Przejdź do treści

FX CorDiax

FX CorDiax 100

Zaprojektowany, aby dializować. Stworzony dla ochrony serca.

 • Skuteczne usuwanie średnich cząsteczek
 • Sterylizacja parowa INLINE
 • Niska objętość płukania
Membrana Helixoneplus

Zbliżenie wewnętrznej powierzchni i obszaru nośnego membrany Helixone®plus

Wysoka selektywna przepuszczalność dla średnich cząsteczek

Nowy FX CorDiax to najbardziej skuteczny dializator w klasie FX-class®. Rdzeniem FX CorDiax jest membrana Helixone® plus, będąca usprawnioną w sposób celowany membraną Helixone®. Ulepszona konstrukcja włókna umożliwia lepsze przesiewanie średnich cząsteczek, takich jak β2-mikroglobulina (β2-m), jednocześnie ograniczając utratę ważnej dla życia albuminy. Ponieważ zwiększone poziomy β2-m wiążą się z wyższym ryzykiem zgonu, zastosowanie dializatorów wysokoprzepływowych FX CorDiax lub hemodiafiltrów pozwala uzyskać najlepsze możliwe wyniki leczenia.

Dopracowana budowa membrany

Nowa technologia produkcji w połączeniu ze sterylizacją parową INLINE pozwala na istotne zwiększenie porowatości błony, zmniejszając opory przepływu i poprawiając transport przez membranę.

Korzyść z dopracowanej budowy membrany

Znacznie lepsze usuwanie średnich cząsteczek przy jednoczesnym zapobieganiu utracie użytecznych substancji, takich jak albumina surowicy

Zwiększona czystość – za pomocą pary wodnej

Korzyści ze sterylizacji parowej INLINE
Brak pozostałości chemicznych Nie ma potrzeby sterylizacji promieniami gamma –  wysokoenergetyczne promieniowanie jonizujące może rozkładać materiał i zmieniać jego budowę chemiczną
Niska objętość płukania Czas płukania i objętość są znacznie niższe w porównaniu z dializatorami sterylizowanymi promieniami gamma
Mniej płukania – niższe koszty Mniejsza objętość płukania oznacza mniejsze koszty przygotowania

Proces sterylizacji parowej INLINE

Test integralności

Test integralności włókien

Ciśnienie powietrza jest podawane do wiązki włókien z jednej strony, podczas gdy druga strona zawiera jałową wodę. Jeśli w membranie pojawiłyby się jakiekolwiek nieszczelności, powietrze przenika przez membranę i tworzy pęcherzyki.

 

Postępy w projektowaniu włókien pozwalają na lepsze usuwanie toksyn mocznicowych

 • Obszar podparcia włókien pod wewnętrzną powierzchnią został „otwarty”, optymalizując porowatość, a zatem również filtrację konwekcyjną („wypłukiwanie”) większych toksyn mocznicowych, takich jak β2-mikroglobulina (≈11 800 Da) lub mioglobina (≈ 17 000 Da)
 • Jednocześnie wielkość porów w wewnętrznej powierzchni nie została zwiększona, aby uniknąć wypłukiwania albuminy

Najlepszy zgodnie z projektem

Wykorzystano szereg najnowocześniejszych technologii, aby stworzyć charakterystyczne, funkcjonalne cechy dializatorów FX-class®, które są dopracowane i optymalne pod względem wydajności i obsługi:

 • Projekt obudowy dializatora i wiązki włókien dla bardziej równomiernego przepływu dializatu
 • Udoskonalony port wlotu krwi dla poprawy hemodynamiki
   

Postępy w zakresie technologii materiałowych i produkcyjnych pozwoliły na ulepszenie struktury ściany membrany Helixone®plus w FX CorDiax.  

