Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Płyny do CRRT

Worek z roztworem Ci-Ca Dialysate Plus

Roztwory do oczyszczania krwi

 • Jednolity 5-litrowy kształt worka
 • Gotowe do użycia, wygodne w obsłudze
 • Roztwory do CRRT buforowane w 100% wodorowęglanem lub mleczanem

Główne cechy

Roztwory do CRRT buforowane wodorowęglanem

*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

Roztwory do CRRT zawierające fosforan

Możliwe kliniczne skutki hipofosfatemii:1

 • Bezdech
 • Ograniczenie pojemności serca
 • Dysfunkcja leukocytów
 • Rabdomioliza
 • Hemoliza
 • Cukrzycowa kwasica ketonowa
 • Dysfunkcja OUN

Roztwory mleczanowe

*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

*W zależności od lokalnego zatwierdzenia produktu

Ci-Ca® Dialysate Plus

 • Ci-Ca® Dialysate Plus - łatwiejsze  gospodarowanie fosforanem
 • W pełni zintegrowana antykoagulacja cytrynianowa z multiFiltrate Ci-Ca®
 • Zabieg CRRT praktycznie bez przerw: Wysoka skuteczność & łatwa obsługa
 • Pewna stabilizacja stężenia fosforanu w surowicy

multiBic®

multiBic® – zawsze właściwy roztwór

Zaawansowany i wygodny – worek 5-litrowy multiBic® ma wiele zalet

multiBic® w skrócie

multiPlus

multiPlus – roztwór do CRRT z fosforanem

Zapobieganie powstawaniu hipofosfatemii

Zalety w skrócie

 • Pewna stabilizacja stężenia fosforanu w surowicy
 • Zapobiega tworzeniu się hipofosfatemii i powoduje normalizację stężenia fosforanu w surowicy
 • Fosforan i glukoza zapewniają odpowiednie dostarczanie składników bogatoenergetycznych do procesów metabolicznych
 • Niezawodność i efektywność kosztowa – oddzielna substytucja  fosforanu nie jest konieczna
 • Prosta obsługa dzięki 5-litrowemu dwukomorowemu workowi

multiLac®

multiLac® – roztwory do hemofiltracji buforowane mleczanem

Prescribing Information

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dla roztworu multiBic®

PDF, 52.7 KB

Powiązane treści

1 Amanzadeh J. i Reilly R.F. Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148
2 Lentz R. i in., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944
3 Gatchalian R. i in., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266
4 Zazzo J. i in., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831
5 Shor R. i in., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72
6 Schwartz A. i in., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438