Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Hemodializa domowa

Sylwetka transparentnego człowieka w kolorze niebieskim

Zaawansowane terapie i usługi dla pacjentów leczonych w domu

  • Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
  • HighVolumeHDF poprawia wyniki pacjentów1
  • Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę

Dializa o najwyższym poziomie jakości

Dla znacznej liczby pacjentów z chorobą nerek w fazie końcowej, hemodializa domowa (HHD) stanowi realną alternatywę dla leczenia w centrum dializ.

Badania wykazały również, że sami pacjenci odczuwają znaczące korzyści z dializy w domu. Większa elastyczność w wyborze pory dnia do przeprowadzenia dializy zapewnia im większą swobodę w życiu. W wyniku tego po zmianie trybu leczenia na dializę domową często czują się lepiej, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie.1

Pacjenci są w stanie częściej dializować się, uzyskując korzystne wyniki, w tym poprawę kontroli ciśnienia krwi, zmniejszenie ilości przyjmowanych leków, możliwość korzystania z diety przynoszącej więcej przyjemności oraz żyją bardziej normalnym życiem.1

Opierając się na aparacie do dializy 5008S CorDiax, firma Fresenius Medical Care opracowała szeroką gamę zoptymalizowanych produktów uzupełniających, które powodują, że hemodializa wspomagana przez partnera lub samodzielna jest łatwa i niezawodna.

Urządzenie 5008S CorDiax

Kompleksowe rozwiązanie hemodializy domowej

W skrócie

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

 

  • Jednorazowy przyklejany czujnik wilgotności VenAcc umożliwia natychmiastowe wykrycie niewielkich ilości płynu
  • Ulepszone monitorowanie ścieżki żylnej za pomocą monitorowania dostępu żylnego (VAM), dynamiczne i bardzo czułe monitorowanie ciśnienia żylnego

 

 

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa
5008S CorDiax z opcjonalnym detektorem VenAcc natychmiast zatrzymuje pompkę krwi w przypadku wykrycia płynu, który pojawia się np. wskutek przemieszczenia igły.

HighVolumeHDF poprawia wyniki pacjentów4

  • Mniej hospitalizacji i wyższe wskaźniki przeżycia pacjentów4
  • Lepsza stabilność sercowo-naczyniowa i zmniejszone ryzyko epizodów hipotensyjnych w porównaniu z leczeniem hemodializą4
HighVolumeHDF poprawia wyniki pacjentów
Wyniki katalońskiego badania wysokoobjętościowej HDF Wykres zmodyfikowany Maduell F. i in., (2013).4

Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę

 

  • ONLINE priming dla prostego przygotowania obwodu pozaustrojowego: brak gotowych roztworów płuczących potrzebnych do wypełniania, reinfuzji oraz bolusa
  • Obrotowy ekran, zapewniający dobrą widoczność, który można przyciemnić w celu zapewnienia niezakłóconej nocnej dializy
  • Pilot zdalnego sterowania z komunikacją bezprzewodową i przyciskiem awaryjnym, umożliwiający łatwą obsługę głównych parametrów zabiegu

 

 

Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca łatwą obsługę
Uproszczony ekran do kontroli głównych parametrów zabiegu oraz  zdalne sterowanie

Powiązane treści

1 Tennankore K.K. i in. Intensive home hemodialysis: benefits and barriers. Nature Reviews Nephrology 2012; 8: 515–522
2 Dane wewnętrzne: Comparative Lifecycle Assessment of FME acid concentrates. Ecoinvent 2.2 (2013). Based on the comparisonn of smartbag® to an equivalent standard canister of the Fresenius Medical Care product portfolio for individual treatment supply
3
Maduell F. i in. Poster 390-MO, EDTA 2013
4 Maduell F. i in. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487-97