 • Bardziej porowata ściana membrany dla większego klirensu średnich cząsteczek
Projekt dializatora FX-class
   

Projekt dializatora FX-class®

Optymalny przepływ dializatu Trójwymiarowa struktura mikrofalowa włókna zapewnia równomierny radialny przepływ dializatu wokół każdego włókna w wiązce, zapobiegając kanałowemu przepływowi płynu i, tym samym, zwiększając wartości klirensu i poprawiając ogólną wydajność dializatora.
Lepsza hemodynamika Boczny port wlotowy krwi zapewnia bardziej jednorodny przepływ krwi w głowicy dializatora, zapobiegając strefom zastoju.
Zwiększona konwekcja Bardziej otwarta struktura obszaru nośnego membrany Helixone®plus służy zmniejszeniu oporu dla dyfuzji i zwiększa filtrację konwekcyjną. Ułatwia to usuwanie szerokiej gamy toksyn mocznicowych, zwłaszcza średnich cząsteczek.
Przyjazny dla środowiska Zaawansowany projekt wykracza poza bezpośrednią funkcjonalność, musi także być przyjazny dla środowiska. Dializatory FX-class® ważą o połowę mniej niż dializatory z poliwęglanową obudową, a jednocześnie wykorzystują przyjazne dla środowiska tworzywa sztuczne. Oznacza to mniejszy ślad węglowy w wyniku mniejszej ilości materiałów, mniejszego opakowania, mniejszej ilości paliwa do transportu i gospodarowania czystszymi odpadami.

 

Klucz do optymalnego usuwania średnich cząsteczek

Substancje rozpuszczone napotykają opór podczas przechodzenia przez ścianę membrany. Opór dla transportu substancji rozpuszczonych zależy częściowo od wielkości porów na wewnętrznej powierzchni i porowatości ściany membrany. Ponadto struktura ściany i jej grubość, a także wewnętrzne wymiary włókien i trójwymiarowa struktura mikrofalowa odgrywają ważną rolę w przepływie przezbłonowym. Nowa struktura membrany Helixone®plus pozwala na łatwe przejście średnich cząsteczek przez bardziej porowaty obszar nośny membrany.

 • Struktura obszaru nośnego jest kluczowa dla ogólnej wydajności
 • Porowatość membrany, wraz z wielkością porów, regulują transport średnich cząsteczek

Projekt włókna dla terapii HD

W przypadku leczenia HD zmniejszenie wewnętrznej średnicy włókna z 200 μm (seria F) do 185 μm (FX-class®) powoduje zwiększenie filtracji wewnętrznej, zwiększając tym samym gradient ciśnienia wzdłuż włókna. Powoduje to większą różnicę ciśnień między przedziałem krwi i dializatu. Wraz z udoskonaleniami strukturalnymi obszaru nośnego włókna, umożliwia to poprawę zarówno transportu dyfuzyjnego, jak i konwekcyjnego, co ma szczególne znaczenie podczas wykonywania hemodializy wysokoprzepływowej.

Korzyści ze zmniejszonej średnicy wewnętrznej włókna

Profil ciśnienia włókna

Klirens kontra wewnętrzna średnica włókna

Oczyszczanie kontra wewnętrzna średnica włókna

Zmniejszona średnica wewnętrzna poprawia eliminację średnich cząsteczkek1 (wykres przyjęty z pierwotnej publikacji)

Projekt włókna HD

 • Mała wewnętrzna średnica włókna kapilarnego zwiększa gradient ciśnienia między przedziałami krwi i dializatu
 • Rezultatem jest lepsze klirens średnich cząsteczek, takich jak witamina B12, inulina, β2-mikroglobulina i mioglobina1  
 • Zwiększony gradient ciśnienia w połączeniu z udoskonaleniami strukturalnymi membrany (obszar nośny) poprawia filtrację dyfuzyjną i konwekcyjną, szczególnie podczas wykonywania hemodializy wysokoprzepływowej za pomocą FX CorDiax

Hemodiafiltr FX CorDiax

Terapia HighVolumeHDF wymaga specjalnie zaprojektowanych filtrów. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu opracowano hemodiafiltr FX CorDiax przeznaczony dla HighVolumeHDF

