Przejdź do treści

20 lat tworzenia przyszłości wartej życia

Dążymy do poprawy jakości życia osób cierpiących na choroby nerek. Osiągnięcie postępów technologicznych i terapeutycznych w dializoterapii i zapewnienie naszym pacjentom najlepszych możliwych leków jest naszą motywacją od 20 lat i tak jest do dziś. Przez te wszystkie lata nieustannie podejmowaliśmy wyzwanie i staliśmy się liderem technologii i rynku. Zwiększając nasze inwestycje w obszary związane z dializami w przyszłości, zamierzamy jeszcze bardziej rozbudować naszą wiedzę medyczną – z korzyścią dla naszych pacjentów. 

Fakty i liczby

W swojej 20-letniej historii Fresenius Medical Care osiągnęł wysoką pozycję. Chęć zapewnienia pacjentom przyszłości z lepszą jakością życia jest naszą stałą siłą napędową i źródłem satysfakcji. Przyjęliśmy i dalej rozwijaliśmy to wyzwanie. Dowodzi tego szereg faktów. Mamy ponad pięć razy więcej pacjentów niż kiedy zaczynaliśmy, produkujemy dziesięć razy więcej dializatorów, nasza sprzedaż wzrosła prawie dwunastokrotnie, a nasz dochód netto ponad 11-krotnie. Obecnie prowadzimy ponad 3.500 stacji dializ w ponad 45 różnych krajach i każdego roku leczymy około 300.000 pacjentów – w rzeczywistości przeprowadzamy dializę gdzieś na świecie co 0,7 sekundy. Wszystko to jest możliwe tylko dzięki ponad 100.000 pracownikom firmy, którzy wykazują się ogromną odwagą i energią, napędzającą nas każdego dnia. 

Punkt startowy

Odwaga i energia były również konieczne w 1996 r., kiedy Gerd Krick, ówczesny dyrektor generalny Fresenius AG, wpadł na pomysł przejęcia znacznie większego amerykańskiego specjalisty od dializy, firmy National Medical Care. Dzięki technicznemu talentowi, komercyjnej wizji i strategicznym umiejętnościom szybko zdobył sojuszników dla swojego planu. Wraz z Benem Lippsem, który później został dyrektorem generalnym Fresenius Medical Care, ostatecznie zrealizował swój plan. Przejęcie powiodło się i narodziła się firma Fresenius Medical Care. "W tym okresie w firmie regularnie mieliśmy odwiedzających gości – od bankierów po delegacje ze Stanów Zjednoczonych. Wszyscy chcieli wiedzieć, na czym polega nasza praca i jak działa produkcja", wspomina Erwin Franiek, który od 36 lat współpracuje z Fresenius i jest obecnie odpowiedzialny za kontrolę jakości w miejscu produkcji dializatorów w St. Wendel.

Zostać liderem technologicznym

"W rzeczywistości byliśmy już wtedy liderem technologicznym", kontynuuje Franiek. Najważniejsze kroki zostały już podjęte. W 1983 roku wprowadziliśmy filtr polisulfonowy, który jest obecnie standardem. W następnych latach udoskonaliliśmy kluczowe elementy systemu dializ – filtr krwi (dializator), pompę i komorę równoważenia. Ważne jest, aby te trzy elementy współpracowały ze sobą w doskonałej harmonii, ponieważ krążenie pacjenta musi pozostać stabilne podczas stosunkowo szybkiego wypływu krwi. Innymi słowy, tylko pewna ilość płynu może zostać usunięta z krwi w jednostce czasu – złożony proces, który wymaga skrupulatnej kontroli. "Udany równoległy rozwój tych kluczowych komponentów ostatecznie zapewnił nam pozycję lidera technologii" – wyjaśnia Reiner Spickermann, który od 20 lat odpowiada za prace rozwojowe nad sprzętem do hemodializy w Schweinfurt.

20 lat tworzenia przyszłości wartej życia

Pomyślny równoległy rozwój tych kluczowych komponentów ostatecznie zapewnił nam pozycję lidera technologii.

