Przejdź do treści

Polityka prywatności 

Państwa prywatność jest ważna dla FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA („My”). Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania Danych osobowych jest ważną kwestią, na którą zwracamy szczególną uwagę podczas procesów biznesowych firmy.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje dane osobowe, które gromadzimy o Państwie na stronie internetowej lub w aplikacji („Witryna”), z których uzyskują Państwo dostęp do tych zasad, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy te dane osobowe; jak chronimy dane osobowe; oraz wyborów, które mogą Państwo dokonać w odniesieniu do danych. Zachęcamy do przejrzenia naszej Polityki prywatności i kliknięcia dostępnych linków, w celu uzyskania dodatkowych informacji na dany temat.

Gromadzenie danych

„Dane osobowe” to informacje, które identyfikują Państwo jako osobę lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby.  Gromadzimy Dane osobowe w różny sposób, w tym poprzez rejestracje, wnioski, ankiety, formularze kontaktowe, w związku z zapytaniami i automatycznie podczas przeglądania naszej Witryny.  Podczas korzystania z Witryny możemy zażądać podstawowych Danych osobowych. Dane osobowe, o które możemy prosić, mogą zawierać imię i nazwisko, preferowany język, dane kontaktowe (takie jak adres pocztowy, numery telefonów, adresy e-mail), zainteresowania, informacje o specjalności i przynależności do pracowników służby zdrowia. 

Możemy łączyć przesyłane przez Państwo Dane osobowe z innymi informacjami, które zgromadziliśmy o Państwie, czy to w trybie online, czy offline. Możemy również łączyć je z informacjami, które otrzymujemy o Państwie, z następujących innych źródeł: publicznie dostępne bazy danych, platformy social media i inne strony trzecie.

Zostaną Państwo poinformowani, jakie Dane osobowe są wymagane, a jakie są opcjonalne. Gdy zostaną Państwo poproszeni o podanie Danych osobowych, mają Państwo prawo odmówić. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie dostarczać danych, które są nam niezbędne do świadczenia żądanych usług, możemy nie być w stanie zapewnić świadczenie tych usług.  

Jeśli przesyłają Państwo jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innej osoby, oświadczają, że mają Państwo upoważnienie i zezwalają nam na korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Dane osobowe wrażliwe

O ile nie złożymy konkretnego żądania lub prośby, prosimy nie wysyłać do nas oraz nie ujawniać Danych osobowych wrażliwych zgodnie z obowiązującym prawem (np. numerów ubezpieczenia społecznego, numeru karty kredytowej, numeru paszportu, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, wyznaniem lub przekonaniami filozoficznymi, zdrowiem, życiem seksualnym lub orientacją seksualną, przeszłością kryminalną lub przynależnością do związków zawodowych bądź dane biometryczne lub genetyczne w celu jednoznacznej identyfikacji osoby) na Witrynie lub za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób. 

Korzystanie z Witryny przez osoby nieletnie

Witryna nie jest skierowana do osób w wieku poniżej 16 lat i prosimy, aby osoby te nie przekazywały Danych osobowych za pośrednictwem Witryny. Jeśli Państwa dziecko przesłało Dane osobowe i chcą Państwo żądać usunięcia takich Danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji Skontaktuj się z nami.

Pasywne gromadzenie informacji

Pasywne gromadzenie danych (czyli pozyskiwanie informacji bez aktywnego udostępniania danych przez osobę odwiedzającą) zwykle ma miejsce, gdy użytkownik odwiedza Witrynę.

Pliki cookie to standardowa funkcja stron internetowych, które pozwalają nam przechowywać niewielkie ilości danych na Państwa komputerze na temat wizyty na naszej Witrynie. Pliki cookie pomagają nam dowiedzieć się, które obszary Witryny są użyteczne i które obszary wymagają poprawy.

Plik „cookie" stanowi niewielką informację wysyłaną przez stronę internetową do Państwa przeglądarki internetowej, która pomaga witrynie zapamiętać informacje o Państwie i Państwa preferencjach.

