Przejdź do treści

Filtry ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) i plazmaferezy

Filtr EMiC2

Odpowiednie do antykoagulacji cytrynianowej Ci-Ca® i heparynowej

 • Sterylizowane parą wodną
 • Długa żywotność filtra
 • Doskonała biozgodność
 • Trwałe kapilary z minimalnym ryzykiem wycieku krwi
 • Rozmiar filtra do wyboru w celu spełnienia potrzeb pacjenta

Główne cechy

Sterylizacja parowa

Podczas sterylizacji parowej INLINE filtry są ciągle przepłukiwane gorącą, sterylną parą o temperaturze 121 °C przez 15 minut, a następnie suszone. Proces ten zapewnia:

 • Dializatory wolne od pozostałości
 • Określone cechy membrany
Kapilary

Ważnym aspektem bezpieczeństwa jest 100% testowanie pod kątem przecieków wszystkich filtrów przy użyciu jedynie sterylnej wody i sterylnego przefiltrowanego powietrza. Jest to możliwe tylko ze względu na specjalną strukturę membrany Fresenius Polysulfone® oraz nieobecność środków wypełniających pory, takich jak gliceryna.

Wszystkie etapy produkcji od produkcji membrany do gotowego dializatora są dopasowane do siebie, co zapewnia stałą najwyższą jakość.

Ultraflux®

Filtry AVpaed, AV400S, AV600S i AV1000S mają różne powierzchnie, ale tę samą niezawodną błonę. Substancje o masie cząsteczkowej do około 30 kDa można wyeliminować, zachowując istotne białka osocza, takie jak albumina, i komórkowe składniki krwi.

Membrana Ultraflux® EMiC®2 jest zoptymalizowana w celu zwiększenia usuwania średnich cząsteczek.

Ultraflux® EMiC®2 w skrócie:

 • Pory o wysokiej przepuszczalności i dostosowana wartość odcięcia około 40 kDa
 • Zwiększony klirens mioglobiny w przypadku rabdomiolizy lub cytokin, interleukin i innych czynników podwyższonych w przypadku sepsy
 • Stroma krzywa współczynnika przesiewania ściśle naśladuje kłębuszkową błonę podstawną
 • Zmniejsza różnicę w stosunku do fizjologicznej funkcji nerek

plasmaFlux®

 • Uproszczona instalacja dzięki dostarczaniu filtrów osocza P1dry and P2dry w postaci suchej
 • Swobodny przepływ składników białkowych, przekraczających nawet masę cząsteczkową dwóch milionów daltonów
 • Zatrzymywanie komórek krwi
 • Dwuwarstwowa membrana zapobiega blokowaniu drobnych porów przez komórki krwi
 • Fresenius Polysulfone® o wysokiej biozgodności
Filtr EMiC2 i moduł Ci-Ca

EMiC®2

Lepsze usuwanie średnich cząsteczek

Filtr EMiC2 do usuwania średnich cząsteczek

 • Zwiększony klirens średnich cząsteczek
 • Odcięcie przy około ~ 40 kDa
 • Faliste ukształtowanie kapilarów
 • Stroma krzywa współczynnika przesiewania ściśle naśladuje kłębuszkową błonę podstawną
 • Zasadniczo stabilne poziomy albuminy
 • Wysoka skuteczność również przy niskich przepływach krwi

Ultraflux® EMiC®2 odnosi korzyść z nowoczesnej technologii membranowej dzięki wyższej przepuszczalności membrany i dostosowanej wartości odcięcia.

Rodzaj Pole powierzchni Objętość wypełnienia
Ultraflux® EMiC©2 1.8 m2   130 mL

 

Ultraflux® AV

Filtry Fresenius Polysulfone® sterylizowane parą wodną

Filtry Ultraflux® zawierają membranę Fresenius Polysulfone® opracowaną specjalnie do ciągłej terapii nerkozastępczej. Dzięki tej membranie można usuwać substancje o masie cząsteczkowej do około 30 kD. Natomiast białka osocza, jak albumina, inne duże cząsteczki i komórkowe składniki krwi są zatrzymywane. Charakterystyka filtracji tej błony jest zbliżona do funkcji naturalnej ludzkiej nerki.

Ze względu na ich wysoką stabilność mechaniczną i doskonałą żywotność, filtry Ultraflux® AV paed, AV 400S, AV 600S, AV 1000S są odpowiednie do stosowania we wszystkich zabiegach ciągłych terapii nerkozastępczych.

Duże wewnętrzne światło i cienka ścianka kapilarów w filtrach Ultraflux® poprawiają geometrię przepływu i zapewniają następujące korzyści:

 • Niski opór przepływu w kapilarach zmniejsza tarcie i siły ścinające
 • Wysoka wymiana płynów umożliwia nieograniczony przepływ ultrafiltratu
 • Doskonała żywotność filtra
Rodzaj Pole powierzchni Objętość wypełnienia
Ultraflux® AV400S 0,75 m2 52 ml
Ultraflux® AV600S 1,4 m2 100 ml
Ultraflux® AV1000S 1,8 m2 130 ml
Ultraflux® AVpaed 0,2 m2 18 ml, porty dializatu i filtratu typu luer-lock
plasmaFlux - P1dry/P2dry

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

Sterylizowany parą suchy filtr osocza z dwuwarstwową strukturą  i modelowaną konfiguracją membrany

 • Dostarczanie w formie suchej umożliwia uproszczone instalowanie ze skróceniem procedury płukania
 • Odpowiednie pory umożliwiają swobodny przepływ składników białkowych, takich jak immunoglobuliny, lipoproteiny, a także inne duże cząsteczki o masie cząsteczkowej nawet powyżej dwóch milionów daltonów
 • Powierzchnia kontaktowa błony ma konfigurację z grubej siatki, która zapobiega blokowaniu drobnych porów przez komórki krwi; zapewniony jest stabilny proces filtracji przy niskim TMP z doskonałym współczynnikiem przesiewania
 • Eliminuje się przechodzenie komórek krwi przez błonę
 • Warstwa powierzchniowa wnętrza kapilary jest otoczona i stabilizowana przez drugą jednorodną warstwę o drobnych porach
 • Membrana Fresenius Polysulfone® zapewnia doskonałą biozgodność

Dwuwarstwowa struktura błony filtra osocza P1dry/P2dry

Mikrografia elektronowa plazmafiltrów

Strona lewa: Mikrografia elektronowa kapilary P1dry/P2dry z widokiem pustego filtra. Strona prawa: Powiększona, aby pokazać wewnętrzną powierzchnię i przekrój membrany dwuwarstwowej.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:
Powiązane treści
System multiFiltrate do terapii ostrych

Twój wybór optymalnej terapii.