Przejdź do treści

PatientOnLine

Oprogramowanie do zarządzania dializą otrzewnową (PD) zaprojektowane dla Twojego zespołu

Oprogramowanie do zarządzania dializą otrzewnową (PD) zaprojektowane dla Twojego zespołu

 • Wsparcie indywidualnych przepisów zabiegu
 • Wyniki i analiza zabiegów
 • Nadzorowanie pacjenta poprzez szczegółowy przegląd terapii PD

W skrócie

Uproszczone zarządzanie terapią PD

PatientOnLine firmy Fresenius Medical Care ułatwia prawdziwie zindywidualizowane zarządzanie terapią PD. Zostało zaprojektowane, aby wspierać podejmowanie decyzji klinicznych i zwiększać efektywność zespołu poprzez poprawę dostępu do informacji o terapii pacjenta. Oparte na dowodach modelowanie przepisów zabiegu i intuicyjne raportowanie pomagają w osiągnięciu celów adekwatności PD poprzez wygenerowanie bardziej precyzyjnego, indywidualnie dostosowanego schematu zabiegu.

PatientOnLine usprawnia przepływy pracy klinicznej

PatientOnLine łączy cały proces terapii PD z narzędziami oceny klinicznej, które łatwo mieszczą się codziennym schemacie pracy. To oprogramowanie radykalnie zmienia sposób, w jaki dane pacjenta wspierają kliniczny przepływ pracy, zapewniając pełny przegląd i kontrolę wszystkich komponentów dializy otrzewnowej.

Dwóch lekarzy studiuje badania

Kierowane podejmowanie decyzji

Lepsze zrozumienie aktualnego stanu pacjenta

Adekwatna dializa ma znaczący wpływ na wyniki pacjenta. PatientOnLine pomaga w uzyskiwaniu adekwatnej dializy poprzez szybkie podsumowanie wielkiej liczby parametrów specyficznych dla pacjenta, potrzebnych do stworzenia i oceny przepisu zabiegu. PatientOnLine dostarcza solidnych informacji klinicznych, które ułatwiają podejmowanie decyzji i optymalizują leczenie z korzyścią dla pacjenta.

Z PatientOnLine można:

 • Łatwo określić właściwy dla pacjenta tryb zabiegu.
 • Poprawić adekwatność dializy, indywidualizując zabiegi CAPD lub APD pacjentów.
 • Użyć narzędzia modelowania przepisów zabiegu, aby przewidzieć, czy pacjenci osiągną cele dializy.
 • Szybko i łatwo poruszać się wśród dużej liczby szczegółowych informacji medycznych, wymaganych do analizy aktualnego stanu pacjenta.
 • Wyeliminować fazę prób i błędów oraz poprawić dokładność opracowywania przepisów zabiegu.
 • Użyć oprogramowanie do wielu trybów (CAPD, APD lub ich kombinacji).
 • ZZapewnić przejrzystość aktualnego statusu pacjenta, poprzez pośredniczenie w wynikach wybranego testu adekwatności (test otrzewnowy (PFT) lub test równoważenia otrzewnowego (PET) + 24-godzinna zbiórka moczu)
   

Uzyskać pewność decyzji dzięki adekwatności i modelowaniu przepisów zabiegu

PatientOnLine usprawnia proces podejmowania decyzji poprzez przewidywanie wyników proponowanych zmian przed ich wprowadzeniem. FFunkcja ta ułatwia modyfikowanie i indywidualizację zabiegów zgodnie z wyzwaniami PD.

Wyzwania terapii PD, takie jak:

 • Zmiany w błonie otrzewnowej
 • Zmiany wagi i odżywienia
 • Zmiany w ultrafiltracji
 • Zmniejszenie resztkowej funkcji nerek
 • Zarządzanie płynami
   

Wybrane podejście zależy wyłącznie od Ciebie

Zaprojektowany do współpracy z PatientOnLine oferuje opcje. Możesz stworzyć nowy przepis zabiegu lub przewidzieć wynik istniejącego przepisu.

