Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

Zintegrowane rozwiązanie dla profesjonalistów

  • Pozyskiwanie danych
  • Zarządzanie danymi
  • Zapewnienie jakości
Podejście modułowe TDMS

W obszarze monitorowania

W obszarze zarządzania danymi klinicznymi

W obszarze zarządzania danymi zbiorowymi

System zarządzania danymi terapii (TDMS)

Aspekty techniczne

Powiązane treści