Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Zarządzanie płynami w hemodializie

Sylwetka transparentnego człowieka

Skuteczna ochrona serca

 

  • Zmniejszona śmiertelność1
  • Zmniejszenie epizodów hipotensyjnych podczas dializy2
  • Potencjał oszczędności kosztów

 

 

Zaawansowane zarządzanie płynami dla skutecznej ochrony serca

Możliwe oszczędności dzięki zarządzaniu płynami

BCM – Monitor składu ciała

Od technologii do leczenia

Na podstawie unikatowego modelu składu ciała BCM - Monitor składu ciała oddziela nadmiar płynu (nadmierne nawodnienie) od nietłuszczowej i tłuszczowej tkanki ciała.

 

Prowadzenie hemodializowego pacjenta na bezpiecznej ścieżce między przeciążeniem objętościowym a odwodnieniem może być trudne w codziennej praktyce klinicznej.

  • Ocena stanu płynów w oparciu o subiektywne wskaźniki była czynnikiem ograniczającym ze względu na brak obiektywności
  • Kilka innych proponowanych metod jest często niedostępnych, drogich lub trudnych w obsłudze
  • Co ważniejsze, nie są one w stanie ocenić ilościowego przeciążenia lub niedoboru płynów

Monitor składu ciała jest jedynym urządzeniem do określania składu ciała zaprojektowanym specjalnie do wykorzystania u pacjentów z niewydolnością nerek i jest kamieniem węgielnym programu terapii z zaawansowanym zarządzaniem płynem Fresenius Medical Care. Monitor mierzy i oblicza kluczowe parametry płynów i wartości odżywczych oraz zapewnia wiarygodną podstawę decyzyjną do zarządzania płynami i żywieniem podczas leczenia pacjentów dializowanych. Monitor składu ciała mierzy nieinwazyjnie, szybko i ekonomicznie przy łóżku pacjenta.

 

Powiązane treści

1 Wizemann V. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2009); 24: 1574-1579.
2 Machek P. i in., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 538-544.
3 Arneson T. i in., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.
4 Arneson T. i in., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 1054-1063.