„Sesyjne” pliki cookie są tymczasowymi informacjami, które służą do usprawnienia nawigacji, blokują odwiedzającym przekazywanie informacji tam, gdzie jest to nieodpowiednie (witryna „pamięta” wcześniejsze wpisy dotyczące wieku lub kraju pochodzenia, które były poza określonymi parametrami i blokuje kolejne zmiany) oraz zbierają zbiorcze informacje statystyczne na stronie. Są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wyłączeniu komputera w inny sposób.

„Trwałe” pliki cookie to trwalsze fragmenty informacji umieszczane na twardym dysku komputera i pozostające tam, chyba że plik cookie zostanie usunięty. Trwałe pliki cookie przechowują informacje na Państwa komputerze do wielu celów, takich jak pobieranie pewnych wcześniej podanych informacji (jak hasła), pomagając określić, które obszary użytkowników witryny sieci Web są najcenniejsze, i na bieżąco dostosowując witrynę sieci do własnych potrzeb. Trwałe pliki cookie umieszczane przez tę witrynę na Państwa komputerze mogą przechowywać dane osobowe, ale tylko wtedy, gdy zarejestrowaliście się Państwo lub w inny sposób wyrazili zgodę na przechowywanie danych osobowych podanych na stronie. W przeciwnym razie serwer naszej strony wie tylko, że niezidentyfikowany użytkownik z plikiem cookie powrócił na stronę.

Mogą Państwo zablokować w przeglądarce używanie plików cookie. Jeśli nie chcą Państwo akceptować plików cookie, możliwe jest ustawienie przeglądarki tak, aby automatycznie blokowała przechowywanie plików cookie lub informowała za każdym razem, gdy witryna zażąda zapisania pliku cookie. Za pośrednictwem przeglądarki można również usunąć zapisane wcześniej pliki cookie. Więcej informacji dostępnych jest na stronach pomocy przeglądarki. W celu uzyskania informacji o powszechnie używanych przeglądarkach prosimy zapoznać się z http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie akceptować plików cookie, może to ograniczyć dostępne funkcje na naszych stronach internetowych.

Wraz z naszymi usługodawcy możemy również automatycznie gromadzić i wykorzystywać informacje w następujący sposób:

Za pośrednictwem przeglądarki: Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek, takich jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Możemy uzyskać podobne informacje, takie jak typ urządzenia i identyfikator, jeśli uzyskują Państwo dostęp do Witryny za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie Witryny.

Adres IP: Państwa adres IP jest identyfikowany i logowany automatycznie w naszych plikach log serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Witrynę wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Używamy częściowo zamaskowanych adresów IP do celów takich, jak obliczanie poziomów korzystania z Witryny, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie witryną. Możemy również uzyskać przybliżoną lokalizację z częściowo zamaskowanego adresu IP (anonimizacja dwubajtowa).

Informacje o urządzeniu: Możemy gromadzić informacje z urządzenia (typ urządzenia, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, język, kraj, w którym Państwo się znajdują i typ przeglądarki internetowej), z którego korzystali Państwo podczas swojej wizyty.

Zarządzaj plikami cookie używanymi na tej stronie

Aby zarządzać plikami cookie używanymi na tej stronie, otwórz okno dialogowe Ustawienia plików cookie w Centrum preferencji prywatności OneTrust.

Lista plików cookie używanych na tej stronie

Aby zobaczyć listę plików cookie używanych na tej stronie, otwórz Strona deklaracji plików cookie.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa Dane osobowe

Dane osobowe przekazane przez Państwo wykorzystujemy i ujawniamy zgodnie z opisem w punkcie gromadzenia, a zwłaszcza w celu:

Zapewnienia funkcjonalności Witryny i realizacji poleceń, w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu. Między innymi:

 • Aby zapewnić Państwu obsługę klienta
 • Aby udzielić odpowiedzi na Państwa pytania i spełnić prośby oraz zakończyć transakcje.
 • Aby przesłać informacje administracyjne, takie jak zmiany naszych warunków, zasad i polityki, a także informacje marketingowe, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. 
 • Aby ułatwić funkcje udostępniania w mediach społecznościowych.
   

