Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

multiFiltratePRO

multiFiltratePRO

Doskonale dostosowany do każdego zespołu 

  • CRRT ze zintegrowaną antykoagulacją Ci-Ca® – bezpieczna i wydajna
  • Umożliwia różnorodne terapie włącznie z terapeutyczną wymianą osocza i leczeniem sepsy
  • Wygodna obsługa ułatwiająca codzienną pracę

Główne cechy

Zintegrowany system Ci-Ca®

Oświadczenie w sprawie protokołu Ci-Ca®:

Umożliwił skuteczne leczenie ostrej niewydolności nerek i doskonałą kontrolę gospodarki kwasowo-zasadowej oraz ogólnoustrojowego zjonizowanego wapnia, przy nieistotnych problemach krzepnięcia.2

Inteligentne oprogramowanie wspierające

Protokół Ci-Ca® zawarty w oprogramowaniu

Ekran HD multiFiltratePRO CiCa
Ekran podczas stosowania CVVHD Ci-Ca® dostarcza kluczowych informacji z protokołu Ci-Ca®

 

Wspiera użytkownika specjalistycznymi informacjami i funkcjami
W celu rutynowej korekty terapii Ci-Ca® informacje z protokołu można z łatwością uzyskać na ekranie
W przypadku niektórych wartości ustawionych poza standardowym zakresem, multiFiltratePRO uświadamia użytkownikowi potencjalnie ryzykowną sytuację kliniczną

 

 

Elementy sprzętowe przeznaczone do antykoagulacji cytrynianowej

Przejrzysty przydział funkcji

Pompy przeznaczone do cytrynianu i wapnia utrzymują dostępność pompy strzykawki do podawania heparyny, która może być potrzebna w trakcie terapii Ci-Ca®. Oddzielne detektory poziomu i liczniki kropel pozwalają na odpowiednio szybkie wykrycie pustych worków, zapobiegając przenoszeniu powietrza z prądem krwi i umożliwiając płynną kontynuację leczenia. Podczas zmiany worka (z dializatem, substytutem, filtratem) infuzja cytrynianu trwa przez pewien czas. Podczas zmian worków (z dializatem, substytutem, filtratem) infuzja cytrynianu trwa przez wiarygodny okres czasu. Umożliwia to uniknięcie wczesnego wykrzepiania systemu.

Pielęgniarka obsługująca urządzenie multiFiltratePRO
Pielęgniarka obsługująca urządzenie multiFiltratePRO

Terapeutyczna wymiana osocza

Terapeutyczna wymiana osocza oparta na multiFiltratePRO

Terapeutyczna wymiana osocza (TPE) z multiFiltratePRO
Terapeutyczna wymiana osocza (TPE) z multiFiltratePRO 

Terapeutyczna wymiana osocza jest sprawdzoną techniką pozaustrojowego oczyszczania krwi.

Zgodnie z opisem Reevesa i in., “efekty terapeutyczne TPE mogą obejmować zarówno usuwanie patologicznych substancji z krwi, takich jak białka monoklonalne i autoprzeciwciała, jak również uzupełnianie niedoborów składników osocza, gdy osocze jest zastosowane jako płyn wymienny.” 5

Wskazania do TPE występują w określonych chorobach z zakresu różnych specjalności:5

  • Neurologii
  • Hematologii
  • Reumatologii
  • Nefrologii
  • W odróżnieniu od separacji poprzez wirowanie,  multiFiltratePRO oddziela osocze od komórek krwi poprzez filtrowanie przez błonę (membrane plasma separation, MPS).

Terapeutyczna wymiana osocza (TPE) oparta na multiFiltratePRO – Korzyści w skrócie

Terapeutyczna wymiana osocza (TPE) oparta na multiFiltratePRO

Łatwa konfiguracja

Interfejs oparty na ekranie dotykowym prowadzi pielęgniarkę przez wszystkie etapy ustawiania, płukania i wypełniania.

 

Główne informacje na ekranie

Wyświetlacz ciśnienia, objętość wymieniona i objętość osocza docelowa, czas zabiegu, szybkości przepływu i historia ciśnienia.

 

Zintegrowane automatyczne obliczanie objętości osocza

Objętość osocza pacjenta i odpowiadająca objętość wymiany osocza mogą być obliczone przez kalkulator osocza aparatu multiFiltratePRO, według  Sprenger i in. 6

 

Uchwyt płynu substytucyjnego

Uchwyt płynu substytucyjnego, umieszczony na szali wyższej wagi, pozwala na łatwą obsługę na poziomie wzroku butelki i worka.

 

Dwa zintegrowane ogrzewacze worków z płynem substytucyjnym

Dwa zintegrowane ogrzewacze worków z płynem substytucyjnym łagodnie ogrzewają roztwór substytucyjny, aby zmniejszyć wychładzanie pacjenta.

 

Automatyczne zwiększanie separacji osocza

multiFiltratePRO posiada funkcję zwiększania stosunku osocza do krwi, aby umożliwić łagodne rozpoczęcie separacji osocza i stabilne warunki filtracji7, jednocześnie oszczędzając czas użytkownika, patrz rycina 1: Zwiększanie stosunku osocza do krwi.

Rycina 1: Zwiększanie stosunku osocza do krwi

Wygodna obsługa

Duży, regulowany monitor

Zaawansowana grafika interfejsu użytkownika

Interfejs multiFiltratePRO
Interfejs multiFiltratePRO

multiFiltratePRO zawiera graficzny interfejs użytkownika, który monitoruje i wyświetla wszystkie istotne dane dotyczące konfiguracji i leczenia. Zintegrowany system alarmowy pomaga szybko określić pilność sytuacji, a także główną przyczynę alarmów.

Czas do następnej oczekiwanej czynności użytkownika jest wyświetlany na pasku stanu w prawym górnym rogu ekranu. Ponadto na ekranie można wyświetlić listę dalszych przyszłych interakcji użytkownika. Obie funkcje umożliwiają optymalizację procesów pracy w OIT.

„Przycisk opieki” przełącza multiFiltratePRO w tryb opieki, zmniejszając przepływ krwi, zatrzymując system równoważenia i zwiększając limity ciśnienia. Zapobiega to niepotrzebnym alarmom podczas przenoszenia pacjenta lub manipulowania cewnikiem.

Łatwe przeprowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)

Broszury

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

Powiązane treści

1 KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney International Supplements 2012. 2:1-138

2 Morgera S. i in., A safe citrate anticoagulation protocol with variable treatment efficacy and excellent control of the acid-base status. Critical Care Medicine 2009. 37:2018-24

3 Morgera S. i in., Metabolic complications during regional citrate anticoagulation in continuous venovenous hemodialysis: single-center experience. Nephron Clinical Practice 2004. 97:c131-6

4 Kalb R. i in., Regional citrate anticoagulation for high volume continuous venovenous hemodialysis in surgical patients with high bleeding risk. Therapeutic Apheresis and Dialysis 2013. 17:202-12

5 Reeves HM et al. The mechanisms of action of plasma exchange. Br J Haematol 2014;164(3):342-51.

6 Sprenger KB et al. Nomograms for the prediction of patient’s plasma volume in plasma exchange therapy from height, weight, and hematocrit. J Clin Apher 1987;3(3):185-90.

7 Malchesky PS. Membrane processes for plasma separation and plasma fractionation: guiding principles for clinical use. Therap Apher 2001;5(4):270–282.