Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Jakie są zalety płynów o niskiej zawartości GDP i obojętnym odczynie pH?

  • Płyny do dializy otrzewnowej z ultraniską zawartością produktów degradacji glukozy (UltraLow Glucose Degradation Products PD fluids) i ich zalety związane z biozgodnością2,3
  • Krótszy czas trwania hospitalizacji związanych z zapaleniem otrzewnej i mniejsza częstość zapaleń otrzewnej4
  • Lepsze przeżycie pacjenta1
  • Wszechstronny produkt i zestaw systemów aplikacyjnych5

Korzyści

Minimalizacja powikłań związanych z GDP

Dlaczego ograniczenie ekspozycji na GDP jest takie ważne?

GDP wykazują miejscowe i systemowe działania niepożądane. Dlatego ważne jest ograniczenie ekspozycji na GDP także w czasie rozpoczynania terapii.1

Płyny z ultraniską zawartością GDP (UltraLow GDP fluids) pomagają złagodzić istotne problemy kliniczne, takie jak zmiany w błonie otrzewnowej, zmniejszająca się ultrafiltracja otrzewnowa i resztkowa czynność nerek oraz zakażenie.4,14,15

Badania

Badanie balANZ: wyraźne korzyści dla pacjentów

Zachowanie integralności błony otrzewnowej

Krótszy czas trwania hospitalizacji związanych z zapaleniem otrzewnej

Resztkowa czynność nerek – dłuższy czas do wystąpienia anurii

Produkty

Płyny do PD z najniższymi stężeniami GDP – tylko z Fresenius Medical Care

Informacja dotycząca przepisywania

Powiązane treści

1 Lee H.Y. et al., Superior patient survival for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance), Perit Dial Int (2005); 25(3): 248-255.
2 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes, J Am Soc Nephrol (2012); 23(6): 1097-107.
3 Cho Y. et al., Biocompatible dialysis fluids for peritoneal dialysis, Cochrane Database Syst Rev (2014); Mar 27: (3).
4 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial, Perit Dial Int (2012); 32(5): 497-506.
5 Summary of Product Characteristics balance.
6 Niwa H. et al., Accelerated formation of N epsilon- (carboxymethyl) lysine, an advanced glycation end product, by glyoxal and 3-deoxyglucosone in cultured rat sensory neurons, Biochem Biophys Res Commun (1998); 248: 93-7.
7 Schalkwijk C.G. et al., Induction of 1,2-dicarbonyl compounds, intermediates in the formation of advanced glycation end-products, during heat-sterilization of glucose-based peritoneal dialysis fluids, Perit Dial Int (1999); 19: 325-333.
8 Witowski J. et al., Prolonged exposure to glucose degradation products impairs viability and function of human peritoneal mesothelial cells, J Am Soc Nephrol (2001); 12(11): 2434-41.
9 Lamb E.J. et al., In vitro formation of advanced glycation end products in peritoneal dialysis fluid, Kidney Int (1995); 47: 1768-1774.
10 Schwenger V. et al., Damage to the peritoneal membrane by glucose degradation products is mediated by the receptor for advanced glycation end-products, J Am Soc Nephrol (2006); 17(1): 199-207.
11 Honda K. et al., Accumulation of advanced glycation end products in the peritoneal vasculature of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients with low ultra-filtration, Nephrol Dial Transplant (1999); 14(6): 1541-9.
12 Blake PG, Balance about Balanz. Perit Dial Int (2012); 32: 493-496.
13 Frischmann M. et al., Development and validation of an HPLC method to quantify 3,4-dideoxyglucosone-3-ene in peritoneal dialysis fluids, Biomed Chromatogr (2009); 23: 843-851.
14 Kim S. et al., Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study, Nephrol Dial Transplant (2009); 24(9): 2899-908.
15 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial, Nephrol Dial Transplant (2012); 27(12): 4445-53.
16 Wang A.Y.M. et al., The importance of residual renal function in dialysis patients, Kidney Int (2006); 69: 1726-1732.
17 Williams J.D. et al., Euro Balance Trial Group, The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane, Kidney Int (2004); 66(1): 408-18.
18 Henderson I.S. et al., Potentially Irritant Glucose Metabolites in Unused CAPD Fluid, in Frontiers in Peritoneal Dialysis, (1985), edited by Maher JF, Winchester JF, New York, Field, Rich, 261–264.
19 Szeto C.C. et al., Clinical biocompatibility of a neutral peritoneal dialysis solution with minimal glucose-degradation products – A 1-year randomized control trial, Nephrol Dial Transplant (2007); 22: 552-559.
20 Furkert J. et al., Effects of peritoneal dialysis solutions low in GDPs on peritonitis and exit-site infection rates, Perit Dial Int (2008); 28(6): 637-40.
21 Nakayama M. et al., Immunohistochemical detection of advanced glycosylation end-products in the peritoneum and its possible pathophysiological role in CAPD, Kidney Int (1997); 51(1): 182-6.
22 Müller-Krebs S. et al., Renal toxicity mediated by glucose degradation products in a rat model of advanced renal failure, Eur J Clin Invest (2008); 38(5): 296-305.
23 Müller-Krebs S. et al., Glucose degradation products result in cardiovascular toxicity in a rat model of renal failure, Perit Dial Int. (2010); 30(1): 35-40.
24 Zheng Z.H. et al., Heat sterilization of peritoneal dialysis solutions influences ingestive behavior in non-uremic rats, Kidney Int (2002); 62(4): 1447-53.