Zapewnienia spersonalizowanych usług po uzyskaniu Państwa zgody lub w przypadku uzasadnionego interesu w dostarczaniu interesujących Państwa informacji. Między innymi:

 • Aby lepiej Państwa zrozumieć i personalizować nasze interakcje z Państwem.
 • Aby analizować lub przewidywać preferencje naszych użytkowników w celu identyfikacji zagregowanych raportów trendów dotyczących wykorzystania naszych Witryn.
 • Aby analizować lub przewidywać Państwa preferencje, w celu poprawienia naszych interakcji z Państwem, tj. dostarczyć Państwu treści, produkty i oferty (za pośrednictwem naszej Witryny, e-maili lub narzędzi cyfrowych), które naszym zdaniem będą pasować do Państwa zainteresowań zawodowych.
   

Współpracy w Państwem jako pracownikiem służby zdrowia, w przypadku stosunku umownego lub uzasadnionego interesu. Obejmuje to:

 • Aby zweryfikować, czy mają Państwo prawo dostępu do niektórych produktów, usług i danych, które mogą być dostarczane tylko pewnym licencjonowanym pracownikom służby zdrowia.
 • Aby wchodzić z Państwem w interakcje w oparciu o profesjonalną wiedzę i opinię w sposób cyfrowy lub inny. 
 • Aby angażować Państwo w programy/panele pracowników służby zdrowia.
 • Aby angażować Państwo ankiety związane z naszymi produktami lub usługami bądź z filią lub partnerem biznesowym Fresenius Medical Care
 • Aby współpracować z Państwem przy wydarzeniach medycznych, publikacjach lub spotkaniach doradczych.
 • Aby poszukiwać Państwa opinii na temat produktów i usług promowanych przez nas lub Partnera Fresenius Medicare bądź partnera biznesowego do celów rozwoju i ulepszania.
   

Pozwolenia na Państwa uczestnictwo w specjalnych programach, działaniach, wydarzeniach lub promocjach w ramach naszych stosunków umownych z Państwem lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes. 

Działania zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i spełniania naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu naszej działalności. Obejmuje to:

 • Aby przeprowadzić analizę danych i kontrole.
 • Aby zidentyfikować trendy użytkowania naszych Witryn i przeanalizować skuteczność naszej komunikacji.
 • Aby wykryć, zapobiec, zbadać oszustwa i włączyć (cyber) monitorowanie bezpieczeństwa i zapobieganie.
 • Aby opracowywać, poprawiać, ulepszać lub modyfikować nasze produkty i usługi. 
 • Aby potwierdzić Państwa zdolność do uzyskiwania dostępu lub korzystania z określonych produktów lub usług.
 • Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i usługi wpływają na Państwo i na tych, na których Państwu zależy. 
 • Aby śledzić problemów i reagować na nie, w tym angażowanie się w monitorowanie regulacyjne i zgłaszanie obowiązków związanych ze zdarzeniami niepożądanymi, skargami dotyczącymi produktów i bezpieczeństwem pacjentów.
 • Aby prowadzić i rozwijać nasze działalności.

W jaki sposób udostępniamy Państwa Dane osobowe

Udostępniamy również informacje zgromadzone za pośrednictwem Witryny:

 • Innym oddziałom Fresenius Medical Care w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Aby uzyskać dostęp do listy oddziałów Fresenius Medical Care, kliknij tutaj
 • Naszym partnerom zewnętrznym, z którymi współpracujemy w zakresie poszczególnych produktów lub usług;
 • Naszym zewnętrznym usługodawcom w celu świadczenia usług, takich jak hosting witryn internetowych i aplikacji, moderowanie, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i dostarczania poczty bezpośredniej, audyt i inne usługi; oraz
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, na rzecz strony trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całą lub częścią naszej działalności, aktywami lub kapitałem akcyjnym (w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami).
   

