Przejdź do treści

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF to Fresenius Medical Care

 • Zmniejszona śmiertelność
 • Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki linii produktów CorDiax
 • Niższe całkowite koszty leczenia

Korzyści

Wykres klirensów tygodniowych

Dane wewnętrzne: schematyczny wykres klirensów tygodniowych

 

Korzyści z terapii

HighVolumeHDF z licznymi pozytywnymi wpływami na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych jest uznawany za najskuteczniejszy sposób leczenia dializami1, będący najbliżej profilu eliminacji naturalnej nerki. Przypisuje się jej skuteczniejszą eliminację średnich cząsteczek, która jest wynikiem uzyskiwania w terapii HighVolumeHDF wysokich objętości substytucji. HighVolumeHDF poprawia wyniki pacjenta i wywiera korzystny wpływ na potencjalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego występujące u pacjentów dializowanych:

 • ß2-m w surowicy i poziom fosforanu2, 3, 4
 • Reakcja zapalna5
 • Śróddializacyjna stabilność hemodynamiczna6
 • Kontrola anemii
   

Czynniki te mogą przyczynić się do poprawy przeżycia pacjentów.

Zmniejszona śmiertelność dzięki HighVolumeHDF

W ostatnich latach kilka publikacji potwierdziło korzyści kliniczne płynące z HDF.8,9,11,12.

Badania te wykazały, że wymagane są duże objętości konwekcyjne w trybie postdylucji, aby osiągnąć i zmaksymalizować korzyści terapii HDF.

Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF wykazuje znaczące obniżenie o 30% ogólnego ryzyka zgonu u pacjentów z wysokowydajną postdylucyjną HDF online w porównaniu z HD8. Odwrotna zależność między objętością  konwekcyjną a ryzykiem śmiertelności została wsparta przez Europejską Grupę Roboczą ds. Dializy w ich ostatniej meta-analizie13 i została potwierdzona przez badaczy projektu HDF Pooling14. Analiza wykazała, że ​​HDF zmniejsza ryzyko zgonu z przyczyn ogólnych i sercowo-naczyniowych, szczególnie przy objętościach konwekcyjnych wynoszących co najmniej 23 litry na sesję14.

HighVolumeHDF — najbardziej zaawansowana i nadal oszczędna

Nie tylko możliwe obniżenie całkowitych kosztów leczenia sprawia, że ​​HighVolumeHDF z atrakcyjnym produktem 5008 CorDiax jest przyjazna dla środowiska, a także związane z tym oszczędności finansowe dzięki efektywnemu i zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów.

Schemat przepływu dializatu

Postdylucja z FX CorDiax 600 Hct = 35%; Recyrkulacja = 5%

 

Optymalne wykorzystanie zasobów dzięki linii produktów CorDiax

Innowacyjne i wysoce zautomatyzowane funkcje produktów linii CorDiax wspierają personel pielęgniarski poprzez optymalizację codziennych przepływów pracy i zapewnienie stałego wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Rezultatem jest łatwa akceptacja HighVolumeHDF w codziennym stosowaniu. Przygotowanie sterylnego, niepirogennego płynu substytucyjnego dla HighVolumeHDF opiera się na dwuetapowym procesie filtracji.

 • Bez dodatkowych kosztów dodatkowego filtra jednorazowego użytku
 • Bez potrzeby stosowania gotowych roztworów do płukania i worka odpadowego na wypełnienie lub reinfuzję
   

Funkcja AutoFlow automatycznie dostosowuje przepływ dializatu do przepływu krwi. Zapewnia to znaczne oszczędności wody, wody ściekowej, koncentratów i energii oraz powoduje znaczne obniżki kosztów.

Schemat możliwości obniżenia kosztów HighVolumeHDF

Potencjał oszczędności HighVolumeHDF * Dotyczy tylko pacjentów przyjmujących Sevelamer.

HighVolumeHDF — niższe całkowite koszty leczenia

Głównymi czynnikami wpływającymi na koszty leczenia związanego z dializami są, poza bezpośrednimi kosztami procedury, hospitalizacja i erytropoetyna (EPO) oraz stosowanie środków wiążących fosforany. W warunkach ograniczeń finansowych należy przeanalizować każdą możliwość obniżenia całkowitych kosztów leczenia. Wysoki odsetek hospitalizacji nie tylko wpływa na jakość życia pacjentów, ale jest najdroższą formą usługi medycznej w każdym systemie opieki zdrowotnej. HighVolumeHDF może znacznie zmniejszyć częstość hospitalizacji i epizody hipotensji.8 Wykazano, że ilość EPO8 i środków wiążących fosforany4,10 podawanych pacjentom dializowanym jest mniejsza, jeśli stosuje się HDF. W ten sposób można zapewnić wyższą jakość opieki przy mniejszym obciążeniu leczeniem i obniżonych kosztach leczenia.

Od obietnicy po dowody

Nasze zaangażowanie w osiągnięcie jak najlepszych wyników dla każdego dializowanego pacjenta podsyciło naszą pasję do hemodiafiltracji (HDF). Pasja ta opiera się na silnym przekonaniu, że HDF to najlepsza terapia dla każdego pacjenta.

Nasze przekonanie na temat HDF jest obecnie szeroko rozpowszechniane wśród społeczności naukowej i poparte dowodami. W ostatnich latach kilka publikacji potwierdziło korzyści płynące z HDF.8,9,11-15. Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF 8 dostarcza zgromadzonych dowodów na korzyści płynące z tej terapii. Przekonujące dowody naukowe na znacznie lepsze wyniki pacjentów w połączeniu z prostym i niezawodnym stosowaniem 5008 CorDiax są ważnymi powodami, aby przejść na terapię HighVolumeHDF – teraz.

