Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Adaptowana automatyczna dializa otrzewnowa (aAPD)

Obraz adaptowanej dializy ADP

Osiągnij więcej przy tym samym wkładzie

 

  • Proste tworzenie przepisów zabiegu
  • Skutecznie wykorzystuje istniejące zasoby
  • Potencjalnie wydłuża długość terapii PD

 

 

Osiąganie celów adekwatności

Wyzwania związane z PD – osiągnięcie celów adekwatności

Wyniki badań potwierdzają skuteczność terapii aAPD

Porównanie po 45 dniach

Adaptowana APD to znacznie wyższy klirens w stosunku do wchłoniętej glukozy

Powiązane treści

1 Fischbach M., Issad B., Dubois V., Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8