Przejdź do treści

Silniejsi razem przez całą pandemię – dla naszych pacjentów

Brazylia - silniejsi razem
W jaki sposób Fresenius Medical Care wypełnia swoje zobowiązanie do opieki nad pacjentami pomimo COVID-19

Fresenius Medical Care zapewnia leczenie ponad 348.000 pacjentów dializowanych. W ten sposób wielu ludziom na całym świecie, cierpiącym na przewlekłe choroby nerek, staramy się zapewnić przyszłość wartą życia. Naszym priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz pracowników. Ma to również zastosowanie w obliczu wielu wyzwań związanych z pandemią COVID-19.

Jako wiodący dostawca produktów i usług dializacyjnych, Fresenius Medical Care czerpie korzyści z wieloletniego doświadczenia, innowacyjnej technologii oraz oddanego personelu. Umożliwia nam to wzięcie na siebie odpowiedzialności za pacjentów z chorobami nerek na całym świecie, którzy z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa stali się jeszcze bardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Przez cały czas poważnie traktujemy tę odpowiedzialność, oczywiście również w czasie kryzysu. Dzięki licznym inicjatywom na całym świecie i niezwykłym pracownikom spółka Fresenius Medical Care poradziła sobie z zagrożeniami związanymi z pandemią COVID-19, angażując różne formy wsparcia w najbardziej dotkniętych obszarach.

Udostępnianie sprzętu ratującego życie tam, gdzie jest on pilnie potrzebny

Fresenius Medical Care, w formie darowizny, szybko przekazał lokalnym szpitalom w Wuhan w Chinach, skąd pandemia zaczęła się rozprzestrzeniać na cały świat, urządzenia do opieki w ostrym przebiegu choroby oraz i inne materiały, które pomogły utrzymać infrastrukturę opieki zdrowotnej. Naszym pracownikom w Chinach dostarczyliśmy również ponad 100.000 maseczek oraz inne środki ochrony osobistej.

Qun Xiao była jedną z pierwszych pielęgniarek leczących zainfekowanych pacjentów dializowanych. Pielęgniarka wspomina, że pomimo początkowego niepokoju o siebie, szybko o tym zapominała, gdy poznawała swoich pacjentów.

Pielęgniarka dializacyjna w Chinach

Kiedy nas zobaczyli ich twarze po prostu rozjaśniły się. Byliśmy ich nadzieją.

Qun Xiao
Pielęgniarka dializacyjna w Chinach
Xenios - transport lotniczy

Ponadto firma przekazała urządzenia do dializ ostrych do stosowania w intensywnej terapii w prowincji Hubei. Zaopatrzyliśmy również szpitale w urządzenia do hemodializy, aby umożliwić im dalsze prowadzenie leczenia dializacyjnego. Z Frankfurtu do Pekinu zrealizowano transport konsol Novalung do terapii ECMO, a następnie na pokładzie specjalnego lotu czarterowego towar przewieziono do Wuhan.

Kiedy wirus dotarł już do Europy, szczególnie mocno dotknięte zostały Włochy. Tutaj pracownicy Fresenius Medical Care ponownie wspólnie zadziałali i udowodnili swoje zaangażowanie w pokonanie tej pandemii. Lokalny zespół zmobilizował się w celu wsparcia dużego szpitala w Mediolanie z oddziałem intensywnej terapii leczącym COVID-19, wyposażonym w dziesięć naszych urządzeń MultiFiltrate PRO do dializ ostrych.

Jak widać na poniższym filmie poklatkowym, oddział intensywnej terapii w Mediolanie powstał w ciągu zaledwie jednego tygodnia. Dzięki ścisłej współpracy nasi koledzy i koleżanki mogli dokonać ogromnej zmiany nie tylko w życiu naszych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, ale także innych pacjentów, których COVID-19 bezpośrednio dotknął.

Film przedstawiający nowy oddział intensywnej terapii w szpitalu San Raffaele w Mediolanie we Włoszech 

Polsce nasi koledzy i koleżanki wspierali krajowy system opieki zdrowotnej, oferując mobilne urządzenia do dializy szpitalom publicznym, które zostały przekształcone w jednoimienne ośrodki dla pacjentów z COVID-19. Oznaczało to, że pacjenci dializowani mogli otrzymać ratującą życie terapię na specjalistycznym oddziale zakaźnym w sposób możliwie najbezpieczniejszy dla nich oraz ich otoczenia.

Ballore - silniejsi razem
Ballore - silniejsi razem
Ballore - silniejsi razem

Fresenius Medical Care przetransportował z Azji do Europy 200 urządzeń do dializ ostrych, aby rozprowadzić je tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Planowany jest również transport urządzeń do terapii w ostrym przebiegu choroby do Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej.

