Przejdź do treści

Opieka z indywidualnym podejściem

Doktor Tan przed obchodem przed zmianą

Doktor Rana Tan

Dzień z życia doktor Rany Tan

Pracownicy szpitalni są kluczowym ogniwem łączącym pacjentów, szpital i lekarza pierwszego kontaktu, zapewniając, że opieka jest dostarczana w odpowiednim czasie, bezpiecznie, sprawnie – i osobistym akcentem, który jest tak ważny, gdy chodzi o życie. Migawki z dnia z życia doktor Rany Tan, jednego z głównych pracowników szpitala Sound Physicians.

5:00 Wstępny obchód w domu

O piątej nad ranem, na dwie godziny przed jej 12-godzinną zmianą w Harrison Medical Center w Bremerton, lekarka jest już przy swoim komputerze i robi to, co nazywa "wstępnym obchodem" lub tworzy mentalną mapę tego, kto wymaga uwagi w ten szczególny dzień.

Dr Tan pracuje szybko i metodycznie, oznaczając najbardziej krytyczne przypadki, aby przyjrzeć się bliżej, po czym zabiera się do pracy i przygotuje pliki innych osób do wypisu, aby upewnić się, że pacjenci opuszczą szpital przed 10 rano.

Doktor Tan planuje codzienny harmonogram

7:00 Czas spisu

Rozpoczęła się dzienna zmiana dla doktor Tan i pięciu innych lekarzy organizacji Sound. Zbierają się w sali konferencyjnej, aby ustalić harmonogram. Jako główny pracownik szpitalny, doktor Tan opiekuje się około 15 pacjentami osobiście, ale także śledzi postępy pacjentów pod opieką innych lekarzy w swoim zespole.

Pracownik szpitalny jest stosunkowo nową specjalnością medyczną, która powstała w XXI wieku. Ta profesja dotyczy lekarza, którego praca jest całkowicie poświęcona opiece hospitalizowanych pacjentów.

Lekarze tacy jak doktor Tan nie mają praktyki poza szpitalem, ale koncentrują się na zapewnieniu najlepszej możliwej opieki pacjentom w szpitalu, od przyjęcia do wypisu. Sound Physicians jest jednym z pierwszych liderów w tej dziedzinie. W 2014 roku Fresenius Medical Care przejęło większościowy udział w ogólnokrajowej praktyce.

Doktor odwiedza pacjenta przydzielonego do jej opieki w tym dniu

09:30 Kolory dnia

Przy stanowisku dla pielęgniarek na drugim piętrze doktor Tan sprawdza swój smartfon pod kątem nowych wiadomości. Przed dalszymi wizytami u pacjentów przypisanych jej do opieki w tym dniu odpowiada na niektóre połączenia.

Odkąd w 2005 roku została pracownikiem szpitalnym doktor Tan zamieniła wykorzystanie czasu lekarza jak najlepiej w naukę.

Wprowadziła system, w którym każdy pacjent jest przydzielony do jednego z sześciu zespołów, które odpowiadają dyżurnemu w tym tygodniu. Pacjenci z każdego zespołu są pogrupowani w bliskim położeniu sąsiedzkim, jeśli to możliwe na tym samym piętrze, aby zminimalizować czas podróży. Kodowanie kolorami służy do identyfikacji zespołów. "Kolory ułatwiają decydowanie, kto się tym zajmuje", mówi doktor Tan. Przez cały czas nosi ze sobą siatkę kolorów wydrukowaną na znaczku wielkości karty kredytowej.

System zapewnia, że ​​jej personel nigdy nie jest zbyt daleko od swoich pacjentów.

Doktor Tan podczas chwili wytchnienia od swojego harmonogramu

11:00 Wypis

O tej porze doktor Tan wypisała ze szpitala już siedmiu pacjentów, co oznacza, że przed południem ​​mogą wrócić do domu lub przenieść się do ośrodka opieki pooperacyjnej, takiego jak wykwalifikowany ośrodek opieki.

"Jeśli planujesz wypis w chwili, gdy pacjent przyjdzie do szpitala, możesz bardziej efektywnie dbać o większą liczbę ludzi", wyjaśnia doktor Tan podczas rzadkiego wolnego czasu w swoim harmonogramie.

Przecież podnoszenie wyników leczenia szpitalnego i wyników ekonomicznych jest jedną z jej pozostałych kluczowych kompetencji.

12:30 Opinie pacjentów

Oczy i uszy zespołu doktor Tan to Catherine Druce-Smith, jedna z pielęgniarek zatrudnionych w organizacji Sound. Jest centralnym ogniwem komunikacyjnym między szpitalnymi zespołami, pacjentami i szpitalem. Ta wyjątkowa funkcja pielęgniarska koncentruje się na wprowadzeniu znaczących usprawnień w opiece nad pacjentami i szpitalem w ramach usług szpitalnych. Częścią tej pracy jest codzienne przeprowadzanie badania opinii pacjenta, badanie jego stanu, potrzeb i niepokojów. Druce-Smith zbiera i przekazuje te informaacje pracownikom szpitala. "Opinie są niezwykle ważne, aby pomóc nam lepiej wykonywać pracę", wyjaśnia doktor Tan. 

Opinie są niezwykle ważne, aby pomóc nam lepiej wykonywać pracę. 

Dr. Rana Tan
Pracownicy szpitalni organizacji Sound Physician
Doktor Tan zatrzymuje się w pokoju dyskusyjnym, aby omówić leczenie

15:55 Pokój rozmów

Kolejną innowacją, którą stworzyła doktor Tan jest kilka małych, dedykowanych miejsc pracy dla pracowników szpitalnych tuż za stanowiskiem pielęgniarek na każdym piętrze.

Doktor zatrzymuje się w jednym z takich pokoi na trzecim piętrze, aby przejrzeć dokumentację medyczną, zdjęcia i badania laboratoryjne pacjenta po udarze z poważnym krwotokiem.

Omawia z personelem szpitala możliwe sposoby leczenia.

Każdy pracownik szpitala współpracuje z zespołem złożonym z lekarzy specjalistów i innych pracowników, a także kierownika i pracownika socjalnego, którzy pomagają rozwiązać problemy, jakie pacjenci doświadczają poza szpitalem.

Przyjęcie na oddział nagłych przypadków

18:00 Oddział ratunkowy

Akurat minęły godziny szczytu przyjęć na oddział ratunkowy. Doktor Tan udaje się na parter, by spotkać się z osobą przyjmującą, pracownikiem szpitalnym, który zajmuje się ocenie każdego nowego pacjenta. Wieczór nadszedł, a doktor Tan zatrzymuje się przy stanowisku pracy, aby zaktualizować dokumentację, kody i zapis rachunków. Jako lekarz, który nie jest ograniczony do jednego oddziału, specjalności lub piętra, ma wyjątkowy obraz całego przepływu pracy szpitala, pozwalający jej na zmianę jakości i wydajności. Prowadzenie dokładnych notatek i prawidłowe przypisywanie kodów diagnozy pomaga szpitalom osiągnąć lepsze wyniki ponieważ są one refundowane w zależności od właściwej diagnozy i wskaźników wydajności, w tym wskaźników ponownego przyjęcia do szpitala. Bardziej szczegółowe i precyzyjne zapisy oznaczają, że administratorzy mogą dokładniej naliczać kwoty za zdiagnozowane dolegliwości i opiekę.

Powiązane treści

Tworzenie przyszłości wartej życia. Dla pacjentów dializowanych. Na całym świecie. Każdego dnia.

Znajdź więcej artykułów w naszym archiwum