Strony krajów:

Uwaga

Informacje na temat urządzeń medycznych i terapii przedstawione na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia mających swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Klikając przycisk “Akceptuję i potwierdzam”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z tymi informacjami i że jesteś pracownikiem służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej.

Zaopatrzenie w wodę do dializy

Zaopatrzenie w wodę do dializy, Fresenius Medical Care

Kompleksowe systemy uzdatniania wody dla stacji dializ

  • Pełny zakres systemów odwróconej osmozy
  • Zindywidualizowane systemy uzdatniania wody
  • Wysoki standard oczyszczania wody do dializy
  • AquaA, AquaBplus, AquaC

 

 

Zaopatrzenie w wodę do dializy w skrócie

Grupa produktów AquaA

Nasze innowacje spełniają Państwa rosnące potrzeby

AquaA

 

AquaA to zaawansowany system do przygotowania permeatu w centrum dializ, zapewniający wydajność do 4000 l/h.

 

Zalety AquaA:
Zintegrowane porty próbek dla procedur zapewnienia jakości
Zintegrowany system kontroli przed i podczas dializy
Oszczędność wody i energii
Zdalne sterowanie
Działanie awaryjne
Przygotowany do integracji z systemami zarządzania informatycznego w stacjach dializ i szpitalach

 

 

AquaA - Fresenius Medical Care

AquaA2

AquaHT

AquaUF

Grupa produktów AquaBplus

Odpowiednie dopasowanie do Państwa budżetu

AquaBplus

AquaBplus B2

AquaBplus HF

Grupa produktów AquaC

Kiedy niezależność ma znaczenie

AquaC UNO H

AquaUNO

Wysoka elastyczność - opcjonalnie wózki (Porter) dla AquaC UNO H i AquaUNO

AquaWTU

 

AquaWTU to kompletny system uzdatniania wody poprzez odwróconą osmozę, przeznaczony do zasilania do 5 aparatów do dializy. Kompletny system obejmuje wstępne uzdatnienie i odwróconą osmozę

 

Zalety AquaWTU:
Produkcja permeatu do dializy z wody pitnej
Automatyczne cykle płukania
Możliwość programowania funkcji start / stop
Interfejs przyjazny dla użytkownika
Zintegrowana filtracja wstępna obejmująca zmiękczacz

 

 

AquaWTU - Fresenius Medical Care

Powiązane treści