Zwiększone światło włókna dla lepszych warunków przepływu

 • Zwiększenie jego średnicy wewnętrznej powoduje zmniejszenie spadku ciśnienia we włóknie kapilarnym
 • Średnica kapilary dializatora może wpływać na wydajność i jakość leczenia
 • Wewnętrzna średnica włókien hemodiafiltrów wynosi 210 μm w porównaniu z 185 μm filtrów HD. Większa średnica powoduje lepsze warunki przepływu, umożliwiając wyższe objętości konwekcyjne w zabiegu HDF

Zaleta zwiększonego światła włókna hemodiafiltrów FX CorDiax

Ciśnienie wejściowe dializatora

Zmniejszona średnica wewnętrzna poprawia eliminację średnich cząsteczek FX 800 (210 μm) w porównaniu z FX 80 (185 μm)2 (wykres przyjęty z pierwotnej publikacji)

Światło włókna hemodiafiltrów FX CorDiax

Światło włókna o średnicy 210 μm hemodiafiltrów FX CorDiax powoduje optymalne warunki przepływu krwi w dializatorze, co pozwala uzyskać maksymalną wydajność HighVolumeHDF.

Współczynniki przesiewania  dializatorów wysokoprzepływowych FX CorDiax oraz hemodiafiltrów

Sieving coefficients of FX CorDiax High-Flux Dialysers and Haemodiafilters Molecular weight (Dalton)  
Albumin 66,500 < 0.001
Myoglobin 17,053 0.5
β2-microglobulin 11,731 0.9
Inulin 5,200 1
     
Membrane material   Helixoneplus
Sterilisation method   INLINE steam
Housing material   Polypropylene
Potting compound   Polyurethane
Units per box   24

 

Dializatory wysokoprzepływowe FX CorDiax

Dializatory wysokoprzepływowe FX CorDiax   FX CorDiax 40 FX CorDiax 50 FX CorDiax 60 FX CorDiax 80 FX CorDiax 100 FX CorDiax 120
Klirens (QB = 300 ml/min) Masa cząsteczkowa (dalton)            
Cytochrom c 12 230 48 * 76 96 111 125 136
Inulina 5 200 56 * 88 116 127 144 149
Witamina B12 1 355 96 * 144 175 190 207 213
Fosforan 132 142 * 215 237 248 258 262
 Kreatynina 113 155 * 229 252 261 272 274
Mocznik 60 175 * 255 271 280 283 284
Klirens (QB = 400 ml/min)              
Cytochrom c 12 230     100 117 133 145
Inulina 5 200     122 135 154 160
Witamina B12 1 355     191 209 229 237
Fosforan 132     270 285 299 305
Kreatynina 113     290 303 321 325
Mocznik 60     319 336 341 343
* Clearance (QB = 200 mL/min)
Współczynnik ultrafiltracji (ml/h x mmHg)   21 33 47 64 74 87
Działanie in-vitro: QD = 500ml/min, QF = 0ml/min, T = 37°C (ISO8637). Współczynniki przesiewania: osocze ludzkie, QBmax, QF = 0,2 x QBmax (ISO8637). Współczynniki ultrafiltracji: krew ludzka (Hct 32%, zawartość białka 6%).
Powierzchnia efektywna (m2)   0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.5
K0A Mocznik   547 886 1 164 1 429 1 545 1 584
Objętość wypełniania (ml)   32 53 74 95 116 132
Numer produktu   F00001588 F00001589 F00001590 F00001591 F00001592 F00002384

 