 • Wprowadź zamierzone cele dializy, a PatientOnLine utworzy przepis zabiegu
   

LUB

 • Wprowadź przepis zabiegu, a PatientOnLine pokaże Ci możliwe wyniki dializy

Opieka nad pacjentami wymaga czasu - zarządzanie informacjami klinicznymi nie powinno

Przepływ pracy w domu dzięki PatientOnLine
Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu PatientOnLine dostarcza kompletne specjalistyczne rozwiązanie do zarządzania terapią PD całemu zespołowi leczącemu pacjentów z chorobą nerek. Został zaprojektowany z myślą o pracy personelu klinicznego, zapewniając mu szybki i łatwy dostęp do ważnych danych pacjenta. Zespół poświęca mniej czasu na zarządzanie danymi, a więcej na opiekę nad pacjentem.
Członkowie zespołu klinicznego mogą:
 • Łatwo zarządzać wszystkimi informacjami o pacjencie
 • Obejrzeć pełną historię pacjenta i jej przebieg
 • W sposób łatwy dodawać, zmieniać lub aktualizować zapisy dotyczące pacjenta za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika PatientOnLine
 • Korzystać z infrastruktury sieciowej, aby uzyskać dostęp do informacji związanych z terapią i równocześnie udostępniać je
 • Tworzyć i drukować raporty niestandardowe na podstawie własnych kryteriów
 • Chronić poufność danych pacjenta, przechowując je na scentralizowanym serwerze
 • Pracować z pacjentami pediatrycznymi i dorosłymi, niezależnie od sposobu leczenia

Oszczędzić jeszcze więcej czasu dzięki integracji urządzeń
PatientOnLine zwiększa produktywność kliniczną poprzez skrócenie czasu potrzebnego personelowi do wykonania zadań, które mogą być przeprowadzone szybko i łatwo przez urządzenia. Personel kliniczny może z łatwością przenosić do oprogramowania PatientOnLine i aktualizować informacje o pacjencie za pomocą cyklów APD lub Monitora składu ciała BCM.
 • Lepsze zrozumienie bieżący stan płynów pacjenta i jego stan odżywienia poprzez przeniesienie pomiarów Monitora składu ciała BCM do oprogramowania PatientOnLine
 • Przesyłanie wyników leczenia, podgląd historii zgodności ze zaleceniami lub przesyłanie ustawienia przepisów zabiegu APD za pomocą karty pacjenta sleep safe lub sleep safe harmony plus
 • Zapewnianie dokładnych danych pacjenta i minimalizacja błędów ludzkich poprzez skrócenie czasu potrzebnego personelowi do ręcznego wprowadzania informacji

 

Przekształcanie danych pacjentów w raporty o dużej sile statystycznej

Lekarz patrzący na dane monitora
Przeprowadzanie analizy statystycznej nie musi być czasochłonnym lub trudnym zadaniem. Oprogramowanie PatientOnLine tworzy szybko wszystkie potrzebne analizy statystyczne, co pozwala na ekstrapolację istotnych informacji potrzebnych do ciągłego doskonalenia terapii i badań naukowych:
 • Lepsza informacja oznacza, że ​​Twój zespół medyczny może udoskonalić swoje decyzje terapeutyczne i obiektywnie wybierać spośród różnych strategii, co przynosi większe korzyści wszystkim pacjentom.
 • Lepsze zrozumienie aktualnego stanu pacjenta poprzez analizę trendów głównych parametrów medycznych, takich jak czynność nerek, klirensy i stan odżywienia.
 • Ocenę poszczególnych pacjentów lub wszystkich pacjentów, aby określić, ilu z nich osiąga cele adekwatności oraz inne parametry.
 • Łatwe tworzenie do klinicznej analizy porównawczej raportów związanych z efektywnością, takie jak analiza częstości infekcji.
 • Wszechstronna i wnikliwa analiza statystyczna daje szansę na zbadanie i zainicjowanie nowych tematów badawczych.

Zaawansowane funkcje – więcej możliwości

Statystyki pojedynczego trendu:

 • Resztkowa czynność nerek
 • Klirensy
 • Stan odżywienia
 • Dane laboratoryjne, etc.
 • Infekcje
   

Statystyka dla grup pacjentów:

 • Elastyczne kryteria definiowania przez użytkownika tworzonych grup pacjentów
 • Histogramy – rozkład pacjentów dla określonego parametru
 • Korelacje krzyżowe – zależności między różnymi parametrami medycznymi

Zaangażowani w świadczenie usług i wsparcie

Aby poprawić skuteczność kliniczną, Fresenius Medical Care oferuje bezpłatne usługi wdrażania PatientOnLine oraz bieżące wsparcie. UUsługi te znacznie poprawią wartość, jaką uzyskujesz dzięki oprogramowaniu, zwiększając ogólny zwrot z inwestycji i zadowolenie.

Nasze lokalne zespoły wsparcia są przeszkolone do pracy z personelem technicznym i klinicznym w celu zapewnienia dostępności oprogramowania PatientOnLine i zaspokajania potrzeb klinicznych.

Powiązane treści