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać informacje, które uważamy za konieczne lub stosowne:

 • Aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność i/lub naszych spółek powiązanych, Państwa lub innych;
 • Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi obowiązkami w zakresie monitorowania i sprawozdawczości (które mogą obejmować przepisy prawne poza krajem zamieszkania), tak aby odpowiadać na prośby władz publicznych i rządowych (które mogą obejmować organy poza krajem zamieszkania), współpracować z organami ścigania lub z innych powodów prawnych;
 • Aby egzekwować nasze warunki.
   

Możemy również wykorzystywać i ujawniać Państwa dane w inny sposób, po uzyskaniu na to zgody.

Ponadto, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, możemy do różnych celów wykorzystywać i ujawniać informacje, które nie mają postaci umożliwiającej identyfikacji. Jeśli połączymy informacje, które nie mają postaci umożliwiającej identyfikację z informacjami, które można zidentyfikować (np. łącząc imię i nazwisko z lokalizacją geograficzną), traktujemy połączone informacje jako dane osobowe, o ile zostaną one połączone.

Wybory i dostęp

Państwa wybór dotyczący wykorzystania i ujawnienia Danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas informacji marketingowych (i są zarejestrowani w newsletterze lub innych materiałach marketingowych), mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji w każdym otrzymanym e-mailu. 

Jeśli mają Państwo konto użytkownika, można zaktualizować swoje preferencje lub usunąć swój profil.

Mogą Państwo również skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji „Kontakt”. W swojej prośbie prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz adresy, z którymi nie chcą już Państwo kontaktować się. Będziemy starać się spełnić Państwa żądanie(-a) tak szybko, jak to będzie możliwe.  

Państwa wybór dotyczący wykorzystania Państwa Danych osobowych w celu wysyłania powiadomień

Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać od nas powiadomień medycznych, można zrezygnować z ich otrzymywania kontaktując się z nami przez dane kontaktowe poniżej w sekcji „Skontaktuj się z nami”. W swojej prośbie prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu, na który otrzymują Państwo powiadomienia.

Państwa wybory dotyczące dzielenia się Danymi osobowymi z partnerami lub partnerami zewnętrznymi

Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie przekazywali Danych osobowych naszym partnerom i/lub partnerom zewnętrznym w celach marketingowych, można zrezygnować kontaktując się z nami poprzez dane kontaktowe poniżej w części „Skontaktuj się z nami”. W zgłoszeniu prosimy o poinformowanie nas, że nie powinniśmy już udostępniać danych osobowych naszym partnerom i/lub partnerom zewnętrznym w celach marketingowych oraz podanie imienia i nazwiska oraz adres e-mail.

Jak uzyskać dostęp do Danych osobowych, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

Jeśli chcą Państwo uzyskać wgląd, poprawić, zaktualizować, ograniczyć lub usunąć swoje Dane osobowe lub poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii swoich Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawa te są dostarczone przez właściwe prawo), należy skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych poniżej w sekcji „Kontakt”. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe i nie później niż miesiąc po otrzymaniu prośby. Jeśli okoliczności spowodują opóźnienie w naszej odpowiedzi, zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni i poinformowani o dacie naszej odpowiedzi.

Przekazywanie zagraniczne

Państwa Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy siedziby lub usługodawców, a korzystając z naszej Witryny lub wyrażając na to zgodę (jeśli jest to wymagane przez prawo), Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza kraju Państwa zamieszkania, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które mogą przewidywać inne zasady ochrony danych niż w Państwa kraju.

