Przejdź do treści

Technologia informatyczna w leczeniu chorób nerek 

Technologia informatyczna oferuje zintegrowane rozwiązania oprogramowania, które wspierają opiekę w chorobach nerek poprzez skuteczniejsze, bardziej niezawodne i bardziej opłacalne prowadzenie przewlekłego leczenia w ośrodku, terapii ostrych oraz terapii domowych. Technologia informatyczna zapewnia wsparcie decyzyjne i analizy danych terapeutycznych. Fresenius Medical Care zapewnia pełny zakres oprogramowania, sprzętu, instalacji i wsparcia.

Medyczne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie technologii informatycznej w leczeniu przewlekłych chorób nerek

Zarządzanie hemodializą w przewlekłej chorobie nerek jest złożone i wymagające. Pacjenci są wrażliwi i mają różne choroby towarzyszące. Liczba pacjentów leczonych przez nefrologa i pielęgniarkę rośnie.

Opieka dializacyjna to znacznie więcej niż zabiegi dializy

Zalecenia dotyczące dializy i wykonywanie zabiegu wymagają szczególnej uwagi. Postępowanie z pacjentami z przewlekłą chorobą nerek wymaga zaangażowania zespołu pracowników służby zdrowia. Potrzebują oni wielu danych i informacji do zarządzania indywidualnymi planami leczenia pacjentów. Odpowiednią decyzję w sprawie leczenia można podjąć jedynie znając pełny obraz – wspierany danymi i informacjami. Złożoność stanu klinicznego i wrażliwość pacjentów wymaga pilnego i odpowiedniego rozwiązania. Nasze rozwiązania w zakresie technologii informatycznej stosowanej w leczeniu chorób nerek spełniają te wyzwania.