Ameryce Północnej, w ramach nowo utworzonej Krajowej Rezerwy Intensywnej Terapii w Chorobach Nerek (National Intensive Renal Care Reserve), udostępniliśmy amerykańskim szpitalom 150 dodatkowych urządzeń do dializy w celu leczenia pacjentów z COVID-19. Dzięki temu programowi możemy w krótkim czasie wysyłać do szpitali urządzenia do dializy.

Rice Powell o globalnej pandemii

Jako lider w branży opieki w chorobach nerek, aktywnie zwiększamy nasze zaangażowanie w walkę z globalną pandemią. Będziemy korzystać ze wspólnej wiedzy w naszych regionach, wyciągać cenne wnioski, stawać się jeszcze lepsi w tym, co robimy.

Rice Powell
CEO
Multifiltrate

Zwiększenie produkcji w celu zaspokojenia popytu rosnącego na świecie

Dokładamy również wszelkich starań, aby utrzymać lub rozszerzyć produkcję i dystrybucję naszych produktów. Z powodu COVID-19 popyt wzrósł we wszystkich grupach produktów, ale szczególnie na produkty do dializ ostrych – w niektórych przypadkach o ponad 100%.

Na przykład we Włoszech, nasz zespół ds. operacji technicznych w marcu 2020 roku zainstalował tyle samo urządzeń do dializ ostrych, ile w normalnej sytuacji zainstalowałby w ciągu jednego roku. Zamontowaliśmy również ponad 40 przenośnych urządzeń do odwróconej osmozy dla oddziałów dializacyjnych w szpitalach, które zostały wyizolowane w celu opieki nad pacjentami z COVID-19.

Nasze zespoły produkcji i zaopatrzenia w Stanach Zjednoczonych również znacznie zwiększyły swoje możliwości produkcyjne. Zakład w Concord pomaga w przygotowaniach do wzrostu ostrych przypadków COVID-19. Wysyła urządzenia do hemodializy do jednostek izolacyjnych, które powstały w celu obsługi oczekiwanej większej liczby pacjentów z COVID-19. Oprócz standardowej liczby urządzeń podtrzymujących życie, produkujemy urządzenia, które są przeznaczone do opieki medycznej w nagłych wypadkach.

Zareagowaliśmy również na wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów wymagających leczenia nerkozastępczego w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje to wysyłanie do najbardziej dotkniętych szpitali sprzętu i materiałów do dializy ambulatoryjnej, dializy domowej oraz ciągłych technik nerkozastępczego, a także współpracę z pracownikami służby zdrowia, aby wspomóc ich w efektywnym wykorzystywaniu sprzętu do opieki nad większą liczbą pacjentów.

Nasze zakłady w regionie EMEA stawiają sobie również za cel maksymalizację możliwości produkcji sprzętu medycznego do leczenia chorób o ostrych przebiegach oraz wyznaczyły sobie ambitny cel zwiększenia produkcji nawet o 200%.

O dializach ostrych

Terapie ostre są niezbędne przede wszystkim w leczeniu ostrej niewydolności nerek u krytycznie chorych na oddziałach intensywnej terapii. Ciągła terapia nerkozastępcza (CRRT) oczyszcza krew za pomocą specjalnych roztworów i filtrów, naśladując naturalne funkcje nerek i utrzymując względnie stały poziom płynów w organizmie.

Łączenie sił w czasach kryzysu

W Stanach Zjednoczonych nawiązaliśmy współpracę z innymi dostawcami usług dializacyjnych w celu stworzenia ogólnokrajowego planu awaryjnego w zakresie leczenia pacjentów dializowanych zakażonych COVID-19. Zmniejsza to obciążenie szpitali.

Ściśle współpracujemy również z systemami opieki zdrowotnej i samorządami lokalnymi, aby wdrażać rozwiązania i tym samym oferować najlepszą możliwą opiekę nad pacjentem. Aby pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru produktów do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego COVID-19, Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) przyznał Fresenius Medical Care autoryzację w zakresie stosowania w nagłych przypadkach systemu multiFiltrate PRO i rozwiązań multiBic/multiPlus. Sprzęt został dopuszczony do przeprowadzania CRRT w celu leczenia pacjentów w przypadku ostrego przebiegu choroby w czasie nagłego zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego COVID-19. Oprócz dostarczonych w maju do szpitali w aglomeracji nowojorskiej rozwiązań z zakresu urządzeń dializacyjnych multiBic, firma oczekuje również, że w ciągu następnych tygodni do Stanów Zjednoczonych dotrą pierwsze dostawy systemu multiFiltrate Pro.

