Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Konfiguracje ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)

Konfiguracje ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT)

Różne opcje jako standardowe terapie ostrego uszkodzenia nerek

  • Ciągła hemodializa żylno-żylna (CVVHD)
  • Ciągła hemofiltracja żylno-żylna (CVVH)
  • Ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna (CVVHDF)

 

multiFiltrate Ci-Ca®  EMiC®2

Gdy łączy się Ci-Ca® i EMiC®2 pacjent korzysta zarówno z ustalonego protokołu CVVHD Ci-Ca, jak również zwiększonego klirensu średnich cząsteczek.

Więcej informacji, patrz filtry do CRRT i plazmaferezy

 

Ciągła hemodializa żylno-żylna (CVVHD)

Ciągła hemofiltracja żylno-żylna (CVVH)

Ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna (CVVHDF)

CRRT w porównaniu do iHD (przerywanej hemodializy)

Terapia nerkozastępcza (RRT) w leczeniu ostrego uszkodzenia nerek (AKI) jest najczęściej realizowana jako pozaustrojowe oczyszczanie krwi. Spośród pozaustrojowych metod oczyszczania krwi, w leczeniu AKI stosowane są głównie CRRT i przerywana hemodializa (iHD). Przerywana hemodializa oznacza zastosowanie RRT, ponieważ jest ona inaczej stosowana u pacjentów poddawanych przewlekłej dializie, w której czas trwania zabiegu wynosi np. 4 godziny.

SLEDD

Zalety CRRT i iHD

Powiązane treści

1 Bell M. i in., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino i in., The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin Y.F. i in., The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider A.G. i in., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R. i in., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R. i Schneider A.G., Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991