Przejdź do treści

„Jak możemy zaoferować naszym pacjentom możliwie jak najlepsze leczenie?”

Stacja dializ Fresenius Medical Care

Innowacyjna siła oparta na globalnej wiedzy specjalistycznej

W marcu 2019 roku Fresenius Medical Care powołał Globalne Biuro ds. Medycznych w celu wzmocnienia działalności firmy w zakresie opieki nad pacjentami. Ta globalna funkcja stanowi ważny kamień milowy na drodze do transformacji opieki zdrowotnej na całym świecie w oparciu o zintegrowany pionowo model biznesowy spółki.

Za każdym razem, gdy Len Usvyat odwiedza stację dializ, widzi nie tylko pacjentów i personel ośrodka, ale także dane. Specyficzne odgłosy oddziału dializacyjnego, ostatnia morfologia krwi pacjenta – prawie każdy aspekt codziennego życia stacji może zostać przekształcony w numeryczne odciski, jak wyjaśnia dyplomowany ekonomista i wiceprezes ds. zaawansowanej analizy stosowanej we Fresenius Medical Care.

Ocenę danych zmienił w swoją misję: wykorzystanie uniwersalnego języka liczb w celu poprawy leczenia osób z chorobami nerek. „Jestem zachwycony tym, że za każdym zestawem danych stoi pacjent z własnymi uczuciami i emocjami, na które możemy pozytywnie wpłynąć”, mówi Usvyat.

Len Usvyat

W naszych danych szukamy wzorców, które możemy przełożyć na użyteczne i praktyczne zrozumienie przez personel medyczny.

Len Usvyat
Wiceprezes ds. zaawansowanej analityki stosowanej Fresenius Medical Care

Usvyat kieruje zróżnicowanym zespołem epidemiologów, informatyków, inżynierów i farmakologów we Fresenius Medical Care. „Rolą mojego zespołu jest wprowadzanie innowacyjnych, opartych na danych rozwiązań w każdym zakątku naszej organizacji”, mówi. „W naszych danych szukamy wzorców, które możemy przełożyć na użyteczne i praktyczne zrozumienie przez personel medyczny.” Specjaliści od dużych zbiorów danych używają algorytmów komputerowych do opisywania i przewidywania przebiegu choroby nerek oraz zmiany jej kierunku na lepszy. Eksperci opisują te trzy różne podejścia jako analizy opisowe, predykcyjne i nakazowe. 

Zespół Usvyat'a może korzystać z ogromnego zbioru danych: Fresenius Medical Care ma dostęp do danych ponad 1,9 miliona pacjentów dializowanych na całym świecie, 1,7 miliarda testów laboratoryjnych i 500 milionów zakończonych zabiegów dializacyjnych. Naukowcy analizują jednak nie tylko tradycyjne dane dotyczące opieki zdrowotnej, ale także wiele innych informacji, takie jak prognozy pogody, dane demograficzne i dane na temat ruchu drogowego. „Na początku może się tak nie wydawać, ale wszystkie te dane mogą być dla nas cenne”, mówi Usvyat. Komputery przeszukują rozległe zbiory danych w poszukiwaniu powtarzających się wzorców, uderzających rozbieżności lub nieznanych wcześniej korelacji.

Przy łóżku pacjenta

Lepsze wyniki terapeutyczne dla pacjentów

Usvyat jest niemal w euforii, gdy mówi o wielu sposobach zastosowania tych danych medycznych: „W przyszłości będziemy mogli jeszcze skuteczniej, indywidualnie i precyzyjnie leczyć choroby nerek”, mówi z pełnym przekonaniem.

„Będziemy świadkami pojawienia się inteligentnych metod leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i cech pacjenta”, dodaje. „Możliwe będzie opracowanie indywidualnych metod leczenia, wykorzystujących nie tylko istniejące dane z badań klinicznych, ale także cenne informacje w czasie rzeczywistym pochodzące z urządzeń monitorujących kondycję fizyczną, aparaty do dializy, a także inne urządzenia.”

Nawet dziś zespół Usvyat'a rutynowo analizuje setki punktów danych, aby przewidzieć, którzy pacjenci prawdopodobnie będą potrzebowali leczenia szpitalnego, a którzy obarczeni są zwiększonym ryzykiem zakażenia. Unikanie tych zdarzeń prowadzi do poprawy wyników terapeutycznych i jakości życia pacjentów, co jest również korzystne dla systemów opieki zdrowotnej.

Jednak dane te są przydatne nie tylko do prognozowania w zakresie klinicznym, ale również pomagają w sprawach organizacyjnych: Na przykład, dane o ruchu drogowym mogą być wykorzystane do poprawy planowania tras wizyt klinicznych lub domowych u pacjentów, natomiast dane o pogodzie mogą być wykorzystywane przez analityków danych do identyfikacji pacjentów, którzy ze względu na niekorzystne warunki pogodowe w ich okolicy najprawdopodobniej nie wezmą udziału w kolejnej sesji dializacyjnej. Dane dotyczące sytuacji życiowej pacjenta mogą być również wykorzystane do ustalenia, czy dializa domowa może stanowić dla niego rozsądną opcję leczenia.

