Przejdź do treści

25 lat tworzenia przyszłości wartej życia. Razem przez następne 25 lat.

Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, Fresenius Medical Care!

Rocznica jest okazją do spojrzenia wstecz na nasze dokonania oraz ponownego przyjrzenia się ważnym kamieniom milowym. To także inspiracja do zwrócenia się w przyszłość i nakreślenia wizji na dalszą drogę. Zapraszamy do udziału w tej podróży, w czasie gdy Fresenius Medical Care świętuje 25 lat w służbie poprawy życia naszych pacjentów na całym świecie.

Nasza historia – 25 lat pasji

W ostatnich latach leczenie pacjentów z chorobami nerek przeszło długą drogę, zapewniając ludziom na całym świecie lepszą jakość życia i dłuższą oczekiwaną długość życia. Firma Fresenius Medical Care towarzyszyła im na każdym kroku. Nasze niezachwiane skupienie się na innowacjach uczyniło nas liderem technologii i rynku, ponieważ przekraczanie granic w osiągnięciach dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów jest pasją każdego pracownika. Poniżej przedstawiamy ważne kamienie milowe, które uczyniły Fresenius Medical Care tym, czym jesteśmy dzisiaj.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej historii lub historii dializ? Zapoznaj się z następującymi tematami na naszej globalnej stronie internetowej:

Nasza historia

Historia dializy

Zaczęło się od wizji

W 1996 roku śmiała wizja zapewnienia lepszej opieki pacjentom dializowanym na całym świecie nabrała kształtu, gdy firma Fresenius Worldwide Dialysis połączyła się z amerykańskim specjalistą w zakresie dializ, National Medical Care. Nowa spółka notowała swoje akcje na giełdach w Nowym Jorku i Frankfurcie. W ciągu trzech lat 100-tysięczna maszyna do dializy firmy Fresenius Medical Care zjechała z linii produkcyjnej w Schweinfurcie, a akcje firmy stały się częścią niemieckiego DAX-30.

Status technologicznego lidera 

Innowacja zawsze była podstawą działań Fresenius Medical Care. Firma wprowadziła pierwszy filtr polisulfonowy w 1983 roku i od tego czasu technologia ta stała się standardem w branży. W kolejnych latach firma dopracowała trzy kluczowe elementy systemu dializ. Filtr krwi (dializator), pompa i komora wyrównawcza muszą pracować w idealnej harmonii, aby zapewnić bezpieczny i niezawodny przepływ krwi. Opanowanie tego złożonego procesu uczyniło Fresenius Medical Care niekwestionowanym liderem technologicznym w zakresie sprzętu do hemodializy.

Kamienie milowe w innowacjach

Międzynarodowy sukces maszyn serii 4008 był niezwykły i zainspirował nas do ciągłego wprowadzania innowacji w tworzeniu dializatorów i aparatów do dializy. Wprowadzenie systemu 5008 w 2005 roku było kolejnym kamieniem milowym, ponieważ przyniosło znaczne korzyści pacjentom i poprawiło ich przeżywalność o jedną trzecią.

Lider rynku

Ciągłe doskonalenie sprzętu do dializy utorowało nam drogę do wiodącej pozycji na rynku. Do 2003 roku firma Fresenius Medical Care leczyła ponad 100 000 pacjentów rocznie. Do 2012 roku z linii produkcyjnej zjechało pół miliona aparatów do dializy. Jednym z sekretów ciągłego sukcesu jest nasza integracja pionowa, która łączy know-how w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz powiązanych usług i zabiegów realizowanych we własnych ośrodkach.

Wzór panowania nad złożonością

Zapewnienie każdemu pacjentowi lepszej jakości życia i dłuższej oczekiwanej długości życia napędza innowacje we Fresenius Medical Care. Przykładem może być 6008 CAREsystem, nowy system do hemodializy, wprowadzony w 2016 roku. Składa się z 8000 elementów, które współpracują ze sobą, aby precyzyjnie odtwarzać normalne funkcje nerek. Każdy aparat działa około 5000 godzin rocznie przez średni okres użytkowania, czyli dekadę lub dłużej.

Nacisk na dializę domową

Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów są również czynnikami napędzającymi zaawansowane opcje dializy domowej.

Podróż ta rozpoczęła się w 2014 roku wraz z wprowadzeniem na rynek nowej generacji cyklerów do dializy otrzewnowej. System sleep-safe harmony zapewniał najbardziej zindywidualizowane opcje leczenia w domu. Przejęcie firmy NxStage Medical, Inc. w 2019 r. pozwoliło Fresenius Medical Care rozszerzyć portfolio hemodializy domowej o kolejną innowacyjną technologię, która zapewnia pacjentom dializowanym w domu większą elastyczność. W 2020 r. ponad 14 procent dializ wykonanych przez nas w USA odbyło się w warunkach domowych. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu na 2022 r., jakim jest przekroczenie progu 15 procent w tym zakresie.

Chcę, abyście wiedzieli, że po 25 latach sukcesów nie przyjmujemy naszych osiągnięć za pewnik. Nie spoczniemy w naszych wysiłkach, aby zapewnić coraz lepsze usługi dla naszych pacjentów, płatników i systemów opieki zdrowotnej.

Rice Powell
CEO Fresenius Medical Care

Co przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o Fresenius Medical Care? Poprosiliśmy Zespół Zarządzający, aby podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat 25 lat sukcesów i perspektyw na kolejne 25. Dowiedz się, co planują celebrować.