ECMO devices firmy Xenios

Korzystamy z naszej technologii i know-how w leczeniu pacjentów z COVID-19

Oprócz dializ ostrych obserwujemy znacznie większe zapotrzebowanie na konsole Novalung ECMO i zestawy dla pacjentów Novalung produkowane przez Xenios AG, spółkę zależną firmy Fresenius Medical Care.

Urządzenia ECMO firmy Xenios są już stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19 w wielu europejskich krajach, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych epidemią, jak Włochy, Hiszpania i Francja. Jednak urządzenia ratujące życie są pilnie potrzebne także poza Europą. Wuhan, najbardziej dotknięty region Chin, otrzymał dostawę pod koniec lutego.

Wdrożyliśmy wiele działań mających na celu maksymalne zwiększenie naszych możliwości w zakresie produkcji zarówno urządzeń ECMO, jak i zestawów dla pacjentów.

O terapii ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation)

Xenios AG, spółka zależna firmy Fresenius Medical Care, dostarcza konsole ECMO, które są wykorzystywane do leczenia pacjentów z ciężkim zapaleniem płuc oraz ARDS z niewydolnością płuc, która może być wynikiem zakażenia koronawirusem. Mówiąc prościej, terapia ECMO Xenios przejmuje funkcję płuc, uwalniając krew pacjenta od dwutlenku węgla poza organizmem i wzbogacając ją w tlen. Daje to płucom wystarczająco dużo czasu na regenerację.

Pielęgniarki FME w Hiszpanii

Niezwykłe zaangażowanie naszych pracowników

Mamy szczęście, że posiadamy tak wielu oddanych pracowników, którzy wykazują się niezwykłym zaangażowaniem, starając się zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów na całym świecie. Pracownicy w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Chinach i w wielu innych krajach zaoferowali dobrowolnie swoje usługi, aby wspierać regiony i szpitale dotknięte poważnymi problemami.

W Stanach Zjednoczonych potrzebne były dodatkowe pielęgniarki dializacyjne i inni opiekunowie, aby rozwiązać problem zwiększonej liczby pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek z powodu COVID-19. W Chinach inżynierowie i pielęgniarki Fresenius Medical Care zgłosili się dobrowolnie do pomocy w lokalnych szpitalach w Wuhan, współpracując z lokalnymi zespołami pielęgniarski stacji dializ. Współpracownicy z łańcucha dostaw stanęli na wysokości zadania, jakim jest zaspokojenie rosnącego popytu przy jednoczesnym przestrzeganiu szeroko zakrojonych środków bezpieczeństwa.

Pielęgniarka dializacyjna, która dobrowolnie zgłosiła się w Wuhan

Na początku martwiłam się o zakażenie. Ale kiedy zobaczyłam, że pacjenci otrzymują pomoc i są pod opieką, poczułam, że wszystko jest tego warte.

Lianju Jiao
Pielęgniarka dializacyjna, która dobrowolnie zgłosiła się w Wuhan

W tych trudnych warunkach pracownicy Fresenius Medical Care na całym świecie stanowią podstawę sukcesu naszej firmy. Wspólnie nie tylko dają z siebie wszystko, aby podczas tego kryzysu nasi pacjenci byli bezpieczni, ale także dzielą się swoją motywacją i starają się nie poddawać.

Pielęgniarki w Hiszpanii
Pielęgniarki w Hiszpanii

Ten film został nakręcony przez zespół z Walencji w Hiszpanii, jednym z krajów najbardziej dotkniętych pandemią. Jest to podnoszące na duchu przesłanie zachęty dla wszystkich kolegów i koleżanek z Fresenius Medical Care oraz promyk nadziei w trudnych czasach.

Care Manager w stacji dializ El Pilar w Madrycie

Wbrew naszym obawom, nigdy w całym moim życiu zawodowym nie byłam tak dumna z mojego zespołu, jak teraz. To właśnie w takich trudnych chwilach, kiedy zaangażowanie, profesjonalizm i powołanie wysuwają się na pierwszy plan, poznajesz ludzi – swoich ludzi. „Dziękuję wszystkim za troskę o nas, ponieważ musimy tu ciągle wracać, by żyć, a wy nie zostawiliście nas samych”, powiedział mi jeden z pacjentów zaledwie kilka dni temu.

Dr. Maria Pilar Martínez Rubio
Care Manager w stacji dializ El Pilar w Madrycie
Powiązane treści

Znajdź więcej historii w naszym archiwum