Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Adaptowana APD (aAPD)

Według Fischbacha i wsp., aAPD zapewnia lepsze wyniki przy wykorzystaniu tego samego czasu i zasobów1

  • aAPD jest możliwe bez dodatkowych płynów lub dłuższego czasu
  • Efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby terapeutyczne: lepsza ultrafiltracja i klirens przy tym samym, niskim stężeniu glukozy, objętości płynu i czasie leczenia w porównaniu z konwencjonalną APD (cAPD)

 

 

Rycina 1: Zmodyfikowana grafika zlecenia na aAPD po Fischbach M. i wsp., 2011, (strona 3) 1

Osiąganie celów adekwatności

Wyzwania związane z PD – osiągnięcie celów adekwatności

Badanie Fischbacha potwierdza skuteczność aAPD1

aAPD jest możliwa bez dodatkowych płynów lub dłuższego czasu, przy tym samym stężeniu glukozy

Porównanie po 45 dniach

Rycina 4: rysunek utworzony na podstawie danych z badania Fischbacha, M. i wsp., 2011 (strona 7), porównujący średnią dzienną UF i usuwanie sodu po 45 dniach, pokazujący lepszą UF (+100 ml / sesję) i usuwanie sodu (+14 mmol / sesję) dla aAPD1

aAPD to wyższy klirens w stosunku do wchłoniętej glukozy1

Rycina 5: Zmodyfikowana grafika za Fischbach. i wsp., 2011 (strona 6) wskazująca na lepsze usuwanie sodu i klirens dla aAPD1

Powiązane treści

1 Fischbach M., Issad B., Dubois V., Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8