Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Dla pielęgniarek

Medyczne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie technologii informatycznej w leczeniu przewlekłych chorób nerek

Rozwiązania w zakresie technologii informatycznej w leczeniu chorób nerek skierowane do pielęgniarek

  • Ograniczenie czasochłonnych czynności 
  • Dokumentowanie zabiegu
  • Więcej czasu dla pacjentów

Optymalizuj codzienne czynności

Optymalizacja procedur pracy

 

 

Zmniejszenie czasochłonnych czynności

Zadania niemedyczne, takie jak dokumentacja, fakturowanie i administracja, są czasochłonne. Wydajne wykonywanie tych rutynowych zadań pozostawia więcej czasu na opiekę nad pacjentem oraz jego komfort. Powoduje to mniejszy stres personelu medycznego, który ma do wykonania mniej rutynowych czynności niemedycznych.


Oszczędność czasu na rutynowych zadaniach niemedycznych możliwa jest dzięki oprogramowaniu wykonującym następujące czynności:

  • Wstępne ustawienie urządzeń do dializy
  • Automatyczne dokumentowanie danych dotyczących zabiegu i wagi pacjenta
  • Integrowanie urządzeń peryferyjnych (takich jak wagi)
  • Podsumowanie danych pacjenta dla wszystkich użytkowników
  • Wyświetlanie w skrócie stanu wszystkich aktualnych zabiegów

Monitor terapii (TMon) Fresenius Medical Care wykonuje powyższe rutynowe zadania w prosty i oszczędzający czas sposób.

Dowiedz się więcej o Monitorze terapii (TMon)

 

Monitor terapii (Therapy Monitor, TMon) Fresenius Medical Care

 

 

Oszczędność czasu personelu pielęgniarskiego

Monitor terapii (Therapy Monitor, TMon) Fresenius Medical Care średnio oszczędza:

25 minut (40%) czasu pielęgnacji podczas typowego zabiegu dializy.

 

Powiązane treści