Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Produkty, terapie i usługi dla pracowników służby zdrowia

[Translate to Polish:] 6008 CAREsystem - Fresenius Medical Care

6008 CAREsystem

Więcej troski. Mniej złożoności.

Więcej informacji o 6008
Lekarz – ocenaa wyników medycznych dializatorów FX

Dializatory FX — niebieski czyni różnicę

„Niewielkie szczegóły mogą mieć duże znaczenie dla wyników medycznych”.

Dowiedz się więcej
Dializa domowa – właściwa terapia w odpowiednim czasie i miejscu

Dializa domowa – właściwa terapia w odpowiednim czasie i miejscu

Pielęgniarka obsługująca urządzenie multiFiltratePRO

Terapeutyczna wymiana osocza (TPE) na multiFiltratePRO

Opcje leczenia poszerzone o terapeutyczną wymianę osocza.

Więcej o multiFiltratePRO
Logo Therapy Data Management System (TDMS)

Therapy Data Management System (TDMS)

Modułowe podejście Fresenius Medical Care.

Dowiedz się więcej
Gunther Klotz, Wiceprezes FMC na teren Europy Środkowej

Jednym z największych wyzwań dla naszego starzejącego się społeczeństwa jest zapewnienie, aby rosnący popyt na usługi opieki zdrowotnej był powszechnie zaspokajany.

Gunther Klotz
Executive Vice President Business Development & Marketing EMEA