Reiner Spickermann
Reiner Spickermann, odpowiedzialny za rozwój sprzętu do hemodializy w Schweinfurt w ciągu ostatnich 20 lat

Ogromny postęp

Nagrodą za tę ciężką pracę było w 1992 roku wprowadzenie na rynek rodziny 4008. "Wszyscy odczuliśmy niewiarygodne poczucie euforii, kiedy zaprezentowaliśmy system na ERA-EDTA, corocznej konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Chorób Nerek – Europejskiej Konferencji Dializ i Transplantacji w Paryżu”, mówi Spickermann. Reakcja była niewyobrażalna. Spickermann wyjaśnia, w jaki sposób, dzięki temu sukcesowi w następnych latach firma nadal rozwijała swoją wiodącą technologię zarówno w zakresie dializatorów – serca systemu – jak i w odniesieniu do rzeczywistej maszyny do dializy. Kolejny kamień milowy to wprowadzenie na rynek w 2005 roku systemu terapii 5008. Zapewniło to znaczne korzyści dla pacjentów i zwiększyło wskaźnik przeżywalności o 35 procent.

Zostać liderem na rynku

Ciągłe ulepszanie sprzętu do dializy ostatecznie utorowało drogę do wiodącej pozycji na rynku. Do 1999 roku 100.000 maszyn do dializy zjechało z linii produkcyjnej w Schweinfurt. Zaledwie cztery lata później leczyliśmy ponad 100.000 pacjentów rocznie, a roczna produkcja wzrosła do ponad 50 milionów dializatorów. Produkcja dializatorów przekroczyła próg 500 milionów w roku 2007 i wartość miliarda sześć lat później.

Ciągłość pomimo złożoności

Naszą cechą definiującą jest ciągłość. Jest to widoczne w rozwoju firmy i ciągłym ulepszaniu aparatów do dializ. Często są to małe sukcesy, ale każdy mały krok zapewnia pacjentom lepszą jakość życia i dłuższą oczekiwaną długość życia. "Moim zdaniem nie ma lepszej motywacji", podkreśla Spickermann. "Wielkim wyzwaniem jest odtworzenie złożoności funkcji nerek tak skutecznie, jak to tylko możliwe", dodaje. Konstrukcja urządzenia do dializy jest odpowiednio złożona. Składa się z około 8.000 komponentów, z których niektóre są wykonane z wysoko wyspecjalizowanych materiałów i mają specjalne właściwości. Na przykład muszą być bio-kompatybilne. Innymi słowy, składniki nie mogą przenosić do krwi żadnych zanieczyszczeń. Muszą również wytrzymywać wysokie temperatury i wykazać odporność na substancje kwaśne i zasadowe. Zawory są kolejnym kluczowym elementem i muszą pracować z absolutną precyzją i niezawodnością przez długi czas ich eksploatacji wynoszący około 5.000 godzin rocznie ze średnim czasem użytkowania od dziesięciu do dwunastu lat. "Ważne jest również, aby poszczególne elementy działały w idealnej harmonii, aby parametry krwi, takie jak temperatura i wartość pH oraz krążenie pacjenta, pozostały stabilne", podkreśla Spickermann. Wyjaśnia, że ​​składu krwi nie można zmieniać zbyt szybko i należy zapobiegać krzepnięciu krwi. "Nasze mistrzostwo w tym złożonym wyzwaniu sprawia, że ​​wyróżniamy się z tłumu", mówi Spickermann.

Wartość dodana pozostaje w firmie

Całościowe podejście do złożoności jest tylko jednym z aspektów naszej pracy. Bezpieczeństwo pacjentów i najwyższa jakość to absolutna konieczność. "Nie możemy pozwolić sobie na kompromisy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów", podkreśla Franiek, który wraz ze swoim zespołem zapewnia stałą wysoką jakość materiałów i procesów. "Dlatego stale ulepszamy kompatybilność produktów i automatyzujemy wiele procesów kontrolnych w produkcji, aby zminimalizować błędy tak skutecznie, jak to możliwe", dodaje. Biorąc pod uwagę znaczenie jakości, integracja pionowa zawsze była cechą naszej firmy. Zajmujemy się całym łańcuchem wartości dodanej – od produkcji membrany i całej maszyny do rozwoju oprogramowania, wszystkich usług związanych z dializami i towarzyszących zabiegów. Integracja pionowa ma dodatkową zaletę – koncentruje całą wiedzę fachową na miejscu. Co więcej, nasi programiści otrzymują cenne informacje i porady w codziennych kontaktach z pacjentami i ekspertami. Pomaga nam to na bieżąco ulepszać produkty i usługi dla naszych pacjentów, a także upraszczać, zwiększać bezpieczeństwo i efektywność procesów.

Tamara Jones, dializowana pacjentka

Tamara Jones, dializowana pacjentka.