Hemodiafiltry FX CorDiax

Hemodiafiltry FX CorDiax   FX CorDiax 600 FX CorDiax 800 FX CorDiax 1000
Klirens (QB = 300 ml/min, QF = 75 ml/min) Masa cząsteczkowa (dalton)      
Cytochrom c 12 230 131 141 151
Inulina 5 200 144 156 166
Witamina B12 1 355 204 217 225
Fosforan 132 257 267 271
 Kreatynina 113 271 277 280
Mocznik 60 285 291 292
Klirens (QB = 400 ml/min, QF = 100 ml/min)        
Cytochrom c 12 230 149 160 172
Inulina 5 200 166 178 190
Witamina B12 1 355 235 251 262
Fosforan 132 307 321 328
Kreatynina 113 327 339 343
Mocznik 60 354 365 367
Współczynnik ultrafiltracji (ml/h x mmHg)
Działanie in-vitro: QD = 500 ml/min, T = 37°C (ISO8637). Współczynniki przesiewania: osocze ludzkie, QBmax, QF = 0,2 x QBmax (ISO8637). Współczynniki ultrafiltracji: krew ludzka (Hct 32%, zawartość białka 6%).
Powierzchnia efektywna (m2)   1,6 2,0 2,3
K0A Mocznik   1 148 1 365 1 421
Objętość wypełniania (ml)   95 115 136
Numer produktu   F00001593 F00001594 F00001595

 

Współczynnik usuwania w dializatorach FX 60 oraz FX CorDiax 60

Współczynniki usuwania dializatorów FX 60 oraz FX CorDiax 60 w postdylucyjnej HDF3 (QB = 400 ml/min, QD = 500 ml/min)

FX CorDiax posiada wysoką zdolność usuwania średnich cząsteczek

Maduell i in. porównali zdolność usuwania FX CorDiax 60 i FX 60 w zabiegach postdylucyjnej HDF. W FX CorDiax zaobserwowano znacznie wyższe wskaźniki usuwania dla:

 • Mocznika (60 Da)
 • β2-mikroglobuliny (11,8 kDa)
 • Mioglobiny (17,2 kDa)
 • Prolaktyny (22,9 kDa)
 • α1-mikroglobuliny (33 kDa)  
   

Autorzy doszli do wniosku, że „... leczenie pacjentów  hemodiafiltracją online za pomocą dializatorów FX CorDiax 60 zamiast FX 60 skutkuje znacznie zwiększonymi wskaźnikami  redukcji cząsteczek o średniej wielkości bez klinicznie istotnych zmian wielkości strat albuminy.”

... leczenie pacjentów hemodiafiltracją w trybie on-line i za pomocą FX CorDiax 60 zamiast dializatorów FX 60 skutkuje znacznie zwiększonymi wskaźnikami redukcji cząsteczek o średniej wielkości bez klinicznie istotnych zmian w utracie albuminy.

Maduell i in.

W zabiegach postdylucyjnej HDF z zastosowaniem dializatorów FX CorDiax 100 uzyskano znacznie większy klirens β2-mikroglobuliny niż w przypadku dializatorów FX 100 i Polyflux® 210H. Utrata albuminy była niska i podobna dla wszystkich dializatorów.4

Porównanie utraty albuminy podczas zabiegu postdylucyjnej HDF

(QB = 350 ml/min, QD = 800 ml/min, QS = 80 ml/min)4

  Utrata albuminy (g/4h)
FX CorDiax 100 1.74 ± 1.01
FX 100 2.10 ± 1.00
Polyflux® 21 OH 1.31 ± 0.12

 

Klirens ß2-m w FX CorDiax

FX CorDiax oferuje znacznie lepsze klirensy β2-m niż FX i Polyflux®4

Klirens fosforanu dializatorów FX CorDiax

Klirens fosforanu dializatorów FX CorDiax

Klirens fosforanu dializatorów FX CorDiax

Porównanie wodnych klirensów fosforanu in-vitro (QB = 300 ml/min, QD = 500 ml/min). Badania przeprowadzone przez EXcorLab GmbH, Akredytowane Laboratorium Kalibracji i Testowania.

Powiązane treści
Pompa HDF

HDF w standardzie.

Dializatory FX classix

Sprawdzona jakość Fresenius dla standardowej hemodializy.

1 Dellanna F. i in., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.
2 Vega Vega O. i in.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.
3 Maduell i in.; ERA-EDTA Congress 2013, 20 Maj, Poster Number MP 390.
4 Bock A. i in., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.