Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Adaptowana automatyczna dializa otrzewnowa (aAPD)

Obraz adaptowanej dializy ADP

Osiągnij więcej przy tym samym wkładzie

 

  • Proste tworzenie przepisów zabiegu
  • Skutecznie wykorzystuje istniejące zasoby
  • Potencjalnie wydłuża długość terapii PD

 

 

Osiąganie celów adekwatności

Wyzwania związane z PD – osiągnięcie celów adekwatności

Wyniki badań potwierdzają skuteczność terapii aAPD

Adaptowana APD jest możliwa bez dodatkowych płynów lub dłuższego czasu, przy takim samym stężeniu glukozy.

Porównanie po 45 dniach

Adaptowana APD to znacznie wyższy klirens w stosunku do wchłoniętej glukozy

Powiązane treści

1 Fischbach M., Issad B., Dubois V., Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8