Przejdź do treści

Zarządzanie płynami w hemodializie

Sylwetka transparentnego człowieka

Skuteczna ochrona serca

  • Zmniejszona śmiertelność1
  • Zmniejszenie epizodów hipotensyjnych podczas dializy2
  • Potencjał oszczędności kosztów

Zaawansowane zarządzanie płynami dla skutecznej ochrony serca

Przewlekłe przeciążenie objętościowe jest częstym zjawiskiem u pacjentów z ESRD i jest bezpośrednio związane z nadciśnieniem tętniczym, zwiększoną sztywnością tętnic oraz przerostem lewej komory (LVH). Jest to jeden z kluczowych czynników przyczyniających się do wysokiej chorobowości i śmiertelności spowodowanej chorobami sercowo-naczyniowymi u tych pacjentów. I odwrotnie, wykazano, że osiągnięcie prawidłowego nawodnienia poprzez skuteczne zarządzanie płynami podczas terapii wiąże się z lepszym wynikiem leczenia HD3.  Monitor składu ciała (BCM) jest podstawowym elementem programu terapii zaawansowanego zarządzania płynem Fresenius Medical Care. Mierzy on i określa ilościowo stan płynów pacjenta i zapewnia wiarygodną podstawę decyzji związanych z efektywnym zarządzaniem płynami i żywieniem.

Monitor składu ciała (BCM) jest podstawową częścią linii produktów CorDiax.

Zaawansowane zarządzanie płynami może prowadzić do:

Lepszego samopoczucia pacjenta
Mniejszej liczby śróddializacyjnych powikłań oraz epizodów hipotensyjnych
Lepszej kontroli nadciśnienia
Zmniejszenia ilości leków przeciw nadciśnieniu
Zmniejszenia śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych

Możliwe oszczędności dzięki zarządzaniu płynami

U pacjentów dializowanych przeciążenie płynem wiąże się z ostrymi powikłaniami, w tym zastoinową niewydolnością serca i obrzękiem płuc. Przeciążenie płynami może wymagać pilnej dializy poza rutynowymi sesjami dializacyjnymi. Te dodatkowe zabiegi są częste i drogie. W badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych całkowity koszt w dwuletnim okresie badania wyniósł około 266 milionów dolarów4.

BCM – Monitor składu ciała

Od technologii do leczenia

Masa ciała i BMI (Body Mass Index) nie rozróżniają mięśni, tłuszczu i wody. Ponadto skład ciała jest często opisywany tylko w kategoriach masy beztłuszczowej (FFM) i masy tłuszczowej (tłuszczu), bez uwzględnienia nadmiernego nawodnienia.

BCM – Monitor składu ciała jest pierwszym urządzeniem na rynku, które odróżnia masę mięśniową od patologicznego przeciążenia płynami. Ma to szczególne znaczenie w wykrywaniu niedożywienia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.  Na podstawie unikatowego modelu składu ciała BCM - Monitor składu ciała oddziela nadmiar płynu (nadmierne nawodnienie) od nietłuszczowej i tłuszczowej tkanki ciała.

Dowiedz się więcej o monitorze składu ciała

Na podstawie unikatowego modelu składu ciała BCM - Monitor składu ciała oddziela nadmiar płynu (nadmierne nawodnienie) od nietłuszczowej i tłuszczowej tkanki ciała.

BCM – Monitor składu ciała

Monitor składu ciała w Fresenius Medical Care

Określanie ilości płynu w celu uzyskania większej pewności w zarządzaniu płynami Monitor składu ciała jest pierwszym urządzeniem na rynku, które odróżnia masę mięśniową od patologicznego przeciążenia płynami. Ma to szczególne znaczenie w wykrywaniu niedożywienia u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Trzy przedziały

Trzy przedziały

Masa ciała = masa tkanki beztłuszczowej (LTM) + masa tkanki tłuszczowej (ATM) + przewodnienie (OH) Trzy przedziały (LTM, ATM i OH) są identyfikowane na podstawie pomiarów masy ciała, wzrostu oraz wody wewnątrzkomórkowej (ICW) i wody pozakomórkowej (ECW) określanych metodą spektroskopii bioimpedancyjnej całego ciała (BIS).

Prowadzenie hemodializowego pacjenta na bezpiecznej ścieżce między przeciążeniem objętościowym a odwodnieniem może być trudne w codziennej praktyce klinicznej.

  • Ocena stanu płynów w oparciu o subiektywne wskaźniki była czynnikiem ograniczającym ze względu na brak obiektywności
  • Kilka innych proponowanych metod jest często niedostępnych, drogich lub trudnych w obsłudze
  • Co ważniejsze, nie są one w stanie ocenić ilościowego przeciążenia lub niedoboru płynów
     

Monitor składu ciała jest jedynym urządzeniem do określania składu ciała zaprojektowanym specjalnie do wykorzystania u pacjentów z niewydolnością nerek i jest kamieniem węgielnym programu terapii z zaawansowanym zarządzaniem płynem Fresenius Medical Care. Monitor mierzy i oblicza kluczowe parametry płynów i wartości odżywczych oraz zapewnia wiarygodną podstawę decyzyjną do zarządzania płynami i żywieniem podczas leczenia pacjentów dializowanych. Monitor składu ciała mierzy nieinwazyjnie, szybko i ekonomicznie przy łóżku pacjenta.

1 Wizemann V. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.

2 Machek P. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.

3 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.

4 Arneson T. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.