Dlatego od ponad 30 lat Fresenius Medical Care opracowuje produkty do hemodializy kardioprotekcyjnej, co prowadzi do linii produktów CorDiax - która doskonale wspiera stosowanie terapii HighVolumeHDF.

Historia zaangażowania w HDF


Od hemodiafiltracji po HighVolumeHDF

HDF to technika nerkozastępcza łącząca dwie zasady – dyfuzję i konwekcję. Proces konwekcji opiera się na ultrafiltracji dużych ilości wody  osoczowej przez membranę. Pozwala to na skuteczne usuwanie na drodze konwekcji większych substancji rozpuszczonych, oprócz dyfuzyjnego transportu małych cząsteczek.

Aby utrzymać równowagę płynów, konieczne jest zastąpienie dodatkowej objętości ultrafiltracji, najlepiej za dializatorem, w trybie tak zwanej HDF postdylucyjnej.

W hemodiafiltracji istotna jest objętość

Ostatnie publikacje wykazały, że wymagana jest duża objętość konwekcyjna w trybie postdylucji, aby zmaksymalizować korzyści terapii HDF .8, 9,11-15 

Zgodnie z katalońskim badaniem wysokoobjętościowej HDF, aby uzyskać poprawę przeżycia objętość substytucji (bez utraty wagi) powinna wynosić co najmniej 21 l na zabieg w trybie postdylucji.

Wytwarzanie dużych objętości substytucji nie stanowi już wyzwania. Dzisiaj maksymalizacja objętości substytucji dla każdego pacjenta wymaga nowego podejścia terapeutycznego – HighVolumeHDF.

Badanie

Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF8

Katalońskie badanie wysokoobjętościowej HDF potwierdzają nasze pierwotne przekonanie, że każdy pacjent powinien mieć możliwość skorzystania z HighVolumeHDF.

Podwyższone przeżycie

30% zmniejszenie ogólnego ryzyka zgonu (p=0,01)
55% zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu infekcji (p=0,03)
61% zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu (p=0,03)

 

Katalońskie dane HDF o dużej objętości

* Mediana dostarczonej objętości konwekcyjnej wahała się od 23 do 24 litrów/sesję** 92% na High-Flux HDWykres na podstawie oryginalnej publikacji

 

W porównaniu z pacjentami stosującymi konwencjonalną hemodializę o wysokim przepływie (high-flux), pacjenci losowo przydzieleni do postdylucyjnej hemodiafiltracji online o wysokiej wydajności mieli znacznie niższą ogólną śmiertelność.

Lepsze samopoczucie pacjentów

28% zmniejszenie ryzyka wystąpienia epizodów hipotensji (p<0.001)

 

Obniżone koszty leczenia

22% zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z przyczyn ogólnych (p=0,001)

Szczegóły dotyczące badania8

Cel badania: Porównanie wpływu hemodialifiltracji online i hemodializy na przeżywalność pacjentów.

Projekt badania: Wieloośrodkowe, prospektywne, losowe, kontrolowane badanie, pod auspicjami Katalońskiego Towarzystwa Nefrologii.

Punkty końcowe badania: Pierwszorzędowym punktem końcowym była ogólna śmiertelność, a drugorzędowymi były: śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, hospitalizacja niezależnie od przyczyny, tolerancja leczenia i dane laboratoryjne.

Pacjenci: 906 pacjentów przewlekle hemodializowanych zostało przydzielonych do grupy kontynuującej leczenie hemodializą (n=450) lub do grupy leczonej wysokoefektywną hemodiafiltracją online w trybie postdylucji (n=456).

Pobierz szczegóły dotyczące badania

Produkty

Zdjęcie HighVolumeHDF

HighVolumeHDF to Fresenius Medical Care

Wyzwania związane z hemodiafiltracją doprowadziły nas do ciągłego opracowywania nowych innowacyjnych produktów, które wspierają podejście terapii HighVolumeHDF. Nasze wieloletnie zaangażowanie w udostępnianie HighVolumeHDF wszystkim pacjentom zaowocowało zaawansowanym i wysoce synergetycznym portfolio. Efekt: 5008 CorDiax i 5008S CorDiax w połączeniu z hemodiafiltracyjnym FX FX CorDiax HDF i Online Purification Cascade (OPC) tworzą obecnie zintegrowany system terapii, wzbogacony o usługi dostosowane do wsparcia terapii.

5008 CorDiax oraz 5008S CorDiax

5008 CorDiax oraz 5008S CorDiax: HighVolumeHDF w standardzie

Dzięki nowej funkcji AutoSubplus 5008 CorDiax i 5008S CorDiax, terapia HighVolumeHDF stała się tak prosta i niezawodna jak HD bez potrzeby dodatkowej interakcji użytkownika.

Hemodiafiltry FX CorDiax Najlepszy zgodnie z projektem

Hemodiafiltry FX CorDiax są zaprojektowane do optymalnych warunków przepływu, zapewniając skuteczne usuwanie średnich cząsteczek bez utraty albuminy.

Linia produktów Online Purification Cascade (OPC)

Online Purification Cascade (OPC): Inteligentne zarządzanie jakością wody

Linia produktów OPC obejmuje wszystkie procesy dostarczania dużych ilości płynów substytucyjnych wymaganych do terapii HighVolumeHDF.

Dowiedz się więcej o uzdatnianiu wody

Powiązane treści
Pompa HDF

HighVolumeHDF w standardzie.

FX CorDiax 100

Zaprojektowany, aby dializować. Stworzony dla ochrony serca. 

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93.

13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.

15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.