Strony krajów:

„Jak możemy zaoferować naszym pacjentom możliwie jak najlepsze leczenie?”

Innowacyjna siła oparta na globalnej wiedzy specjalistycznej

W marcu 2019 roku Fresenius Medical Care powołał Globalne Biuro ds. Medycznych w celu wzmocnienia działalności firmy w zakresie opieki nad pacjentami. Ta globalna funkcja stanowi ważny kamień milowy na drodze do transformacji opieki zdrowotnej na całym świecie w oparciu o zintegrowany pionowo model biznesowy spółki.

Za każdym razem, gdy Len Usvyat odwiedza stację dializ, widzi nie tylko pacjentów i personel ośrodka, ale także dane. Specyficzne odgłosy oddziału dializacyjnego, ostatnia morfologia krwi pacjenta – prawie każdy aspekt codziennego życia stacji może zostać przekształcony w numeryczne odciski, jak wyjaśnia dyplomowany ekonomista i wiceprezes ds. zaawansowanej analizy stosowanej we Fresenius Medical Care.

Ocenę danych zmienił w swoją misję: wykorzystanie uniwersalnego języka liczb w celu poprawy leczenia osób z chorobami nerek. „Jestem zachwycony tym, że za każdym zestawem danych stoi pacjent z własnymi uczuciami i emocjami, na które możemy pozytywnie wpłynąć”, mówi Usvyat.

Stacja dializ Fresenius Medical Care
Len Usvyat

W naszych danych szukamy wzorców, które możemy przełożyć na użyteczne i praktyczne zrozumienie przez personel medyczny.

 

Len Usvyat
Wiceprezes ds. zaawansowanej analityki stosowanej Fresenius Medical Care

Lepsze wyniki terapeutyczne dla pacjentów

Usvyat jest niemal w euforii, gdy mówi o wielu sposobach zastosowania tych danych medycznych: „W przyszłości będziemy mogli jeszcze skuteczniej, indywidualnie i precyzyjnie leczyć choroby nerek”, mówi z pełnym przekonaniem.

„Będziemy świadkami pojawienia się inteligentnych metod leczenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i cech pacjenta”, dodaje. „Możliwe będzie opracowanie indywidualnych metod leczenia, wykorzystujących nie tylko istniejące dane z badań klinicznych, ale także cenne informacje w czasie rzeczywistym pochodzące z urządzeń monitorujących kondycję fizyczną, aparaty do dializy, a także inne urządzenia.”

Nawet dziś zespół Usvyat'a rutynowo analizuje setki punktów danych, aby przewidzieć, którzy pacjenci prawdopodobnie będą potrzebowali leczenia szpitalnego, a którzy obarczeni są zwiększonym ryzykiem zakażenia. Unikanie tych zdarzeń prowadzi do poprawy wyników terapeutycznych i jakości życia pacjentów, co jest również korzystne dla systemów opieki zdrowotnej.

Przy łóżku pacjenta

Nowe możliwości dzięki ściślejszej współpracy

Globalne Biuro ds. Medycznych

W marcu 2019 roku Fresenius Medical Care powołał Globalne Biuro ds. Medycznych w celu wzmocnienia współpracy i wymiany wiedzy medycznej w całej firmie, a tym samym osiągnięcia wysokiej jakości wyników dla pacjentów na całym świecie. Dodając do Zarządu Dyrektora ds. Medycznych, Fresenius Medical Care podkreśla swoje zaangażowanie w stosowanie nauki klinicznej na coraz wyższym poziomie.

Fresenius Medical Care prowadzi ponad 4000 stacji dializ w około 50 krajach. Jako lider na rynku, firma produkuje co drugie urządzenie do dializy na całym świecie. „Choroba nerek to globalna epidemia, która stanowi obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie”, wyjaśnia Maddux. „Fresenius Medical Care, jako pionowo zintegrowana, aktywna globalnie firma z branży opieki zdrowotnej, ma idealną pozycję do wykorzystania i dalszego rozwoju możliwości oferowanych przez połączone dane i innowacyjne rozwiązania na całym świecie.”

Zespół GMO regularnie publikuje swoje kluczowe wnioski. W 2019 roku opracował również pierwsze globalne ramy wyznaczające priorytety w zakresie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami we wszystkich regionach. Stanowi to kolejny krok w kierunku harmonizacji i poprawy jakości opieki nad osobami z chorobami nerek na całym świecie w perspektywie długoterminowej.

Wyzwaniem jest jednak również globalna współpraca w postaci GMO. „Musimy współpracować z bardzo zróżnicowanymi systemami opieki zdrowotnej na całym świecie”, mówi Usvyat.

Pacjent i pielęgniarka

Algorytmy jako naturalna część opieki zdrowotnej

Ponadto Usvyat w trakcie swojej pracy wielokrotnie spotyka się z kontrowersyjnymi kwestiami, takimi jak pytanie, czy komputery kiedykolwiek zastąpią lekarzy i opiekę pielęgniarką. „Z pewnością nie”, twierdzi specjalista od danych. „Zawsze będziemy potrzebować ludzkiej wiedzy, aby obliczenia komputera miały sens i były poprawnie interpretowane.” Już wtedy, gdy jego zespół opracowywał swoje modele matematyczne, ściśle współpracował z lekarzami i personelem stacji dializ, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby. „Chcemy im pomóc i dać im narzędzie pozwalające im na wykonywanie ich pracę jeszcze lepiej niż dotychczas”, mówi Usvyat.

Usvyat wierzy, że algorytmy staną się w przyszłości coraz bardziej naturalną częścią opieki zdrowotnej i że stopniowo będziemy się do tego przyzwyczajać. Ale nawet on widzi ograniczenia, jeśli chodzi o korzystanie z prognoz komputerowych w codziennym życiu klinicznym – jak na przykład obliczenia w zakresie śmiertelności czy korelacje związane z płcią lub kolorem skóry. „Musimy być niezwykle ostrożni i wrażliwi, kiedy zajmujemy się takimi kwestiami etycznymi jak te”, mówi Usvyat. „Ale jedna rzecz jest pewna: Jeśli będziemy rozsądnie korzystać z nowych narzędzi, możemy poprawić jakość życia naszych pacjentów z trwałym skutkiem.” 

Aparat do dializ

Powiązane treści