Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Pakiet wsparcia terapii (TSS)

Lekarz obsługujący pakiet wsparcia terapii (TSS) Fresenius Medical Care

Oprogramowanie do zarządzania danymi klinicznymi w TDMS

  • Wspólne zarządzanie danymi zabiegu dializy
  • Długoterminowa dokumentacja zabiegów
  • Zarządzanie zleceniami i wstępne ustawianie urządzeń
  • Wymiana danych pacjenta ze szpitalnymi systemami informatycznymi

W skrócie

Optymalizacja zasobów na oddziale dializ

Wsparcie procesów dokumentowania na oddziale dializ

Natychmiastowy, prosty i bezpieczny dostęp do danych pacjenta

Optymalizacja analizy danych i wizualizacja wyników

Szczegółowe informacje

Powiązane treści