 

Pacjent na pierwszym miejscu

Kluczowy inspriacja do ciągłego ulepszania pochodzi od lekarzy i pacjentów. W przyszłości chcemy się z nich jeszcze więcej nauczyć. Mając to na uwadze, w latach dziewięćdziesiątych zaczęliśmy przenosić się do sektora szpitalnego oraz usługowego i od tego czasu stopniowo rozszerzamy te działania. Przykłady obejmują nabycie Renal Care Group, Inc. w 2005 roku czy większościowego udziału tajwańskiego dostawcy usług dializ Jiate Excelsior Ltd. w 2007 roku oraz przejęcie Asia Renal Care Ltd. w 2010 roku, Euromedic w 2011 roku oraz Liberty Dialysis Holdings, Inc. w Ameryce w następnym roku.

Przesuwanie granic

Musimy spojrzeć na ogólną sytuację pacjentów i wykorzystać każdą możliwość, aby poprawić ich jakość życia.

Prof. Dr. Bernard Canaud
Dyrektor Medyczny

"Pomimo wszystkich naszych wysiłków i ciągłych ulepszeń, nawet my mamy pewne ograniczenia, mówi Dyrektor Medyczny w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, profesor Bernard Canaud. "Dializa zapobiega pewnej śmierci osób z chorobą nerek i tego ogromnego postępu dokonano w ciągu ostatnich 50 lat. Ale odtworzenia sposobu funkcjonowania nerek jest bardzo trudnym i precyzyjnym zadaniem. To nie skuteczność tej metody nas ogranicza, ale ograniczenia czasowe dializy", wyjaśnia. Ludzkie nerki pracują przez całą dobę i oczyszczają 1.500 litrów krwi dziennie, co odpowiada około 546.000 litrów rocznie i około 11 milionów litrów na przestrzeni 20 lat. Jest to odpowiednik ogromnej ilości wody, jaką oczyszczalnia ścieków dla populacji 35.000 osób oczyszcza w ciągu 24 godzin. Maszyna do dializy, w przeciwieństwie do nerek, transportuje i oczyszcza zaledwie 120 litrów krwi w trzech czterogodzinnych sesjach tygodniowo. W związku z tym oraz faktem, że liczba pacjentów z chorobami nerek będzie nadal rosła w naszym starzejącym się społeczeństwie, profesor Canaud wzywa do rozważenia innych podejść do leczenia oprócz dializy. "Musimy spojrzeć na ogólną sytuację pacjentów i wykorzystać każdą możliwość, aby poprawić ich jakość życia”, mówi i dodaje, że obejmuje to również wczesne wykrywanie oraz zapobieganie czynnikom i objawom prowadzącym do choroby nerek.

Poza dializy

Kluczem do powyższego jest najlepsza możliwa opieka nad pacjentem i zrozumienie szczegółowych relacji medycznych. W przyszłości zależy nam na dalszym wzmocnieniu naszej wiedzy medycznej i zwiększeniu inwestycji w usługi medyczne związane z dializami. W tej dziedzinie, znanej jako opieka koordynowana, osiągnęliśmy już jedenasto procentowy udział w sprzedaży na naszym największym rynku w Stanach Zjednoczonych, a liczba ta rośnie. Nasz Dyrektor Generalny, Rice Powell, przedstawił te dane na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu w maju tego roku. Łączy on rozwój zarządzania opieką z ważnymi celami strategicznymi, mówiąc: "Nasze doświadczenie w zakresie dializy i obszarów działalności związanych z koordynacją opieki umożliwia nam aktywne kształtowanie zmian na rynku opieki zdrowotnej." Daje nam to możliwość skupienia się na holistycznym leczeniu pacjentów, a tym samym na stworzeniu podstawy naszego dalszego rozwoju.

Urzadzenie do hemodializy Fresenius Medical Care 6008

Ciągłość działania – nasze najnowsze osiągnięcia

  • Nowa system do leczenia hemodializą przewlekłą niewydolność nerek
  • Nowy dializator – zmodyfikowana powierzchnia włókien oznacza, że ​​do standardowego leczenia dializami potrzeba mniej heparyny; dostępne dane kliniczne
  • Nowe rozwiązania produkcyjne dla pacjentów dializowanych w warunkach domowych, zarówno do hemodializy, jak i dializy otrzewnowej
  • Nowa platforma produktowa do dializy otrzewnowej
Powiązane treści

Znajdź więcej artykułów w naszym archiwum