Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

UltraLow GDP

Obraz UltraLow GDP

Wybierz właściwy płyn

 

  • Płyny do dializy otrzewnowej o najniższych poziomach GDP – tylko od Fresenius Medical Care1
  • Niższe koszty hospitalizacji2
  • Terapia UltraLow ​​GDP jest opłacalna od pierwszego dnia
  • W przypadku terapii CAPD i APD

 

 

Korzyści

Zmniejsz powikłania związane z GDP

Płyny do dializy otrzewnowej o najniższych poziomach GDP – tylko od Fresenius Medical Care1

Stężenia GDP w płynach do dializy otrzewnowej
Stężenia GDP w płynach do dializy otrzewnowej

Niższe koszty hospitalizacji2

Terapia UltraLow ​​GDP jest opłacalna od pierwszego dnia

W przypadku terapii CAPD i APD

Badania

Badanie balANZ

Badanie balANZ: wyraźne korzyści dla Twoich pacjentów5,6,10

Wyniki badania balANZ 1

 

 

balANZ: główna publikacja

„Effects of Biocompatible versus Standard Fluid on Peritoneal Dialysis Outcomes”10

Kluczowe wyniki publikacji
Pacjenci dializowani otrzewnowo z użyciem płynu balance wykazywali:
Późniejsze wystąpienie bezmoczu7% vs 20% pacjentów z bezmoczem (p = 0,009)
Zmniejszoną częstość zapaleń otrzewnej30% vs 49% pacjentów (p = 0,01)
Czytaj artykuł

 

 

Wyniki badania balANZ 2

 

 

balANZ: membrana

„The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial”6

Kluczowe wyniki publikacji
Pacjenci dializowani otrzewnowo z użyciem płynu balance wykazywali:
Bardziej stabilny transport przez błonę otrzewnową mierzony jako D/P kreatyniny(p < 0,001)
Czytaj artykuł

 

 

Wyniki badania balANZ 3

 

 

balANZ: infekcja

„The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balANZ trial”5

Kluczowe wyniki omówione w publikacji
Pacjenci dializowani otrzewnowo z użyciem płynu balance wykazywali:
Krótszy średni czas hospitalizacji z powodu zapalenia otrzewnej6 vs z 11 dni (p = 0,05)
Mniejsze nasilenie zapalenia otrzewnej37% vs 10% epizodów (p = 0,001)
Zmniejszona częstość zapalenia otrzewnej30% vs z 49% pacjentów (p = 0,01)
Czytaj artykuł 

 

 

Wyniki badania balANZ 4

 

 

Analiza GDP

„A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid”1

Kluczowe wyniki omówione w publikacji
Stężenia GDP w płynie balance są znacznie niższe niż w innych biozgodnych płynach do dializy otrzewnowej.1
W szczególności balance zawiera jedynie niewielkie ilości najbardziej bioreaktywnych GDP, 3,4-Dideoxyglucosone-3-ene (3,4-DGE) i 3-Deoxyglucosone(3-DG).1
Czytaj artykuł

 

 

Produkt

Płyny do dializy otrzewnowej o najniższym poziomie GDP – tylko od Fresenius Medical Care1

Płyny do dializy otrzewnowej
Płyny UltraLow GDP

W przypadku terapii CAPD i APD

balance

bicaVera®

Informacje dotyczące zaleceń

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dlabalance

PDF, 55.7 KB

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dla bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dlabalance

PDF, 55.7 KB

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dla bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dlabalance

PDF, 55.7 KB

Skrócone informacje dotyczące zaleceń dla bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Powiązane treści

1Himmele R., Jensen L., Fenn D., Ho C., Sawin D., Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):444-52.
2 Johnson D., EuroPD 2013.
3 Schwenger V. GDP and AGE receptors: mechanisms of peritoneal damage. Contributions to Nephrology 2006;150:77-83.
4 Cho Y., Johnson D., Badve S., Craig J., Strippoli G., Wiggins K. The impact of neutral-pH peritoneal dialysates with reduced glucose degradation products on clinical outcomes in peritoneal dialysis patients. Kidney International, 22 maj 2013. [Epub ahead of print]
5 Johnson D., Brown F., Clarke M., Boudville N., Elias T., Foo M., Jones B., Kulkarni H., Langham R., Ranganathan D., Schollum J., Suranyi M., Tan S., Voss D.; balANZ Trial Investigators. The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial. Peritoneal Dialysis International 2012;32(5):497-506.
6 Johnson D., Brown F., Clarke M., Boudville N., Elias T., Foo M., Jones B., Kulkarni H., Langham R., Ranganathan D., Schollum J., Suranyi M., Tan S., Voss D.; balANZ Trial Investigators. The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial. Nephrology Dialysis Transplantation 2012;27(12):4445-53.
7 Williams J., Topley N., Craig K., Mackenzie R., Pischetsrieder M., Lage C., Passlick-Deetjen J.; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.
8 Weiss L., Stegmayr B., Malmsten G., Tejde M., Hadimeri H., Siegert C., Ahlmén J., Larsson R., Ingmann B., Simonsen O., van Hamersvelt H., Johansson A., Hylander B., Mayr M., Nilsson P., Andersson P., De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.
9 Montenegro J., Saracho R., Gallardo I., Martínez I., Munoz R. i Quintanilla N. Use of pure bicarbonate-buffered peritoneal dialysis fluid reduces the incidence of CAPD peritonitis. Nephrology Dialysis Transplantation 2007;22(6):1703-1708.
10 Johnson D., Brown F., Clarke M., Boudville N., Elias T., Foo M., Jones B., Kulkarni H., Langham R., Ranganathan D., Schollum J., Suranyi M., Tan S., Voss D.; balANZ Trial Investigators. Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes. Journal of the American Society of Nephrology 2012;23(6):1097-107.
11Blake P. Balance about balANZ. Peritoneal Dialysis International 2012;32(5):493-6.