Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

sleep•safe harmony

urządzenie sleep•safe harmony

Tak indywidualny, jak Twoi pacjenci

 

  • Zindywidualizowane leczenie
  • Kierowane przepisy zabiegów
  • Łatwa instalacja

 

 

Ważne parametry dla skutecznej dializy otrzewnowej:

  • Wiek
  • Waga
  • Kreatynina w dializacie/osoczu (D/P kreatyniny)
  • Resztkowa czynność nerek (RRF)
  • Ultrafiltracja (UF)
  • Kt/V mocznika

Adaptowana APD (aAPD) - różni pacjenci, różne ustawienia

Podsumowanie wyników pracy Fischbacha i wsp.1,2

Ponieważ pacjenci są różni

Pacjentka A - Elisabeth

Pacjent B - Jack

Powiązane treści

1 Fischbach M., Issad B., Dubois V., Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M. i in., Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US