Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Kontrola objętości w dializie otrzewnowej

Lekarz trzymający filtr

Praktyczny sposób na ocenę i pomoc w poprawie stanu płynów

 

  • Szybka ocena stanu płynów i rozpoznanie trendu
  • Wcześniejsze dokonanie terapeutycznych zmian
  • Korzystanie z szerszego zakresu praktycznych narzędzi do kontroli objętości bez zbędnego wysiłku

 

 

Główne cechy

Kontrola objętości — Trzy kroki dla lepszej kontroli objętości

kroki do lepszej kontroli objętości

Oceń stan i trend

BCM – Monitor składu ciała
BCM – Monitor składu ciała

Rutynowo oceniaj stan płynów

Łatwy w użyciu monitor składu ciała BCM stanowi istotne uzupełnienie rutynowej oceny pacjentów i staje się standardem w wiodących stacjach dializ otrzewnowych.

Zapewniając bardziej precyzyjny obraz aktualnego stanu płynów, aż do ilościowej oceny przewodnienia, ta najnowocześniejsza technologia pomaga lepiej zarządzać stanem płynów u pacjentów.

Analizuj trend stanu płynów

Monitor składu ciała BCM może być skutecznie wykorzystywany do ciągłego monitorowania zmian i trendu stanu płynów na przestrzeni czasu. Analiza trendu może dostarczyć ważnych informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących podejmowania decyzji terapeutycznych przez Ciebie i Twój personel

Poprawa stanu objętości dzięki świadomości2

Optymalizuj płyny wydalone

Adaptowana dializa otrzewnowa sprzyja zarówno procesowi ultrafiltracji, jak i klirensowi

Badania

Badanie EuroBCM nad zachowaniem prawidłowej objętości krwi podczas dializy otrzewnowej

 

 

Wyniki badania EuroBCM1

Spośród 639 pacjentów z 28 ośrodków w 6 krajach:

  • 40% było nawodnionych prawidłowo
  • 7% było odwodnionych
  • 53% było przewodnionych

 

 

Ważne czynniki, które należy uwzględnić, rozważając stan płynów:

Stan płynów jest głównie wynikiem bilansu płynów przyjętych i wydalonych w danym czasie
Równowaga stanu płynów

Powiązane treści

1 Van Biesen W., Williams J.D., Covic A.C., Fan S., Claes K. i in. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148
2 Luo Y., Lu X., Woods F., Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.
3  Fischbach M., Issad B., Dubois V. i Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.
4 Kim S., Oh J., Kim S., Chung W., Ahn C., Kim S.G., Oh K.H. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.
5 Haag-Weber M., Krämer R., Haake R., Islam M.S., Prischl F., Haug U., Nabut J.L., Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.
6 Williams J.D., Topley N., Craig K.J., Mackenzie R.K., Pischetsrieder M., Lage C.,Passlick-Deetjen J.; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.
7 Weiss L., Stegmayr B., Malmsten G., Tejde M., Hadimeri H., Siegert C.E., Ahlmén J., Larsson R., Ingman B., Simonsen O., van Hamersvelt H.W., Johansson A.C., Hylander B., Mayr M., Nilsson P.H., Andersson P.O., De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.
8 Rippe B., Simonsen O., Heimbürger O., Christensson A., Haraldsson B. i in. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.