Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Komunikacja Data Link (cDL)

Komunikacja Data Link (cDL) — szpitalne systemy informacyjne (HIS)

Sprzęgnięcie TDMS z zewnętrznymi szpitalnymi systemami informacyjnymi (HIS)

  • Spójne wykorzystanie danych pacjenta
  • Obsługuje procesy rozliczeniowe
  • Umożliwia dokumentowanie leczenia w elektronicznej dokumentacji medycznej

W skrócie

Korzyści dla administratorów

Korzyści dla personelu klinicznego

Informacje szczegółowe

 

Optymalizacja zasobówOgranicza czynności administracyjne, eliminując potrzebę przechowywania danych w wielu bazach danych.
Ochrona danychDane przechowywane tylko w bezpiecznej bazie TDMS i HIS.
PrzejrzystośćIstotne dane są dostępne dla wszystkich użytkowników na ich odpowiednich interfejsach.
ElastycznośćWykorzystuje standardowe protokoły HIS, ale można go skonfigurować tak, aby był zgodny z lokalnymi systemami.
Prostota produktuMinimalne wymagania dotyczące konserwacji i brak wymagania niestandardowej instalacji.
Zoptymalizowane leczenieLepsza dostępność pełnych danych pacjentów i wyników laboratoryjnych „dokładnie na czas”.
Zoptymalizowane bezpieczeństwo pacjentaEliminuje błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.
Zoptymalizowana opieka nad pacjentemOgraniczone czynności administracyjne pozwalają na przeznaczenie większej ilości czasu na opiekę nad pacjentem.

 

 

Komunikacja Data Link (cDL) – koncepcja
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania broszury:

Powiązane treści