Wspólne kształtowanie przyszłości

Kolejne 25 lat przyniesie wiele zmian. Połączenie telezdrowia i inteligencji zespolonej zapewnia pacjentom najlepsze możliwe leczenie, w tym wczesne porady i wskazówki dotyczące profilaktyki. Jako lider innowacji, Fresenius Medical Care ma jasną wizję przyszłości opieki zdrowotnej. Wykorzystując nasze doświadczenie w zakresie cyfryzacji, analityki danych i sztucznej inteligencji, wzniesiemy opiekę nefrologiczną na wyższy poziom.

Strategia 2025

Tworzymy przyszłość opieki zdrowotnej dla przewlekle i krytycznie chorych pacjentów w całym kontinuum leczenia nerek, wykorzystując nasze podstawowe kompetencje: innowacyjne produkty, obsługę placówek ambulatoryjnych, standaryzację procedur medycznych i skuteczną koordynację opieki. W przyszłości Fresenius Medical Care skoncentruje się na trzech kluczowych obszarach: kontinuum opieki nefrologicznej, rozwiązaniach w zakresie intensywnej opieki medycznej, a także budowaniu uzupełniających aktywów poprzez partnerstwa, inwestycje i przejęcia. Przeczytaj więcej o naszej Strategii 2025 na naszej globalnej stronie internetowej.

Popularność teleopieki

Leczenie i technologia poprawiająca jakość życia pacjentów cały czas rozwijają się, ale jesteśmy na początku prawdziwej rewolucji w opiece zdrowotnej. Telezdrowie stanie się jej integralną częścią, a Fresenius Medical Care nadal będzie wyznaczać nowe standardy innowacji w całym kontinuum opieki nefrologicznej, włączając w to nowe systemy hemodializy i większą elastyczność dializy domowej. Wykorzystujemy nasze stałe postępy w dziedzinie danych medycznych, naszej inżynierii, skali i bezkonkurencyjnej sieci ośrodków, aby stale usprawniać opiekę w celu uzyskania lepszych wyników.

Urządzenia stają się inteligentnymi platformami

Pacjenci, zespoły opieki i lekarze Fresenius Medical Care już teraz korzystają z połączeń cyfrowych. Ponieważ wdrażamy coraz więcej najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych dla większej liczby osób na całym świecie, będą oni mieli dostęp w czasie rzeczywistym do najlepszych możliwych opcji leczenia, w tym platformy cyfrowej o nazwie "TheHub" dla zespołów opieki, "DoctorApp" dla lekarzy do monitorowania pacjentów i dostosowywania leczenia oraz aplikacji na smartfony "MyCompanion" dla pacjentów. Narzędzia te umożliwią również wprowadzenie nowych modeli opieki nefrologicznej i całościowej opieki domowej.

Wykorzystanie danych dla lepszych wyników

Większy udział telezdrowia wytworzy więcej danych, które można wykorzystać do terminowych spostrzeżeń i spersonalizowanych interwencji. Fresenius Medical Care ma już najszerszy zbiór danych na świecie, zawierający informacje o ponad dwóch milionów pacjentów, ponad pół miliardzie zabiegów hemodializ i prawie dwóch miliardach wyników badań laboratoryjnych. Chcemy wykorzystać te dane do zbudowania największego na świecie rejestru wyselekcjonowanych danych klinicznych. Celem jest upewnienie się, że właściwy pacjent otrzyma właściwe leczenie we właściwym czasie.

Sztuczna inteligencja dla poprawy życia

Wierzymy, że sztuczna inteligencja i samouczenie się systemów mogą pomóc poprawić ciągłość opieki nefrologicznej w nadchodzących latach. Przyszłe urządzenia do dializy będą wykorzystywać wiele bioczujników do wykrywania najmniejszych sygnałów chemicznych i fizycznych, aby automatycznie dostosowywać parametry dializy w czasie rzeczywistym. Algorytmy, które przesiewają dane pacjenta i leczenia w celu zapewnienia aktualnych informacji, mają jeden cel, którym jest wspieranie i wzmacnianie ludzkiej inteligencji, aby dać czas na to, co najważniejsze: kontakt z ludźmi.

Od reagowania do profilaktycznej opieki zdrowotnej

Monitorowanie samopoczucia każdego pacjenta za pomocą danych i algorytmów zasadniczo poprawi model opieki, zmieniając go z opieki reaktywnej na profilaktykę. Dzięki modelowaniu predykcyjnemu Fresenius Medical Care może porównywać bieżące wartości pacjenta z danymi historycznymi, aby prognozować przyszłość i interweniować tak wcześnie, jak to możliwe. Zanonimizowane modele pomagają również systemom opieki zdrowotnej, ponieważ ogólny stan zdrowia pacjentów jest lepszy, dzięki czemu wymagają rzadszych hospitalizacji, co obniża ogólne koszty. Fresenius Medical Care pracuje nad wprowadzeniem tego systemu do ośrodków na całym świecie.

Przyszłości dzięki zaawansowanym badaniom

Dane i nowe narzędzia cyfrowe umożliwiają nam również prowadzenie wirtualnych badań klinicznych. Anonimowe cyfrowe awatary pacjentów pomagają ekspertom dowiedzieć się, kto i w jakich warunkach odniesie największe korzyści, gdy nowy lek pojawi się na rynku. Żadna inna firma do tej pory nie dysponuje tak zaawansowanymi technikami modelowania badań. Fresenius Medical Care zaangażuje również więcej pacjentów w rejestr badań klinicznych za pomocą kampanii „My Reason”. Przekazywanie danych to wspaniały dar na przyszłość, który zarówno katalizuje badania, jak i ratuje przyszłe pokolenia przed wieloma wyzwaniami związanymi z chorobami nerek, z którymi mamy obecnie do czynienia.