Nowe możliwości dzięki ściślejszej współpracy

Do tej pory zespół Usvyat pracował głównie z danymi z Ameryki Północnej. Podobne podejścia są jednak stosowane także w innych regionach, w tym w regionie Azji Pacyficznej oraz w Europie, jak również na innych obszarach działalności Fresenius Medical Care, takich jak globalne badania i rozwój oraz globalna produkcja, jakość i dostawy.

Globalne Biuro ds. Medycznych (Global Medical Office – GMO) zostało utworzone w celu połączenia specjalistów i projektów badawczych na całym świecie, aby umożliwić ekspertom ściślejszą współpracę ponad granicami państw, uczenie się od siebie nawzajem i w ten sposób wspólnie napędzać innowacje kliniczne oraz przekładać je na rzeczywiste zastosowania praktyczne. „To otwiera przed nami obiecujące nowe możliwości”, przekonany jest Usvyat. Jego zespół jest częścią GMO.

Na czele GMO stoi dr Franklin W. Maddux, który od wielu lat jest dyrektorem medycznym we Fresenius Medical Care w regionie Ameryki Północnej. Na początku 2020 roku został powołany do zarządu na stanowisko Dyrektora ds. Medycznych na szczeblu globalnym. Włączenie tego stanowiska do Zarządu podkreśla zrozumienie przez Fresenius Medical Care nauki medycznej na poziomie globalnym jako kluczowego czynnika sukcesu. Dziedzina działalności GMO wykracza daleko poza wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz dużych danych w dializie – na przykład, eksperci przyglądają się również możliwościom leczniczym w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz rozwojowi klinicznemu skutecznych leków dla pacjentów z chorobami nerek. Zamierzają skuteczniej wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobyte w badaniach klinicznych na całym świecie. Ostatecznie celem jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku leczenia dla pacjenta.

Globalne Biuro ds. Medycznych

W marcu 2019 roku Fresenius Medical Care powołał Globalne Biuro ds. Medycznych w celu wzmocnienia współpracy i wymiany wiedzy medycznej w całej firmie, a tym samym osiągnięcia wysokiej jakości wyników dla pacjentów na całym świecie. Dodając do Zarządu Dyrektora ds. Medycznych, Fresenius Medical Care podkreśla swoje zaangażowanie w stosowanie nauki klinicznej na coraz wyższym poziomie.

Pacjent i pielęgniarka

Fresenius Medical Care prowadzi ponad 4000 stacji dializ w około 50 krajach. Jako lider na rynku, firma produkuje co drugie urządzenie do dializy na całym świecie. „Choroba nerek to globalna epidemia, która stanowi obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”, wyjaśnia Maddux. „Fresenius Medical Care, jako pionowo zintegrowana, aktywna globalnie firma z branży opieki zdrowotnej, ma idealną pozycję do wykorzystania i dalszego rozwoju możliwości oferowanych przez połączone dane i innowacyjne rozwiązania na całym świecie.”

Zespół GMO regularnie publikuje swoje kluczowe wnioski. W 2019 roku opracował również pierwsze globalne ramy wyznaczające priorytety w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami we wszystkich regionach. Stanowi to kolejny krok w kierunku harmonizacji i poprawy jakości opieki nad osobami z chorobami nerek na całym świecie w perspektywie długoterminowej.

Wyzwaniem jest jednak również globalna współpraca w postaci GMO. „Musimy współpracować z bardzo zróżnicowanymi systemami opieki zdrowotnej na całym świecie”, mówi Usvyat.

„W odniesieniu do dużych danych oznacza to przede wszystkim bardzo złożoną sytuację w zakresie dostępności danych”, dodaje. Dane dotyczące opieki zdrowotnej i informacje demograficzne są w każdym regionie gromadzone, porządkowane i organizowane w różny sposób. Ponadto, pracując nad projektami transgranicznymi, zespół musi brać pod uwagę różne wymogi prawne.

Aparat do dializ

Algorytmy jako naturalna część opieki zdrowotnej

Ponadto Usvyat w trakcie swojej pracy wielokrotnie spotyka się z kontrowersyjnymi kwestiami, takimi jak pytanie, czy komputery kiedykolwiek zastąpią lekarzy i opiekę pielęgniarką. „Z pewnością nie”, twierdzi specjalista od danych. „Zawsze będziemy potrzebować ludzkiej wiedzy, aby obliczenia komputera miały sens i były poprawnie interpretowane.” Już wtedy, gdy jego zespół opracowywał swoje modele matematyczne, ściśle współpracował z lekarzami i personelem stacji dializ, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. „Chcemy im pomóc i dać im narzędzie pozwalające im na wykonywanie ich pracę jeszcze lepiej niż dotychczas”, mówi Usvyat.

Usvyat wierzy, że algorytmy staną się w przyszłości coraz bardziej naturalną częścią opieki zdrowotnej i że stopniowo będziemy się do tego przyzwyczajać. Ale nawet on widzi ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie z prognoz komputerowych w codziennym życiu klinicznym – jak na przykład obliczenia w zakresie śmiertelności czy korelacje związane z płcią lub kolorem skóry. „Musimy być niezwykle ostrożni i wrażliwi, kiedy zajmujemy się takimi kwestiami etycznymi jak te”, mówi Usvyat. „Ale jedna rzecz jest pewna: Jeśli będziemy rozsądnie korzystać z nowych narzędzi, możemy poprawić jakość życia naszych pacjentów z trwałym skutkiem.” 

Powiązane treści

Znajdź więcej historii w naszym archwium