w stacji dializ.

Zalety AquaBplus:

 • Czujniki i układy hydrauliczne są sterowane za pomocą zintegrowanych procedur testów funkcjonalnych
 • Interfejs przyjazny dla użytkownika
 • Możliwość rozbudowy o szereg opcji
 • Zdolność łączenia z siecią

AquaBplus B2

AquaBplus B2 należy do drugiego etapu  grupy produktów AquaBplus. Został zaprojektowany z myślą o potrzebach i standardach jakości nowoczesnej stacji dializ.

Zalety AquaBplus B2:

 • Oba etapy mogą być obsługiwane razem lub indywidualnie (z powodu nadmiarowości lub wyższej jakości permeatu)

AquaBplus HF

AquaBplus HF pozwala na dezynfekcję gorącą pętli permeatu, drenów jednostek dializacyjnych i samych jednostek dializacyjnych.

Zalety AquaBplus HF:

 • Sekwencyjna dezynfekcja do pięciu aparatów HD
 • Możliwość dodatkowego wyposażenia
 • Zmniejszenie tworzenia się biopowłoki w pętli permeatu i połączonych punktach użytkownika bez dodatkowej chemicznej dezynfekcji
 • Stały monitoring temperatury

Grupa produktów AquaC

Kiedy niezależność ma znaczenie

AquaC UNO H

AquaC UNO H zapewnia dezynfekowaną termicznie odwróconą osmozę u  pojedynczego pacjenta.

Zalety AquaC UNO H:

 • Znaczne zmniejszenie ryzyka dzięki zastosowaniu do dezynfekcji gorącej wody zamiast chemikaliów
 • Gorąca dezynfekcja membrany i obiegu
 • Gorąca dezynfekcja uruchamiana z interfejsu przy połączeniu z urządzeniem FME HD 5008/5008S CorDiax
 • Zautomatyzowane rejestrowanie i monitorowanie danych
 • Połączenie sieciowe
 • Uruchomienie/zakończenie komunikowane z aparatu do HD
 • Niski poziom hałasu
 • Długość pętli do 10 m

AquaUNO

AquaUNO to mobilny pojedynczy model odwróconej osmozy u pacjenta.

Zalety AquaUNO:

 • Automatyczne cykle płukania
 • Monitorowanie cykli czyszczenia
 • Uruchomienie / zakończenie komunikowane z urządzania HD
 • Niski poziom hałasu

Wysoka elastyczność - opcjonalnie wózki (Porter) dla AquaC UNO H i AquaUNO

Porter S - Fresenius Medical Care

Porter S

Porter S z podwójnym filtrem wstępnym

Porter S z pojedynczym filtrem wstępnym

Porter S z podwójnym filtrem wstępnym - Fresenius Medical Care

Porter S z podwójnym filtrem wstępnym

Porter standard - Fresenius Medical Care

Porter standard

Porter extended - Fresenius Medical Care

Porter extended

AquaWTU

AquaWTU to kompletny system uzdatniania wody poprzez odwróconą osmozę, przeznaczony do zasilania do 5 aparatów do dializy. Kompletny system obejmuje wstępne uzdatnienie i odwróconą osmozę

Zalety AquaWTU:

 • Produkcja permeatu do dializy z wody pitnej
 • Automatyczne cykle płukania
 • Możliwość programowania funkcji start / stop
 • Interfejs przyjazny dla użytkownika
 • Zintegrowana filtracja wstępna obejmująca zmiękczacz
Powiązane treści
Zaopatrzenie w koncentrat, Fresenius Medical Care

Niezawodne przygotowanie i dostarczanie koncentratu kwaśnego.

Dostarczanie mediów, Fresenius Medical Care

Dostawa mediów dializacyjnych do punktu opieki w czysty i zorganizowany sposób.