Przejdź do treści

sleep•safe harmony

Indywidualny jak pajent

Pacjenci ze schyłkową niewydolnością nerek różnią się na wiele sposobów: wiekiem, wzrostem, wagą, stadium choroby, resztkową czynnością nerek itd. Różnice te mają decydujący wpływ na wymagane leczenie dializą otrzewnową. Fresenius Medical Care oferuje możliwość łatwego dostosowania leczenia pacjentów do ich indywidualnych potrzeb – z dostosowaną zautomatyzowaną dializą otrzewnową (aAPD) oraz systemem sleep•safe harmony.