Niektóre kraje EOG są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku przekazywania z krajów EOG do krajów, które nie są uznane przez Komisję Europejską za odpowiednie, zobowiązujemy się zapewnić odpowiednie środki w celu ochrony danych osobowych, w tym poprzez zapewnienie, że odbiorca jest związany standardowymi klauzulami umownymi UE lub zatwierdzony przez UE kodeks postępowania lub certyfikacji. Kopię tych środków mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony Danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, w tym wymogiem, aby dostawcy usług stosowali odpowiednie środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych osobowych.

Okres przechowywania

Państwa Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak to konieczne lub dozwolone w związku z celem(-ami), dla którego je uzyskano oraz obowiązującymi wymogami prawnymi. Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) długość czasu, w którym utrzymujemy stały kontakt z Państwem i dostarczamy Witrynę; (ii) kwestię czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy; oraz (iii) kwestię czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego statutu przedawnienia, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

Witryny i usługi stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, ani nie odpowiadamy za gromadzenie danych, wykorzystywanie, ujawnianie lub praktyki bezpieczeństwa ani inne praktyki osób trzecich, w tym stron trzecich, które świadczą usługę, z którą Witryna się łączy oraz korzystanie z plików cookie, które z kolei można zapisać na dysku twardym komputera. Umieszczenie linku w Witrynie nie oznacza naszego poparcia dla połączonej usługi, a dostęp do linków zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko i nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje spowodowane odwiedzeniem jakichkolwiek wymienionych zewnętrznych linków. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Niniejsza Witryna wykorzystuje zakładki społecznościowe (np. z Facebooka, Twittera, Google+ i Linkedin). Zakładki społecznościowe pozwalają użytkownikom udostępnianie linków i wiadomości. Zawarliśmy jedynie link do odpowiedniej sieci społecznościowej na naszej stronie internetowej. Po kliknięciu na połączoną grafikę Państwa dane zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy. Jeśli są już Państwo zalogowani w sieci społecznościowej, dane mogą być połączone bezpośrednio z Państwa kontem klikając na grafikę. Aby uzyskać informacje na temat postępowania z Państwa Danymi osobowymi podczas korzystania z tych powiązanych usług należy zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności sieci społecznościowej.

Pliki do pobrania i pliki multimedialne

Wszelkie dokumenty, pliki lub nośniki do pobrania udostępnione w Witrynie są udostępniane na Państwa własne ryzyko. Mimo że podjęto wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić dostępność tylko oryginalnych plików do pobrania, zaleca się zweryfikowanie ich autentyczności za pomocą oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnych aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za pliki pobrane przez osoby trzecie i pliki do pobrania udostępniane przez zewnętrzne witryny stron trzecich oraz zalecamy weryfikację ich autentyczności za pomocą oprogramowania antywirusowego innej firmy lub podobnych aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi, prośby lub obawy związane z niniejszą Polityką prywatności lub praktykami informacyjnymi na tej Witrynie lub jeśli chcą Państwo zrezygnować z dalszej komunikacji, prosimy skontaktować się z nami w następujący sposób:

Fresenius Medical Care Polska SA 
ul. Krzywa 13 
60-118 Poznań 

tel.:  + 48 61 8392 600 
faks: +48 61 8392 601 

W przypadku jakichkolwiek pytań można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych korzystając z poniższego adresu e-mail:

daneosobowe.pl(at)fmc-ag.com

Można również przesłać nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego na tej stronie.

Złożenie skargi do organu nadzorującego 

Skargę można złożyć do organu nadzorującego właściwego dla Państwa kraju lub regionu. Aby uzyskać informacje kontaktowe dla takich organów prosimy kliknąć tutaj.

Aktualizacje do niniejszej Polityki prywatności

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki prywatności obowiązują po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności w Witrynie. Zalecamy regularne sprawdzanie Polityki prywatności podczas odwiedzania Strony. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 18 kwietnia 2019.

Powiązane treści

Deklaracja dotycząca plików na cookie głównej stronie internetowej Fresenius Medical Care