Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Szkolenia i edukacja

Personel pielęgniarski i lekarski zajmujący się dializami

Edukacja i usługi wspierające Twój program terapeutyczny

 

  • Szkolenie produktowe
  • Szkolenie dotyczące stosowania produktu
  • Wiedza naukowa i dotycząca terapii
  • Szkolenia dla pacjentów i rodziny

 

 

Szkolenia dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Jesteśmy tu dla Ciebie od samego początku

Przykład oficjalnych szkoleń wprowadzających, które oferujemy 

Spełnienie wymagań prawnych

Zindywidualizowane warsztaty terapeutyczne, w tym

Szkolenia wspierające pacjentów

Wsparcie szkoleniowe w ustawieniach opieki domowej: tak indywidualne, jak twoi pacjenci

Kontakty w sprawie szkoleń

Aby uzyskać pełną listę dostępnych szkoleń i usług wsparcia programów terapeutycznych, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Fresenius Medical Care.

Powiązane treści