Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Filtry ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT) i plazmaferezy

Filtr EMiC2

Odpowiednie do antykoagulacji cytrynianowej Ci-Ca® i heparynowej

  • Sterylizowane parą wodną
  • Długa żywotność filtra
  • Doskonała biozgodność
  • Trwałe kapilary z minimalnym ryzykiem wycieku krwi
  • Rozmiar filtra do wyboru w celu spełnienia potrzeb pacjenta

Główne cechy

Sterylizacja parowa

Ultraflux®

Membrana Ultraflux® EMiC®2 jest zoptymalizowana w celu zwiększenia usuwania średnich cząsteczek.

plasmaFlux®

EMiC®2

Lepsze usuwanie średnich cząsteczek

Filtr EMiC2 i moduł Ci-Ca

 

Filtr EMiC2 do usuwania średnich cząsteczek
Zwiększony klirens średnich cząsteczek
Odcięcie przy około ~ 40 kDa
Faliste ukształtowanie kapilarów
Stroma krzywa współczynnika przesiewania ściśle naśladuje kłębuszkową błonę podstawną
Zasadniczo stabilne poziomy albuminy
Wysoka skuteczność również przy niskich przepływach krwi

 

 

Schematyczne przedstawienie współczynników przesiewania

Ultraflux® EMiC®2 odnosi korzyść z nowoczesnej technologii membranowej dzięki wyższej przepuszczalności membrany i dostosowanej wartości odcięcia.

Pobierz

Ultraflux® AV

Filtry Fresenius Polysulfone® sterylizowane parą wodną

Filtr ultraflux AV

Filtry Ultraflux® zawierają membranę Fresenius Polysulfone® opracowaną specjalnie do ciągłej terapii nerkozastępczej. Dzięki tej membranie można usuwać substancje o masie cząsteczkowej do około 30 kD. Natomiast białka osocza, jak albumina, inne duże cząsteczki i komórkowe składniki krwi są zatrzymywane. Charakterystyka filtracji tej błony jest zbliżona do funkcji naturalnej ludzkiej nerki.

Ze względu na ich wysoką stabilność mechaniczną i doskonałą żywotność, filtry Ultraflux® AV paed, AV 400S, AV 600S, AV 1000S są odpowiednie do stosowania we wszystkich zabiegach ciągłych terapii nerkozastępczych.

 

 

Duże wewnętrzne światło i cienka ścianka kapilarów w filtrach Ultraflux® poprawiają geometrię przepływu i zapewniają następujące korzyści:

  • Niski opór przepływu w kapilarach zmniejsza tarcie i siły ścinające
  • Wysoka wymiana płynów umożliwia nieograniczony przepływ ultrafiltratu
  • Doskonała żywotność filtra

 

 

plasmaFlux®

plasmaFlux® - P1dry/P2dry

plasmaFlux - P1dry/P2dry

 

Sterylizowany parą suchy filtr osocza z dwuwarstwową strukturą  i modelowaną konfiguracją membrany
Dostarczanie w formie suchej umożliwia uproszczone instalowanie ze skróceniem procedury płukania
Odpowiednie pory umożliwiają swobodny przepływ składników białkowych, takich jak immunoglobuliny, lipoproteiny, a także inne duże cząsteczki o masie cząsteczkowej nawet powyżej dwóch milionów daltonów
Powierzchnia kontaktowa błony ma konfigurację z grubej siatki, która zapobiega blokowaniu drobnych porów przez komórki krwi; zapewniony jest stabilny proces filtracji przy niskim TMP z doskonałym współczynnikiem przesiewania
Eliminuje się przechodzenie komórek krwi przez błonę
Warstwa powierzchniowa wnętrza kapilary jest otoczona i stabilizowana przez drugą jednorodną warstwę o drobnych porach
Membrana Fresenius Polysulfone® zapewnia doskonałą biozgodność

 

 

Dwuwarstwowa struktura błony filtra osocza P1dry/P2dry

Mikrografia elektronowa plazmafiltrów
Strona lewa: Mikrografia elektronowa kapilary P1dry/P2dry z widokiem pustego filtra. Strona prawa: Powiększona, aby pokazać wewnętrzną powierzchnię i przekrój membrany dwuwarstwowej.

Pobierz

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

Powiązane treści